Pawłowska Helena

Pawłowska Helena
Data urodzenia:
1873-12-10 Piotrków
Data śmierci:
1944-11-03 Grodzisk Mazowiecki

aktorka;

Właściwe Helena Pałowska, zamężna Fertner. Była córką Władysława i Urszuli z Orłow­skich, żoną Antoniego Fertnera. Po ukończeniu pensji w Warszawie uczyła się w Klasie Dykcji i Dekla­macji przy Warsz. Tow. Muzycznym. Od września 1895 do marca następnego roku należała do zespołu F. Fe­lińskiego w Lublinie, a potem w Radomiu. W 1897 wy­stępowała w zespole Cz. Janowskiego w Częstochowie oraz Kielcach, w sez. 1898/99 i 1899/1900 w t. pozn., w sez. 1900/01 i 1901/02 w t. łódz., gdzie popisową jej rolą była Basia (Hajduczek). W tym czasie grała także Wojewodziankę (Zaczarowane koło) i Paulinkę (Pan Benet ). W maju 1903 występowała gościnnie we Lwo­wie jako Truda (Sobótki), Helena (Pan Damazy), Sylwetta (Romantyczni) i Magdalena (Niebezpieczeństwo). Od października 1903 zaangażowana została do zespołu WTR. Do końca sez. 1914/15 występowała gł. na sce­nach T. Nowości i T. Letniego. W okresie I wojny świat. przebywała wraz z mężem Antonim Fertnerem w Rosji. Po powrocie do kraju, w 1920-23 występowała w T. Polskim w Warszawie, w 1925 w T. Letnim, na­stępnie (1926/27) w T. Ćwiklińskiej i Fertnera, w T. Praskim (1927/28 i może dłużej), w 1934 w Kaliszu, od sez. 1935/36 do wybuchu II wojny świat. w T. No­wym i T. Narodowym w Warszawie. Była utalento­waną aktorką o dobrych warunkach zewnętrznych. Początkowo grała gł. role naiwne i naiwno-liryczne, potem przeszła do ról komicznych i charakterystycz­nych w krotochwilach i farsach. Role: Jadzia (Jadzia wdowa), Michasia (Osiołkowi w żłoby dano), Wanda (Grube ryby), Klara (Śluby panieńskie), Wanda (We­sele Fonsia), Rozalia Sarmacińska (Baby). Niektóre z podanych wyżej informacji mogą dotyczyć -> Heleny Łąckiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwe Helena Pałowska, zamężna Fertner. Była córką Władysława i Urszuli z Orłow­skich, żoną Antoniego Fertnera. Po ukończeniu pensji w Warszawie uczyła się w Klasie Dykcji i Dekla­macji przy Warsz. Tow. Muzycznym. Od września 1895 do marca następnego roku należała do zespołu F. Fe­lińskiego w Lublinie, a potem w Radomiu. W 1897 wy­stępowała w zespole Cz. Janowskiego w Częstochowie oraz Kielcach, w sez. 1898/99 i 1899/1900 w t. pozn., w sez. 1900/01 i 1901/02 w t. łódz., gdzie popisową jej rolą była Basia (Hajduczek). W tym czasie grała także Wojewodziankę (Zaczarowane koło) i Paulinkę (Pan Benet ). W maju 1903 występowała gościnnie we Lwo­wie jako Truda (Sobótki), Helena (Pan Damazy), Sylwetta (Romantyczni) i Magdalena (Niebezpieczeństwo). Od października 1903 zaangażowana została do zespołu WTR. Do końca sez. 1914/15 występowała gł. na sce­nach T. Nowości i T. Letniego. W okresie I wojny świat. przebywała wraz z mężem Antonim Fertnerem w Rosji. Po powrocie do kraju, w 1920-23 występowała w T. Polskim w Warszawie, w 1925 w T. Letnim, na­stępnie (1926/27) w T. Ćwiklińskiej i Fertnera, w T. Praskim (1927/28 i może dłużej), w 1934 w Kaliszu, od sez. 1935/36 do wybuchu II wojny świat. w T. No­wym i T. Narodowym w Warszawie. Była utalento­waną aktorką o dobrych warunkach zewnętrznych. Początkowo grała gł. role naiwne i naiwno-liryczne, potem przeszła do ról komicznych i charakterystycz­nych w krotochwilach i farsach. Role: Jadzia (Jadzia wdowa), Michasia (Osiołkowi w żłoby dano), Wanda (Grube ryby), Klara (Śluby panieńskie), Wanda (We­sele Fonsia), Rozalia Sarmacińska (Baby). Niektóre z podanych wyżej informacji mogą dotyczyć -> Heleny Łąckiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *