Kowalewska Elżbieta

Kowalewska Elżbieta
Data urodzenia:
1905-09-02 Lwów
Data śmierci:
1967-04-29 Warszawa

aktorka;

Właściwie Elżbieta Pelagia, także Lidia, z Herszaftów lub Hershaftów, także Czahurska, pseud. Czaharska , zamężna Kowalewska. Była córką Mariana i Stefanii Herszaftów, żoną Cypriana Leona K., dyr. fabryki papieru w Jeziornej pod Warszawą, matką aktora Krzysztofa Kowalewskiego (1937-2021). Przed II wojną świat. używała na scenie pseud. Czaharska. W 1927 ukoń­czyła Oddział Dram. przy Państw. Konserwatorium Muz. w Warszawie. Od sez. 1927/28 występowała w T. Praskim. Na sez. 1929/30 została zaangażo­wana do T. Ateneum – grała tam Dionizę (Pani prezesowa), Marynę (Podhale tańczy), Marię (Karol i Anna), Selimę (Turandot,). W 1930-33 występo­wała w warsz. T. Polskim (być może w sez. 1932/33 także gościnnie w T. Nowym w Poznaniu) w takich rolach, jak: Jennie (Kawaler-papa), Nike Trojańska (Noc listopadowa), Lucy (Jim i Jill), Wiera (Po­rucznik Przecinek), Marta (Dzień bez kłamstwa). Na sez. 1933/34 przeniosła się do T. im. Słowac­kiego w Krakowie, nast. wróciła do Warszawy i od sez. 1934/35 pracowała w T. Kameralnym. W sez. 1938/39 ponownie należała do zespołu T. im. Słowackiego w Krakowie, grała tu m.in. Meg (Ro­dzina Whiteoaków). W okresie okupacji niem. pra­cowała jako kelnerka w warsz. kawiarni „Sztuka” i zajmowała się handlem. Po II wojnie świat. pocz. grała w Kielcach (1945-sez. 1945/46), potem w Warszawie w Studio T. MO (sez. 1946/47), w Miej­skich T. Dramatycznych (1947/48, 1948/49), w T. Narodowym (1949/50-1951/52), nast. w T. im. Jaracza w Olsztynie (1952/53-1954/55) i T. im. Bo­gusławskiego w Kaliszu (1955/56-1958/59). W okre­sie powojennym występowała w rolach charaktery­stycznych, m.in. jako: Inez (Przy drzwiach zamknię­tych), Julia (Mężczyzna), Dorota (Takie czasy), Wal­czakowa (Odezwa na murze), Juliasiewiczowa (Mo­ralność pani Dulskiej). Przez wiele lat była zwią­zana z aktorem M. Winklerem.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Elżbieta Pelagia, także Lidia, z Herszaftów lub Hershaftów, także Czahurska, pseud. Czaharska , zamężna Kowalewska. Była córką Mariana i Stefanii Herszaftów, żoną Cypriana Leona K., dyr. fabryki papieru w Jeziornej pod Warszawą, matką aktora Krzysztofa Kowalewskiego (1937-2021). Przed II wojną świat. używała na scenie pseud. Czaharska. W 1927 ukoń­czyła Oddział Dram. przy Państw. Konserwatorium Muz. w Warszawie. Od sez. 1927/28 występowała w T. Praskim. Na sez. 1929/30 została zaangażo­wana do T. Ateneum – grała tam Dionizę (Pani prezesowa), Marynę (Podhale tańczy), Marię (Karol i Anna), Selimę (Turandot,). W 1930-33 występo­wała w warsz. T. Polskim (być może w sez. 1932/33 także gościnnie w T. Nowym w Poznaniu) w takich rolach, jak: Jennie (Kawaler-papa), Nike Trojańska (Noc listopadowa), Lucy (Jim i Jill), Wiera (Po­rucznik Przecinek), Marta (Dzień bez kłamstwa). Na sez. 1933/34 przeniosła się do T. im. Słowac­kiego w Krakowie, nast. wróciła do Warszawy i od sez. 1934/35 pracowała w T. Kameralnym. W sez. 1938/39 ponownie należała do zespołu T. im. Słowackiego w Krakowie, grała tu m.in. Meg (Ro­dzina Whiteoaków). W okresie okupacji niem. pra­cowała jako kelnerka w warsz. kawiarni „Sztuka” i zajmowała się handlem. Po II wojnie świat. pocz. grała w Kielcach (1945-sez. 1945/46), potem w Warszawie w Studio T. MO (sez. 1946/47), w Miej­skich T. Dramatycznych (1947/48, 1948/49), w T. Narodowym (1949/50-1951/52), nast. w T. im. Jaracza w Olsztynie (1952/53-1954/55) i T. im. Bo­gusławskiego w Kaliszu (1955/56-1958/59). W okre­sie powojennym występowała w rolach charaktery­stycznych, m.in. jako: Inez (Przy drzwiach zamknię­tych), Julia (Mężczyzna), Dorota (Takie czasy), Wal­czakowa (Odezwa na murze), Juliasiewiczowa (Mo­ralność pani Dulskiej). Przez wiele lat była zwią­zana z aktorem M. Winklerem.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *