Buratowski Franciszek

Buratowski Franciszek
Data urodzenia:
1907-11-23 Kraków
Data śmierci:
1980-04-14 Rzeszów

aktor;

Właściwie Franciszek Antoni Buratowski. Był synem kotlarza Franciszka B. i Michaliny z Raczyńskich, mężem aktorki Ireny Żuromskiej.  Uczył się w Kra­kowie, najpierw w szkole handlowej (1922-26), po­tem w Miejskiej Szkole Dram. (1926-28) a także prywatnie u W. Siemaszkowej. Występy rozpoczął w t. amatorskich w Krakowie, jeszcze w okresie gdy nie uczęszczał do szkoły dramatycznej. W 1929 zdał egzamin aktorski ZASP-u, ale już od 1928 brał udział w przedstawieniach w t. krak.: Miejskim im. Słowackiego i T. Nowości przy ul. Rajskiej. W 1931-36 był w zespole Objazdowego T. Ziemi Krakowskiej; występował z nim w Krakowie i in­nych miastach, m.in. w 1933-34 w Rzeszowie. W 1936-37 grat w Katowicach, 1937-39 w Stanisła­wowie. Podczas okupacji niem. pracował dorywczo, m.in. jako administrator domów; w 1942-43 z ze­społem T. Objazdowego Generalnego Gubernator­stwa występował w sztuce Kwarantanna. Po wojnie grał kolejno: w sez. 1945/46 w T. Woj. Kieleckiego w Kielcach, 1946/47 w T. „Studio” MO w War­szawie, 1947/48 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, 1948/49 w T. Dolnośląskim we Wrocławiu, 1949/50 – 1952/53 w T. Polskim w Bielsku-Białej i Cie­szynie, 1953/54 w T. Śląskim w Katowicach, 1954/55 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, 1955/56 w T. Zagłębia w Sosnowcu, 1956/57-1957/58 w T. Ludowym w Nowej Hucie, od 1958/59 do poł. 1961/62 w T. Ziemi Opolskiej w Opolu; w trakcie sez. 1961/62 przeniósł się do T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie i w zespole tym pozostał do 31 XII 1975. Jedną z ostatnich swych ról – Floriana Gzym­sika (Romans z wodewilu) zagrał 15 XI 1975 w Rzeszowie, w uroczystym swoim i żony przedsta­wieniu benefisowym. Od 1 I 1976 przeszedł na emeryturę, ale do końca sez. 1975/76 zagrał jeszcze dwie nowe role: Rukosujewa (Anegdoty prowincjo­nalne) i Ojca (Dwa teatry).

Występy zaczynał jako aktor operetkowy i wode­wilowy; miał też na swym koncie wiele ról aman­tów, m.in. Percineta (Romantyczni). Po II wojnie świat. grał przede wszystkim różnorodne role chara­kterystyczne, prezentując, szczególnie w okresie wy­stępów na scenach Opola i Rzeszowa, aktorstwo dojrzałe, kameralne i pełne ciepła. „Wszystko, co bierze na warsztat, roztapia w naturalnej dobroci, rozświetla spokojem własnego wnętrza” – pisała o nim w „Nowinach” K. Świerczewska. Najważ­niejsze role B. grane w Toruniu, to: Morwicz (Wilki w nocy), Żelski (Dom otwarty), Britannus (Cezar i Kleopatra); w Bielsku: Lisiewicz (Pan Geldhab), Napoleon (Kościuszko w Berville); w Sosnowcu: Bobczyński (Rewizor); w Opolu: Wodziński (Lato w Nohant), Bill (Jutro pogoda), Mąż (Ich czworo), Willy Loman (Śmierć komiwojażera). W Rzeszowie zagrał szereg b. dobrych ról, ważniejsze to: Sędzia Durejko (Pierścień wielkiej damy), Gonzalo (Burza), Kowal (Kowal, pieniądze i gwiazdy), Sforka (Hor­sztyński)„tragiczny i opętany”, „kwintesencja smutku żałośliwego”, Czebutykin (Trzy siostry)„przerażająco śmieszny – w ludzkim, nie monstrualnym wymiarze”, Wuj Eugeniusz (Tango), Kalmita (Chłopcy) – skupiony, ściszony, „postać niesłycha­nie sympatyczna, niezaradna, udręczona życiem”, Błochin (Opowieści starego Arbatu) „uosobienie życzliwości, przyjaźni i mądrości”, Hołysz i Stary Aktor (Wyzwolenie) oraz Dulski (Moralność pani Dulskiej). (Wszystkie cyt. z książki K. Świerczew­skiej „Teatr jaki był”).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Franciszek Antoni Buratowski. Był synem kotlarza Franciszka B. i Michaliny z Raczyńskich, mężem aktorki Ireny Żuromskiej.  Uczył się w Kra­kowie, najpierw w szkole handlowej (1922-26), po­tem w Miejskiej Szkole Dram. (1926-28) a także prywatnie u W. Siemaszkowej. Występy rozpoczął w t. amatorskich w Krakowie, jeszcze w okresie gdy nie uczęszczał do szkoły dramatycznej. W 1929 zdał egzamin aktorski ZASP-u, ale już od 1928 brał udział w przedstawieniach w t. krak.: Miejskim im. Słowackiego i T. Nowości przy ul. Rajskiej. W 1931-36 był w zespole Objazdowego T. Ziemi Krakowskiej; występował z nim w Krakowie i in­nych miastach, m.in. w 1933-34 w Rzeszowie. W 1936-37 grat w Katowicach, 1937-39 w Stanisła­wowie. Podczas okupacji niem. pracował dorywczo, m.in. jako administrator domów; w 1942-43 z ze­społem T. Objazdowego Generalnego Gubernator­stwa występował w sztuce Kwarantanna. Po wojnie grał kolejno: w sez. 1945/46 w T. Woj. Kieleckiego w Kielcach, 1946/47 w T. „Studio” MO w War­szawie, 1947/48 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, 1948/49 w T. Dolnośląskim we Wrocławiu, 1949/50 – 1952/53 w T. Polskim w Bielsku-Białej i Cie­szynie, 1953/54 w T. Śląskim w Katowicach, 1954/55 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, 1955/56 w T. Zagłębia w Sosnowcu, 1956/57-1957/58 w T. Ludowym w Nowej Hucie, od 1958/59 do poł. 1961/62 w T. Ziemi Opolskiej w Opolu; w trakcie sez. 1961/62 przeniósł się do T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie i w zespole tym pozostał do 31 XII 1975. Jedną z ostatnich swych ról – Floriana Gzym­sika (Romans z wodewilu) zagrał 15 XI 1975 w Rzeszowie, w uroczystym swoim i żony przedsta­wieniu benefisowym. Od 1 I 1976 przeszedł na emeryturę, ale do końca sez. 1975/76 zagrał jeszcze dwie nowe role: Rukosujewa (Anegdoty prowincjo­nalne) i Ojca (Dwa teatry).

Występy zaczynał jako aktor operetkowy i wode­wilowy; miał też na swym koncie wiele ról aman­tów, m.in. Percineta (Romantyczni). Po II wojnie świat. grał przede wszystkim różnorodne role chara­kterystyczne, prezentując, szczególnie w okresie wy­stępów na scenach Opola i Rzeszowa, aktorstwo dojrzałe, kameralne i pełne ciepła. „Wszystko, co bierze na warsztat, roztapia w naturalnej dobroci, rozświetla spokojem własnego wnętrza” – pisała o nim w „Nowinach” K. Świerczewska. Najważ­niejsze role B. grane w Toruniu, to: Morwicz (Wilki w nocy), Żelski (Dom otwarty), Britannus (Cezar i Kleopatra); w Bielsku: Lisiewicz (Pan Geldhab), Napoleon (Kościuszko w Berville); w Sosnowcu: Bobczyński (Rewizor); w Opolu: Wodziński (Lato w Nohant), Bill (Jutro pogoda), Mąż (Ich czworo), Willy Loman (Śmierć komiwojażera). W Rzeszowie zagrał szereg b. dobrych ról, ważniejsze to: Sędzia Durejko (Pierścień wielkiej damy), Gonzalo (Burza), Kowal (Kowal, pieniądze i gwiazdy), Sforka (Hor­sztyński)„tragiczny i opętany”, „kwintesencja smutku żałośliwego”, Czebutykin (Trzy siostry)„przerażająco śmieszny – w ludzkim, nie monstrualnym wymiarze”, Wuj Eugeniusz (Tango), Kalmita (Chłopcy) – skupiony, ściszony, „postać niesłycha­nie sympatyczna, niezaradna, udręczona życiem”, Błochin (Opowieści starego Arbatu) „uosobienie życzliwości, przyjaźni i mądrości”, Hołysz i Stary Aktor (Wyzwolenie) oraz Dulski (Moralność pani Dulskiej). (Wszystkie cyt. z książki K. Świerczew­skiej „Teatr jaki był”).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *