Horski Bolesław

Bolesław Horski (Program teatralny W słońcu i nad wodą T. Kometa Warszawa, Encyklopediateatru)
Horski Bolesław
Data urodzenia:
1887-07-25 Częstochowa
Data śmierci:
1951-01-10 Łódź

aktor, śpiewak, reżyser, dyr. teatru;

Właściwie Bolesław Franciszek Bąbczyński aktor, śpiewak, reżyser, dyr. teatru. Był synem Feliksa Bąbczyńskiego i Zuzanny z Piecusińskich, mężem aktorki Balbiny H. (ślub 10 XI 1911). Po ukończeniu gimn. de­biutował w 1909 w T. Ludowym w Krakowie (dyr. E. Rygier). W 1911-13 występował w T. Ludowym we Lwowie, 1913-15 znów w T. Ludowym w Krakowie, w 1916 w zespole objazdowym H. Czarneckiego, w 1919 w T. Polskim w Poznaniu, a następnie w Warszawie: w T. Nowości (1920), t. Miraż (1921), t. Nietoperz (sez. 1921/22), T. Nowym (sez. 1922/23), t. Operetka-Wodewil (sez. 1923/24). W lecie 1924 był na gościnnych występach w Wilnie. W sez. 1924/25 jako aktor i re­żyser operetek należał do zespołu T. Polskiego w Katowicach, w lecie 1925 z zespołem warsz. T. Nowości byl na występach w Krynicy, potem w Wilnie, w sez. 1925/26 występował w T. Niewiarowskiej w Warszawie, a w lecie 1926 z tym zespołem w Krakowie. W sez. 1926/27 grał i reżyserował w T. Miejskim w Lublinie, wiosną 1927 w T. L. Messal i K, Niewiarowskiej w War­szawie, w lecie z zespołem T. Nowości w Krakowie i w Pradze. W sez. 1927/28 występował w T. Nowości w Warszawie, w grudniu 1928 gościnnie we Lwowie, w początku 1929 w T. Znicz w Warszawie, jesienią tego roku w Operetce Reprezentacyjnej. Od stycznia 1930 do maja 1931 był współkierownikiem T. Wesoły Wieczór w Warszawie. Jesienią 1931 występował w T. Nowości w Warszawie, w 1932 w T. Nowości we Lwowie i w warsz. Wesołym Teatrze, w 1933 w T. Nowy Lotos w Warszawie (tu był też współkierowni­kiem), w 1935 w T. Wielka Rewia w Warszawie. W 1935-39 śpiewał oraz reżyserował operetki w T. Wiel­kim w Poznaniu. Podczas II wojny świat. występował w 1940-44 w jawnym t. Kometa w Warszawie (należał także do kierownictwa t.). W 1945-46 reżyserował w T. Wielkim w Poznaniu, wystawił tu m.in. Krakowiaków i Górali. Od 1946 do końca życia pracował w T. Lutnia w Łodzi, przede wszystkim jako reżyser. Bardzo otyły, występował w operetkach i wodewilach w rolach charakterystycznych, jak np. Larousse (Ewa), Baron des Aubrais (Cnotliwa Zuzanna), Ks. Joachim XXXVI (Najpiękniejsza z kobiet), Chesterfield (Swo­bodny wiatr), Miechodmuch (Krakowiacy i Górale). Ceniony był jako reżyser operetek. Występował też niekiedy w rewiach.

 

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, śpiewak, reżyser, dyr. teatru;

Właściwie Bolesław Franciszek Bąbczyński aktor, śpiewak, reżyser, dyr. teatru. Był synem Feliksa Bąbczyńskiego i Zuzanny z Piecusińskich, mężem aktorki Balbiny H. (ślub 10 XI 1911). Po ukończeniu gimn. de­biutował w 1909 w T. Ludowym w Krakowie (dyr. E. Rygier). W 1911-13 występował w T. Ludowym we Lwowie, 1913-15 znów w T. Ludowym w Krakowie, w 1916 w zespole objazdowym H. Czarneckiego, w 1919 w T. Polskim w Poznaniu, a następnie w Warszawie: w T. Nowości (1920), t. Miraż (1921), t. Nietoperz (sez. 1921/22), T. Nowym (sez. 1922/23), t. Operetka-Wodewil (sez. 1923/24). W lecie 1924 był na gościnnych występach w Wilnie. W sez. 1924/25 jako aktor i re­żyser operetek należał do zespołu T. Polskiego w Katowicach, w lecie 1925 z zespołem warsz. T. Nowości byl na występach w Krynicy, potem w Wilnie, w sez. 1925/26 występował w T. Niewiarowskiej w Warszawie, a w lecie 1926 z tym zespołem w Krakowie. W sez. 1926/27 grał i reżyserował w T. Miejskim w Lublinie, wiosną 1927 w T. L. Messal i K, Niewiarowskiej w War­szawie, w lecie z zespołem T. Nowości w Krakowie i w Pradze. W sez. 1927/28 występował w T. Nowości w Warszawie, w grudniu 1928 gościnnie we Lwowie, w początku 1929 w T. Znicz w Warszawie, jesienią tego roku w Operetce Reprezentacyjnej. Od stycznia 1930 do maja 1931 był współkierownikiem T. Wesoły Wieczór w Warszawie. Jesienią 1931 występował w T. Nowości w Warszawie, w 1932 w T. Nowości we Lwowie i w warsz. Wesołym Teatrze, w 1933 w T. Nowy Lotos w Warszawie (tu był też współkierowni­kiem), w 1935 w T. Wielka Rewia w Warszawie. W 1935-39 śpiewał oraz reżyserował operetki w T. Wiel­kim w Poznaniu. Podczas II wojny świat. występował w 1940-44 w jawnym t. Kometa w Warszawie (należał także do kierownictwa t.). W 1945-46 reżyserował w T. Wielkim w Poznaniu, wystawił tu m.in. Krakowiaków i Górali. Od 1946 do końca życia pracował w T. Lutnia w Łodzi, przede wszystkim jako reżyser. Bardzo otyły, występował w operetkach i wodewilach w rolach charakterystycznych, jak np. Larousse (Ewa), Baron des Aubrais (Cnotliwa Zuzanna), Ks. Joachim XXXVI (Najpiękniejsza z kobiet), Chesterfield (Swo­bodny wiatr), Miechodmuch (Krakowiacy i Górale). Ceniony był jako reżyser operetek. Występował też niekiedy w rewiach.

 

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *