Świerczewska Nina

Świerczewska Nina
Data urodzenia:
1907-05-08 Warszawa
Data śmierci:
1944-03-20 Warszawa

aktorka;

Właściwie Janina Irena Helena Kalkstein – Stolińska . 1° v Świerczewska, 2° Dziewońska.

Była córką Edwarda i Ludwiki z Kucińskich. Uczennica Mieczysławy Ćwiklińskiej i Marii Dulęby.16 marca 1932 debiutowała w Teatrze im. Żeromskie­go w Warszawie w roli Margaret (Dzień październiko­wy), następnie została zaangażowana do zespołu Teatru Reduta. W 1933–34 występowała w Teatrze Małym w War­szawie, w 1934–35 w Toruniu, a od sezonu 1935/36 na scenach TKKT, głównie w Teatrze Narodowym i w Teatrze Nowym. Po wybuchu II wojny światowej znalazła się w Wilnie i 1940–41 występowała w miejscowym Teatrze Polskim. By­ła obdarzona wyjątkowo korzystnymi warunkami ze­wnętrznymi i dużym wdziękiem. Należała do najpopu­larniejszych aktorek warszawskich. Wyróżniała się szczególnie w rolach lirycznych i dramatycznych. Gra­ła m.in. Justynę (Fryderyk Wielki), Julię (Raz się tylko żyje). Muszkę (Skiz), Ludwikę (Sprawa Dantona), Zofię (Damy i huzary), Amelię (Horsztyński), Infantkę (Cyd). Od 24.06.1925 była żoną Eugeniusza Świerczewskiego zna­nego działacza teatralnego w okresie międzywojennym, a w czasie II wojny światowej konfidenta niemieckiego, z którym jed­nak szybko się rozwiodła; z jego działalnością okupa­cyjną nie miała nic wspólnego.  Następnie poślubiła aktora i reżysera Janusza Dziewońskiego.

 


Źródła:
1)
2)
3)
4)

aktorka;

Właściwie Janina Irena Helena Kalkstein – Stolińska . 1° v Świerczewska, 2° Dziewońska.

Była córką Edwarda i Ludwiki z Kucińskich. Uczennica Mieczysławy Ćwiklińskiej i Marii Dulęby.16 marca 1932 debiutowała w Teatrze im. Żeromskie­go w Warszawie w roli Margaret (Dzień październiko­wy), następnie została zaangażowana do zespołu Teatru Reduta. W 1933–34 występowała w Teatrze Małym w War­szawie, w 1934–35 w Toruniu, a od sezonu 1935/36 na scenach TKKT, głównie w Teatrze Narodowym i w Teatrze Nowym. Po wybuchu II wojny światowej znalazła się w Wilnie i 1940–41 występowała w miejscowym Teatrze Polskim. By­ła obdarzona wyjątkowo korzystnymi warunkami ze­wnętrznymi i dużym wdziękiem. Należała do najpopu­larniejszych aktorek warszawskich. Wyróżniała się szczególnie w rolach lirycznych i dramatycznych. Gra­ła m.in. Justynę (Fryderyk Wielki), Julię (Raz się tylko żyje). Muszkę (Skiz), Ludwikę (Sprawa Dantona), Zofię (Damy i huzary), Amelię (Horsztyński), Infantkę (Cyd). Od 24.06.1925 była żoną Eugeniusza Świerczewskiego zna­nego działacza teatralnego w okresie międzywojennym, a w czasie II wojny światowej konfidenta niemieckiego, z którym jed­nak szybko się rozwiodła; z jego działalnością okupa­cyjną nie miała nic wspólnego.  Następnie poślubiła aktora i reżysera Janusza Dziewońskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *