Woskowski Jerzy

Woskowski Jerzy
Data urodzenia:
1891-05-29 Łódź
Data śmierci:
1942-11-26 Warszawa

aktor, reżyser;

Właściwie Jerzy Piotr Sokólski. Był synem Józefa i Konstancji Sokólskich, mężem Zofii Tatarkiewicz. Prawdopodob­nie debiutował w 1912 w t. poznańskim. Potem występo­wał w T. Polskim w Łodzi (1917-19), w T. Polskim w Poznaniu (1919-21), w T. Miejskim w Łodzi (1922-23), w T. Nowym w Poznaniu (1923-25), w T. Miejskim w Łodzi (1925-30), w T. im. Słowackiego w Krakowie (od 24 I 1931), w T. Miejskich w Łodzi (sez. 1931/32), w T. Polskim i T. Małym w Warszawie (1932-33), w T. Miejskich w Wilnie (1933-34), na scenach TKKT w Warszawie (1934-39). Grał role charakterystyczne, naj­częściej w sztukach współczesnych. Ważniejsze z nich: Protasow (Żywy trup), John Worthing (Brat marno­trawny), Roy Lane (Broadway), Mąż (Ich czworo), Skid (Artyści). Rzadko natomiast grywał w wielkim repertu­arze, m.in. Księdza Piotra (Dziady), Krasińskiego (Noc listopadowa). Od ok. 1930 działał też jako reżyser. Wystawił m.in. Broadway, Dobrą wróżkę. Występował w kilku filmach; m.in. Czarna perła (1934), Gehenna (1938), O czym się nie mówi (1939)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)
2)

aktor, reżyser;

Właściwie Jerzy Piotr Sokólski. Był synem Józefa i Konstancji Sokólskich, mężem Zofii Tatarkiewicz. Prawdopodob­nie debiutował w 1912 w t. poznańskim. Potem występo­wał w T. Polskim w Łodzi (1917-19), w T. Polskim w Poznaniu (1919-21), w T. Miejskim w Łodzi (1922-23), w T. Nowym w Poznaniu (1923-25), w T. Miejskim w Łodzi (1925-30), w T. im. Słowackiego w Krakowie (od 24 I 1931), w T. Miejskich w Łodzi (sez. 1931/32), w T. Polskim i T. Małym w Warszawie (1932-33), w T. Miejskich w Wilnie (1933-34), na scenach TKKT w Warszawie (1934-39). Grał role charakterystyczne, naj­częściej w sztukach współczesnych. Ważniejsze z nich: Protasow (Żywy trup), John Worthing (Brat marno­trawny), Roy Lane (Broadway), Mąż (Ich czworo), Skid (Artyści). Rzadko natomiast grywał w wielkim repertu­arze, m.in. Księdza Piotra (Dziady), Krasińskiego (Noc listopadowa). Od ok. 1930 działał też jako reżyser. Wystawił m.in. Broadway, Dobrą wróżkę. Występował w kilku filmach; m.in. Czarna perła (1934), Gehenna (1938), O czym się nie mówi (1939)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *