Różański Antoni


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /janek/artysci/wp-content/themes/aktorzy-flat-sky/templates/actors-gallery.php on line 35
Różański Antoni
Data urodzenia:
brak danych o urodzeniu
Data śmierci:
brak danych o smierci

aktor;

Był synem Józefa (wicedyrektor cukrowni) i Antoniny z Skoraczewskich. Był ojcem aktora Cze­sława R. Ukończył gimn. w Warszawie i kursy agronomiczne w Puławach. De­biutował prawdopodobnie w zespole P. Woźnia­kowskiego w Tarnowie w sez. 1882/83 w roli Rafaela Kobiety z kamienia. Przerwał wkrótce występy i pra­cował jako rolnik. Jesienią 1888 wrócił na scenę i wy­stępował zapewne w Łowiczu u K. Kremskiego, potem u J. Szladera, w 1889 w warsz. t. ogr. Promenada, w 1890 u M. Filippi-Jóźwiakowskiej w Lublinie i Ra­domiu, w 1891 w zespole K. i S. Sarnowskich w Łomży i Siedlcach oraz u K. Kremskiego m.in. w Łowiczu, w 1893 u L. Czystogórskiego w Radomiu oraz u K. i S. Sarnowskich w Łowiczu. Zapewne należał też do innych zespołów: J. Okońskiego, M. Krauzego, A. Trapszy, J. Teksla, J. Grabińskiego, Ł. Kościeleckiego, a podobno przez pewien czas sam kierował zespołem. Niektóre wiadomości z 1888-93 dotyczyć mogą innego aktora o tym nazwisku. Od 1893 do 1906 występował stale w Łodzi, gdzie zdobył sobie popularność pracując również jako reżyser. Brał też udział w objazdach zespołu łódzkiego. 26 IX 1898 ożenił się z Wandą Świerczyńską. Od maja 1906 występował w t. w Filhar­monii w Warszawie, a od 10 VII tego roku został zaangażowany do zespołu dramatu WTR; występował w nim do 1926 (także po przekształceniu w T. Miejskie). Wyjeżdżał czasem na występy, m.in. w 1919 był w Ra­domiu w zespole S. Knake-Zawadzkiego. 7 IX 1924 obchodził w lokalu ZASP jubileusz czterdziestolecia pracy.
Przez krótki czas grał amantów i bohaterów, później role charakterystyczne, celując „w rolach szlagońskich i wojskowych” („Almanach teatru bydgoskiego”). Wg A. Grzymały-Siedleckiego „atletycznie zbudowany, z do­nośnym głosem, werwą jak burza niesiony, kwalifi­kował się do odtwarzania wszelkich figur krwistych, pełnych życia i siły”. Grzymała-Siedlecki podkreślał też jego wielką pracowitość i znakomitą pamięć, która pozwoliła mu grać i w późniejszym wieku, gdy miał osłabiony słuch. Ważniejsze role: Czerski (Dzierżawca z Olesiowa), Pasek (Towarzysz pancerny), Flambeau (Orlątko), Zagłoba (Hajduczek), Czepiec (Wesele), Major (Pan Geldhab), Dziad (Sędziowie), Wodnik (Dzwon zatopiony), Małowieski (Uciekła mi przepió­reczka). Występował też w kilku filmach.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

aktor;

Był synem Józefa (wicedyrektor cukrowni) i Antoniny z Skoraczewskich. Był ojcem aktora Cze­sława R. Ukończył gimn. w Warszawie i kursy agronomiczne w Puławach. De­biutował prawdopodobnie w zespole P. Woźnia­kowskiego w Tarnowie w sez. 1882/83 w roli Rafaela Kobiety z kamienia. Przerwał wkrótce występy i pra­cował jako rolnik. Jesienią 1888 wrócił na scenę i wy­stępował zapewne w Łowiczu u K. Kremskiego, potem u J. Szladera, w 1889 w warsz. t. ogr. Promenada, w 1890 u M. Filippi-Jóźwiakowskiej w Lublinie i Ra­domiu, w 1891 w zespole K. i S. Sarnowskich w Łomży i Siedlcach oraz u K. Kremskiego m.in. w Łowiczu, w 1893 u L. Czystogórskiego w Radomiu oraz u K. i S. Sarnowskich w Łowiczu. Zapewne należał też do innych zespołów: J. Okońskiego, M. Krauzego, A. Trapszy, J. Teksla, J. Grabińskiego, Ł. Kościeleckiego, a podobno przez pewien czas sam kierował zespołem. Niektóre wiadomości z 1888-93 dotyczyć mogą innego aktora o tym nazwisku. Od 1893 do 1906 występował stale w Łodzi, gdzie zdobył sobie popularność pracując również jako reżyser. Brał też udział w objazdach zespołu łódzkiego. 26 IX 1898 ożenił się z Wandą Świerczyńską. Od maja 1906 występował w t. w Filhar­monii w Warszawie, a od 10 VII tego roku został zaangażowany do zespołu dramatu WTR; występował w nim do 1926 (także po przekształceniu w T. Miejskie). Wyjeżdżał czasem na występy, m.in. w 1919 był w Ra­domiu w zespole S. Knake-Zawadzkiego. 7 IX 1924 obchodził w lokalu ZASP jubileusz czterdziestolecia pracy.
Przez krótki czas grał amantów i bohaterów, później role charakterystyczne, celując „w rolach szlagońskich i wojskowych” („Almanach teatru bydgoskiego”). Wg A. Grzymały-Siedleckiego „atletycznie zbudowany, z do­nośnym głosem, werwą jak burza niesiony, kwalifi­kował się do odtwarzania wszelkich figur krwistych, pełnych życia i siły”. Grzymała-Siedlecki podkreślał też jego wielką pracowitość i znakomitą pamięć, która pozwoliła mu grać i w późniejszym wieku, gdy miał osłabiony słuch. Ważniejsze role: Czerski (Dzierżawca z Olesiowa), Pasek (Towarzysz pancerny), Flambeau (Orlątko), Zagłoba (Hajduczek), Czepiec (Wesele), Major (Pan Geldhab), Dziad (Sędziowie), Wodnik (Dzwon zatopiony), Małowieski (Uciekła mi przepió­reczka). Występował też w kilku filmach.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *