Wzorczykowski Antoni

Wzorczykowski Antoni
Data urodzenia:
1882-03-25 Łomża
Data śmierci:
1940-01-09 Pruszków

aktor, reżyser teatru;

Był synem Antoniego i Karoliny z Kalinowskich. Mężem aktorki Karoliny Kłossowskiej. Debiutował w 1900 w Łomży w zespole L. Morozowicza i R. Romanowicza. W pierwszej poł. 1905 występował w zespo­le J. Puchniewskiego w Sosnowcu, później w zespołach: F. Felińskiego w Lublinie (sierpień 1905) i Ciechocinku (lato 1906), Cz. Wiśniewskiego w Kaliszu i Koninie (sez. 1906/07), J. Zielińskiego w Kaliszu (sez. 1907/08). W 1908 z zespołem B. Bolesławskiego brał udział w tournee po Podolu, Ukrainie i Rosji (m.in. Petersburg, Kijów), w sez. 1908/09 występował w Lublinie, latem 1909 grał w zespole M. Przybyłko-Potockiej w Często­chowie, potem w T. Współczesnym na Dynasach w Warszawie, w sez. 1909/10 w Płocku w zespole H. Czar­neckiego (z tym t. gościnnie w 1910 we Włocławku), w 1910-11 również u H. Czarneckiego w Ciechocinku i Lublinie, w 1911 w zespole H. Halickiego w Ciecho­cinku oraz w zespole pod kier. N. Siennickiej, m.in. w Piotrkowie, Zawierciu, Dąbrowie. W sez. 1911/12 wraz z S. Zborowskim był dyr. T. Kujawskiego we Włocławku. Potem występował: w Sosnowcu (sez. 1912/13), Radomiu (1914), Łodzi w T. Popularnym (1914) i Lublinie (sez. 1915/16). W 1918 prowadził ze­spół teatr, w Zamościu. W 1918 i w sez. 1919/20 grał w Mińsku Litewskim (w T. Polskim pod dyr. B. Skąpskiego), w 1919 w Grodnie, w 1920 w t. frontowym, m.in. w Równem, Żytomierzu, Kijowie, w 1921 w ob­jazdowym zespole T. Ministerstwa Spraw Wojskowych na Śląsku Cieszyńskim, w sez. 1921/22 w T. Pomorskim w Grudziądzu, w sez. 1922/23 w T. im. Syrokomli w Wilnie, w sez. 1923/24 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w 1924 przez pewien okres w Grodnie, a w sez. 1924/25 znowu w Bydgoszczy, w 1927 w t. objazdowym im. Piłsudskiego, w sez. 1928/29 w Grodnie. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie jesienią 1929 wystę­pował w t. Elizeum, w sez. 1929/30 (od grudnia 1929) w T. Domu Żołnierza i w t. dla młodzieży, w 1930 w T. Ateneum (czerwiec) i T. Ludowym (od sierpnia), w 1932 w T. Popularnym, w 1933 (czerwiec) w T. Ateneum. W 1931-33 brał też okresowo udział w przedsta­wieniach Instytutu Reduty. W sez. 1934/35 występował w warsz. T. Comoedia, a od 1936 do wybuchu II wojny świat. w Stołecznym T. Powszechnym. Na scenie T. Powszechnego 5 V 1939 obchodził w roli Joachima Ły­sicy (Ponad śnieg) jubileusz czterdziestolecia pracy ak­torskiej.
Grał role charakterystyczne, takie jak: Cześnik (Zem­sta), Radost (Śluby panieńskie), Orgon (Dożywocie), Jan (Popychadło), Wojewoda i Drwal (Zaczarowane koło), Czepiec (Wesele), Samuel (Sędziowie), Kuternoga (Diabeł i karczmarka), Brukwa (Przywódca), Wojniczek (Bagienko), Bos (Nadzieja), Napoleon (Madame Sans Gene).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser teatru;

Był synem Antoniego i Karoliny z Kalinowskich. Mężem aktorki Karoliny Kłossowskiej. Debiutował w 1900 w Łomży w zespole L. Morozowicza i R. Romanowicza. W pierwszej poł. 1905 występował w zespo­le J. Puchniewskiego w Sosnowcu, później w zespołach: F. Felińskiego w Lublinie (sierpień 1905) i Ciechocinku (lato 1906), Cz. Wiśniewskiego w Kaliszu i Koninie (sez. 1906/07), J. Zielińskiego w Kaliszu (sez. 1907/08). W 1908 z zespołem B. Bolesławskiego brał udział w tournee po Podolu, Ukrainie i Rosji (m.in. Petersburg, Kijów), w sez. 1908/09 występował w Lublinie, latem 1909 grał w zespole M. Przybyłko-Potockiej w Często­chowie, potem w T. Współczesnym na Dynasach w Warszawie, w sez. 1909/10 w Płocku w zespole H. Czar­neckiego (z tym t. gościnnie w 1910 we Włocławku), w 1910-11 również u H. Czarneckiego w Ciechocinku i Lublinie, w 1911 w zespole H. Halickiego w Ciecho­cinku oraz w zespole pod kier. N. Siennickiej, m.in. w Piotrkowie, Zawierciu, Dąbrowie. W sez. 1911/12 wraz z S. Zborowskim był dyr. T. Kujawskiego we Włocławku. Potem występował: w Sosnowcu (sez. 1912/13), Radomiu (1914), Łodzi w T. Popularnym (1914) i Lublinie (sez. 1915/16). W 1918 prowadził ze­spół teatr, w Zamościu. W 1918 i w sez. 1919/20 grał w Mińsku Litewskim (w T. Polskim pod dyr. B. Skąpskiego), w 1919 w Grodnie, w 1920 w t. frontowym, m.in. w Równem, Żytomierzu, Kijowie, w 1921 w ob­jazdowym zespole T. Ministerstwa Spraw Wojskowych na Śląsku Cieszyńskim, w sez. 1921/22 w T. Pomorskim w Grudziądzu, w sez. 1922/23 w T. im. Syrokomli w Wilnie, w sez. 1923/24 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w 1924 przez pewien okres w Grodnie, a w sez. 1924/25 znowu w Bydgoszczy, w 1927 w t. objazdowym im. Piłsudskiego, w sez. 1928/29 w Grodnie. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie jesienią 1929 wystę­pował w t. Elizeum, w sez. 1929/30 (od grudnia 1929) w T. Domu Żołnierza i w t. dla młodzieży, w 1930 w T. Ateneum (czerwiec) i T. Ludowym (od sierpnia), w 1932 w T. Popularnym, w 1933 (czerwiec) w T. Ateneum. W 1931-33 brał też okresowo udział w przedsta­wieniach Instytutu Reduty. W sez. 1934/35 występował w warsz. T. Comoedia, a od 1936 do wybuchu II wojny świat. w Stołecznym T. Powszechnym. Na scenie T. Powszechnego 5 V 1939 obchodził w roli Joachima Ły­sicy (Ponad śnieg) jubileusz czterdziestolecia pracy ak­torskiej.
Grał role charakterystyczne, takie jak: Cześnik (Zem­sta), Radost (Śluby panieńskie), Orgon (Dożywocie), Jan (Popychadło), Wojewoda i Drwal (Zaczarowane koło), Czepiec (Wesele), Samuel (Sędziowie), Kuternoga (Diabeł i karczmarka), Brukwa (Przywódca), Wojniczek (Bagienko), Bos (Nadzieja), Napoleon (Madame Sans Gene).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *