Janczewska Zenobia

Janczewska Zenobia
Data urodzenia:
1891-05-22 Petersburg
Data śmierci:
po 1949

aktorka, tancerka;

Była córką Stani­sława i Heleny Janczewskich. W Warszawie ukoń­czyła gimn. i uczyła się sztuki aktorskiej na pryw. lekcjach u J. Kotarbińskiego i R. Popiel-Święckiej, nast. w Krakowie u L. Stępowskiego. Debiutowała 1 VI 1909 na scenie T. Rozmaitości w Warszawie w roli Rozy (Lilia Weneda). W sez. 1909/10 na­leżała do zespołu T. im. Słowackiego w Krakowie, gdzie grała m.in. Krasawicę (Bolesław Śmiały) i Jewdochę (Sędziowie). W 1910-15 występowała na scenach WTR, nast. przebywała za granicą. Studio­wała rytmikę i taniec plast. w Sopocie, Helsinkach i Hellerau (informacje z ankiety ZASP-u). Jesienią 1914 i na wiosnę 1916 uczestniczyła w koncertach urządzanych przez pol. artystów w Piotrogrodzie. W 1917-18 występowała jako tancerka w Helsin­kach. Na wiosnę 1919 grała w t. wileńskim. W 1920 brała udział w wieczorach tańca klasycznego, organizowanych w czasie akcji plebiscytowej w Cie­szynie. W Bydgoszczy grała 1920-22, m.in. Mły­narkę (Zaczarowane koło) i rolę tyt. w Marii Stuart J. Słowackiego; równocześnie prowadziła w tym mieście szkołę plastyki scenicznej. W 1922-36 pro­wadziła szkołę tańca rytmicznego w Łodzi, potem zaś we Lwowie. Na liście ZASP-u z 1923 była zarejestrowana jako aktorka bezrobotna. Zgodnie z własną relacją do teatru wróciła w 1937 i do 1939 występowała na scenach poznańskich. W czasie oku­pacji niem. przebywała w Częstochowie i utrzymy­wała się z pryw. lekcji tańca i języków obcych. Na liście ZASP-u z 1949 była zarejestrowana jako aktorka bez stałego zatrudnienia.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktorka, tancerka;

Była córką Stani­sława i Heleny Janczewskich. W Warszawie ukoń­czyła gimn. i uczyła się sztuki aktorskiej na pryw. lekcjach u J. Kotarbińskiego i R. Popiel-Święckiej, nast. w Krakowie u L. Stępowskiego. Debiutowała 1 VI 1909 na scenie T. Rozmaitości w Warszawie w roli Rozy (Lilia Weneda). W sez. 1909/10 na­leżała do zespołu T. im. Słowackiego w Krakowie, gdzie grała m.in. Krasawicę (Bolesław Śmiały) i Jewdochę (Sędziowie). W 1910-15 występowała na scenach WTR, nast. przebywała za granicą. Studio­wała rytmikę i taniec plast. w Sopocie, Helsinkach i Hellerau (informacje z ankiety ZASP-u). Jesienią 1914 i na wiosnę 1916 uczestniczyła w koncertach urządzanych przez pol. artystów w Piotrogrodzie. W 1917-18 występowała jako tancerka w Helsin­kach. Na wiosnę 1919 grała w t. wileńskim. W 1920 brała udział w wieczorach tańca klasycznego, organizowanych w czasie akcji plebiscytowej w Cie­szynie. W Bydgoszczy grała 1920-22, m.in. Mły­narkę (Zaczarowane koło) i rolę tyt. w Marii Stuart J. Słowackiego; równocześnie prowadziła w tym mieście szkołę plastyki scenicznej. W 1922-36 pro­wadziła szkołę tańca rytmicznego w Łodzi, potem zaś we Lwowie. Na liście ZASP-u z 1923 była zarejestrowana jako aktorka bezrobotna. Zgodnie z własną relacją do teatru wróciła w 1937 i do 1939 występowała na scenach poznańskich. W czasie oku­pacji niem. przebywała w Częstochowie i utrzymy­wała się z pryw. lekcji tańca i języków obcych. Na liście ZASP-u z 1949 była zarejestrowana jako aktorka bez stałego zatrudnienia.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *