Miarczyński Włodzimierz

Włodzimierz Miarczyński (Świat, nr 11, 1926)
Miarczyński Włodzimierz
Data urodzenia:
1879-11-27 Kraków
Data śmierci:
1946-03-28 Kraków

aktor;

Ukończył gimn. św. Anny i szkołę przemysłową w Krakowie. Debiutował 3 VI 1900 w T. Miejskim w Krakowie i występował na tej scenie do 1903. W sez. 1903/04 występował w T. Lu­dowym we Lwowie, w 1904/05 w zespole J. Puchniewskiego w Sosnowcu, w sezonie 1905/06 uczestniczył w objeździe zespołu Cz. Janowskiego po miastach Kró­lestwa Polskiego i Rosji, w marcu 1906 występował nadal w jego zespole w Kijowie. Od sez. 1906/07 wrócił do teatru krakowskiego. W czasie I wojny świat. pra­cował jako sanitariusz w szpitalu wojskowym. Po wojnie wrócił do T. im. Słowackiego w Krakowie i 10 III 1926 obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artyst. w roli Kłosa (Pan poseł). W 1931 ustąpił z t. i objął stanowisko wójta w Czorsztynie. Obdarzony nie najlepszymi warunkami zewnętrznymi (niski, krępy, o grubych rysach i szorstkim głosie) grał role charakte­rystyczne, wyróżniając się w odtwarzaniu typów ludo­wych. Role: Dorożkarz (Ich czworo), Kasper (Wesele), Ksantias (Chmury), Organista (Zaczarowane koło), Wielki Książę Konstanty (Kordian), Gen. Dąbrowski (Szlakiem Legionów), Fabian (Wieczór Trzech Króli).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Ukończył gimn. św. Anny i szkołę przemysłową w Krakowie. Debiutował 3 VI 1900 w T. Miejskim w Krakowie i występował na tej scenie do 1903. W sez. 1903/04 występował w T. Lu­dowym we Lwowie, w 1904/05 w zespole J. Puchniewskiego w Sosnowcu, w sezonie 1905/06 uczestniczył w objeździe zespołu Cz. Janowskiego po miastach Kró­lestwa Polskiego i Rosji, w marcu 1906 występował nadal w jego zespole w Kijowie. Od sez. 1906/07 wrócił do teatru krakowskiego. W czasie I wojny świat. pra­cował jako sanitariusz w szpitalu wojskowym. Po wojnie wrócił do T. im. Słowackiego w Krakowie i 10 III 1926 obchodził jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artyst. w roli Kłosa (Pan poseł). W 1931 ustąpił z t. i objął stanowisko wójta w Czorsztynie. Obdarzony nie najlepszymi warunkami zewnętrznymi (niski, krępy, o grubych rysach i szorstkim głosie) grał role charakte­rystyczne, wyróżniając się w odtwarzaniu typów ludo­wych. Role: Dorożkarz (Ich czworo), Kasper (Wesele), Ksantias (Chmury), Organista (Zaczarowane koło), Wielki Książę Konstanty (Kordian), Gen. Dąbrowski (Szlakiem Legionów), Fabian (Wieczór Trzech Króli).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *