Jaworzyńska Ludwika

Ludwika Jaworzyńska (Świat, nr 34, 1919)
Jaworzyńska Ludwika
Data urodzenia:
1884-08-15 Kraków
Data śmierci:
1976-02-02 Kraków

śpiewaczka;

Właściwie Ludwika Filipek zamężna Jaworzyńska. Była córką Jakuba i Józefy Filipków, żoną Józefa Jaworzyńskiego. W 1906-10 występowała w T. Miejskim w Krakowie, kształcąc jedno­cześnie głos u M. Horbowskiego (1906-08) w Kon­serwatorium Tow. Muzycznego. Studia wokalne kontynuowała w Wiedniu. Od 1912 związana była z Krak. Tow. Operowym i 1916-32 występowała w jego przedstawieniach, najczęściej 1918-23, kiedy to śpiewała w kilkunastu operach. Miała scen. tem­perament, była muzykalna, wykonywała sopranowe partie liryczne, dram. i komiczne. Śpiewała m.in. partie Halki i Zofii (Halka), Santuzzy (Rycerskość wieśniacza), Wdowy (Dola), Czarownicy (Jaś i Małgosia), tyt. w Tosce, Racheli (Żydówka), Myrtocle (Zamarłe oczy), Cześnikowej (Straszny dwór), Ma­rzenki (Sprzedana narzeczona), Marty (Niziny), Giulietty (Opowieści Hoffmanna), Donny Anny (Don Juan). Odtwarzała także role drugoplanowe. Latem 1925 występowała w Krakowie z grupą pn. Artyści Opery Warszawskiej. W sez. 1925/26 była solistką zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach, a w nast. sez. występowała tam gościnnie. Niekiedy śpiewała gościnnie także w innych miastach (np. Poznań 1921, partia tyt. w „Halce”). Partię Halki śpiewała w uroczystym przedstawieniu (10 IX 1931) wznawiającym działalność krak. sceny operowej. Dla tej sceny przygotowała także partię Jagusi (Po­msta Jontkowa, 1932), dawała koncerty z Tow. Śpiewaczym „Echo” i Chórem Akademickim Uniw. Jagiellońskiego. Występowała także na różnych kon­certach okolicznościowych, np. 15 V 1912 śpiewała w T. Nowości na rzecz Tow. Kolonii Wakacyjnych dla uczniów szkół średnich; 12 IV 1913 na dochód dla Stow. Nauczycielek; 8 III 1914 w sali kina „Uciecha” na poranku kompozytorskim B. Wallek-Walewskiego i M. Rudnickiego; 1 IV 1920 na koncercie Tow. Oratoryjnego, wykonując partię so­lową w oratorium K. Garbusińskiego Siedem słów Chrystusa na Krzyżu; 28 V 1922 na koncercie zo­rganizowanym przez Koło Polonistów Uniw. Jagiell. z okazji setnej rocznicy wydania pierwszego tomu wierszy A. Mickiewicza; 12 V 1927 w sali Starego T. na koncercie Beethovenowskim; 13 IV 1930 śpiewała partię sopranową w pierwszym krak. wy­konaniu Stabat Mater K. Szymanowskiego, a w 1931 w oratorium J.F. Haendla Samson. Od 1926 współpracowała z krak. rozgłośnią PR. Należała do śpiewaczek cenionych w artyst. środowisku Krakowa

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.Ii, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewaczka;

Właściwie Ludwika Filipek zamężna Jaworzyńska. Była córką Jakuba i Józefy Filipków, żoną Józefa Jaworzyńskiego. W 1906-10 występowała w T. Miejskim w Krakowie, kształcąc jedno­cześnie głos u M. Horbowskiego (1906-08) w Kon­serwatorium Tow. Muzycznego. Studia wokalne kontynuowała w Wiedniu. Od 1912 związana była z Krak. Tow. Operowym i 1916-32 występowała w jego przedstawieniach, najczęściej 1918-23, kiedy to śpiewała w kilkunastu operach. Miała scen. tem­perament, była muzykalna, wykonywała sopranowe partie liryczne, dram. i komiczne. Śpiewała m.in. partie Halki i Zofii (Halka), Santuzzy (Rycerskość wieśniacza), Wdowy (Dola), Czarownicy (Jaś i Małgosia), tyt. w Tosce, Racheli (Żydówka), Myrtocle (Zamarłe oczy), Cześnikowej (Straszny dwór), Ma­rzenki (Sprzedana narzeczona), Marty (Niziny), Giulietty (Opowieści Hoffmanna), Donny Anny (Don Juan). Odtwarzała także role drugoplanowe. Latem 1925 występowała w Krakowie z grupą pn. Artyści Opery Warszawskiej. W sez. 1925/26 była solistką zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach, a w nast. sez. występowała tam gościnnie. Niekiedy śpiewała gościnnie także w innych miastach (np. Poznań 1921, partia tyt. w „Halce”). Partię Halki śpiewała w uroczystym przedstawieniu (10 IX 1931) wznawiającym działalność krak. sceny operowej. Dla tej sceny przygotowała także partię Jagusi (Po­msta Jontkowa, 1932), dawała koncerty z Tow. Śpiewaczym „Echo” i Chórem Akademickim Uniw. Jagiellońskiego. Występowała także na różnych kon­certach okolicznościowych, np. 15 V 1912 śpiewała w T. Nowości na rzecz Tow. Kolonii Wakacyjnych dla uczniów szkół średnich; 12 IV 1913 na dochód dla Stow. Nauczycielek; 8 III 1914 w sali kina „Uciecha” na poranku kompozytorskim B. Wallek-Walewskiego i M. Rudnickiego; 1 IV 1920 na koncercie Tow. Oratoryjnego, wykonując partię so­lową w oratorium K. Garbusińskiego Siedem słów Chrystusa na Krzyżu; 28 V 1922 na koncercie zo­rganizowanym przez Koło Polonistów Uniw. Jagiell. z okazji setnej rocznicy wydania pierwszego tomu wierszy A. Mickiewicza; 12 V 1927 w sali Starego T. na koncercie Beethovenowskim; 13 IV 1930 śpiewała partię sopranową w pierwszym krak. wy­konaniu Stabat Mater K. Szymanowskiego, a w 1931 w oratorium J.F. Haendla Samson. Od 1926 współpracowała z krak. rozgłośnią PR. Należała do śpiewaczek cenionych w artyst. środowisku Krakowa

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.Ii, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *