Sarnecki Janusz

Sarnecki Janusz
Data urodzenia:
1891/92 Warszawa
Data śmierci:
1930-11-14 Katowice

aktor, reżyser, dyr. teatru.

Syn Eugeniusza Kandyda i Adelajdy z Golińskich. Był mężem ak­torki Janiny Sarneckiej. Uczył się w gimn. i szkole handlowej, a następnie w Szkole Aplikacyjnej w Warszawie. Ukoń­czył ją w 1915, już jednak w sez. 1914/15 zaczął występo­wać w warsz. T. Popularnym. W sez. 1915/16 należał do zespołu T. Małego w Warszawie. W następnych la­tach również występował na scenach warsz. jako aktor i piosenkarz: w sez. 1917/18 w t. Czarny Kot, w 1918 w t. Sfinks, w sez. 1918/19, 1919/20 i do listopada 1920 znowu w t. Czarny Kot (był tu także konferansjerem i reżyserem). Występował również w warsz. t. Bagatela i był przez pewien czas kierownikiem lit. kabaretu „We­soły Ul” w Lublinie (druga poł. sez. 1918/19). W sez. 1920/21 (od grudnia 1920) był reżyserem i współdyr. T. Dramatycznego w Warszawie. Z kolei występował: w sez. 1921/22 w T. Rozmaitości w Warszawie, w sez. 1922/23 w T. Miejskim w Łodzi, w sez. 1924/25 w T. Popularnym w Warszawie, w sez. 1925/26 w T. Miej­skim w Lublinie, w sez. 1926/27 w T. im. Fredry w War­szawie, w sez. 1927/28 w T. Rozmaitości w Częstocho­wie, w sez. 1928/29 w T. Miejskim w Płocku, następnie w T. Miejskim w Sosnowcu, w styczniu i lutym 1930 w Aleksandrowie Kujawskim. Okresowo także występo­wał na scenach warsz., m.in. w sierpniu 1928 w T. No­wości, w lutym 1929 w T. Niezależnym, w czerwcu 1929 w T. Nowa Operetka. W maju i czerwcu 1930 prowadził w Warszawie t. Mignon. Grał m.in. takie role jak: Przełęcki (Uciekła mi przepióreczka), Porucznik Gordon (Dom osaczony), Jakub Lewi (Małka Szwarcenkopf), Napoleon (Napoleon i Józefina), Obierzyński (Spadko­bierca), Wacek (Wicek i Wacek). W 1918 wystąpił w filmie pol. Za rządów carskich. 2 VII 1921 w Warszawie ożenił się z aktorką Janiną Fruchtmanówną (Elwing).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser, dyr. teatru.

Syn Eugeniusza Kandyda i Adelajdy z Golińskich. Był mężem ak­torki Janiny Sarneckiej. Uczył się w gimn. i szkole handlowej, a następnie w Szkole Aplikacyjnej w Warszawie. Ukoń­czył ją w 1915, już jednak w sez. 1914/15 zaczął występo­wać w warsz. T. Popularnym. W sez. 1915/16 należał do zespołu T. Małego w Warszawie. W następnych la­tach również występował na scenach warsz. jako aktor i piosenkarz: w sez. 1917/18 w t. Czarny Kot, w 1918 w t. Sfinks, w sez. 1918/19, 1919/20 i do listopada 1920 znowu w t. Czarny Kot (był tu także konferansjerem i reżyserem). Występował również w warsz. t. Bagatela i był przez pewien czas kierownikiem lit. kabaretu „We­soły Ul” w Lublinie (druga poł. sez. 1918/19). W sez. 1920/21 (od grudnia 1920) był reżyserem i współdyr. T. Dramatycznego w Warszawie. Z kolei występował: w sez. 1921/22 w T. Rozmaitości w Warszawie, w sez. 1922/23 w T. Miejskim w Łodzi, w sez. 1924/25 w T. Popularnym w Warszawie, w sez. 1925/26 w T. Miej­skim w Lublinie, w sez. 1926/27 w T. im. Fredry w War­szawie, w sez. 1927/28 w T. Rozmaitości w Częstocho­wie, w sez. 1928/29 w T. Miejskim w Płocku, następnie w T. Miejskim w Sosnowcu, w styczniu i lutym 1930 w Aleksandrowie Kujawskim. Okresowo także występo­wał na scenach warsz., m.in. w sierpniu 1928 w T. No­wości, w lutym 1929 w T. Niezależnym, w czerwcu 1929 w T. Nowa Operetka. W maju i czerwcu 1930 prowadził w Warszawie t. Mignon. Grał m.in. takie role jak: Przełęcki (Uciekła mi przepióreczka), Porucznik Gordon (Dom osaczony), Jakub Lewi (Małka Szwarcenkopf), Napoleon (Napoleon i Józefina), Obierzyński (Spadko­bierca), Wacek (Wicek i Wacek). W 1918 wystąpił w filmie pol. Za rządów carskich. 2 VII 1921 w Warszawie ożenił się z aktorką Janiną Fruchtmanówną (Elwing).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *