Michorowska Ida

Michorowska Ida
Data urodzenia:
1897-09-30 Stuhlweissenburg na Węgrzech
Data śmierci:
1966-11-12 Warszawa

aktorka, dyrektor teatru;

Właściwie Ida Maria, z domu Wyttek, zamężna Ferska. Data urodzenia mało prawdopodobna. Była córką Józefa Jerzego i Marii Wytteków żoną aktora Antoniego Ferskiego. Kształ­ciła się w Gimn. św. Jadwigi w Krakowie, a w sez. 1912/13 zadebiutowała pod nazwiskiem Michorowska na scenie krak. T. im. Słowackiego. Uczę­szczała na Kursy Wokalno-Dramatyczne H.J. Hry­niewieckiej w Warszawie, które ukończyła w 1915. W sez. 1915/16 brała udział w przedstawieniach warsz. Koła Dram. Handlowców, potem grała w T. Polskim (sez. 1917/18), Bagatela (1918) i Stołecznym (1919) w Warszawie. W 1920 (marzec) z Ruchomym T. Żołnierskim występowała w Sosnow­cu. W sez. 1920/21 była zaangażowana w T. Na­rodowym w Toruniu, gdzie zagrała m.in. Podstolinę (Zemsta), Młynarkę (Zaczarowane koło), Agnieszkę Gonzagę (Sułkowski), Juliasiewiczową (Moralność pani Dulskiej). W 1921-22 występowała w T. Żoł­nierskim w Warszawie, nast. w zespole E. Czermańskiego w Kutnie i kilkakrotnie w Płocku, w sez. 1922/23 w T. Powszechnym i Wielkim na Pohulance w Wilnie, 1923/24 w T. Miejskim w Łodzi, 1924/25 w T. Miejskim w Bydgoszczy, gdzie szczególne uznanie przyniosła jej rola Racheli (Ju­dasz z Kariothu). Według A. Osińskiego w postać tę „tchnęła swój szczery a tragiczny patos, świadczący o niekłamanej zdolności aktorskiej”. Tę samą rolę oraz m.in. Rollisonową (Dziady), Marię (War­szawianka), Wierę (Wiera Mircewa) grała w nast. sez. (1925/26) w T. Polskim w Katowicach. Z zespołem katowickim w sez. letnim 1926 występo­wała w Ciechocinku, w 1927 u M. Denhoff-Gołogowskiego w Płocku. Następnie, w tym samym roku, w zespole aktorów warsz. pod kier. A. Ferskiego, wystawiającym Księdza Marka dla uczcze­nia powrotu prochów J. Słowackiego do kraju, grała Judytę w wielu miastach na prowincji (m.in. w Kaliszu), a także w warsz. Łazienkach. Później, wg własnej relacji, uczestniczyła w objazdach organi­zowanych przez K. Adwentowicza i A. Fertnera (1928). Występowała też w T. Miejskim w Lublinie (1929/30), T. Miejskim w Sosnowcu (1930/31), gdzie odniosła sukces grając Matkę w Niespodziance. Od 1931 kierowała Objazdowym T. Szkolnym, który z przedstawieniem wg W pustyni i w puszczy odwie­dził m.in. Kalisz, Płock (1932), Bydgoszcz i Gdańsk (1933). Od sierpnia 1933 występowała w t. Żagiew w Warszawie, a jesienią zespół tego teatru pod jej kier. odwiedził Płock. W styczniu 1935 wzięła udział w misterium Dobra nowina, przygotowanym przez zespół t. Żagiew w Domu Katolickim w Warszawie, nast. do końca sez. 1934/35, wg własnej relacji, grała w t. Comoedia w Warszawie. W 1936 znów odwiedziła Płock, potem do wybuchu II wojny świat. była aktorką T. im. Orzeszkowej w Grodnie. Grała tu m.in. Lady Lancaster (Jim i Jill), Elżbietę (Małżeństwo). Po wojnie występowała w T. Miej­skim w Częstochowie (sez. 1945/46) i w Warsza­wie: w T. Studio MO (1946/47) i T. Młodych (1949/50), nast. przeszła na rentę z powodu czę­ściowego paraliżu.

 

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktorka, dyrektor teatru;

Właściwie Ida Maria, z domu Wyttek, zamężna Ferska. Data urodzenia mało prawdopodobna. Była córką Józefa Jerzego i Marii Wytteków żoną aktora Antoniego Ferskiego. Kształ­ciła się w Gimn. św. Jadwigi w Krakowie, a w sez. 1912/13 zadebiutowała pod nazwiskiem Michorowska na scenie krak. T. im. Słowackiego. Uczę­szczała na Kursy Wokalno-Dramatyczne H.J. Hry­niewieckiej w Warszawie, które ukończyła w 1915. W sez. 1915/16 brała udział w przedstawieniach warsz. Koła Dram. Handlowców, potem grała w T. Polskim (sez. 1917/18), Bagatela (1918) i Stołecznym (1919) w Warszawie. W 1920 (marzec) z Ruchomym T. Żołnierskim występowała w Sosnow­cu. W sez. 1920/21 była zaangażowana w T. Na­rodowym w Toruniu, gdzie zagrała m.in. Podstolinę (Zemsta), Młynarkę (Zaczarowane koło), Agnieszkę Gonzagę (Sułkowski), Juliasiewiczową (Moralność pani Dulskiej). W 1921-22 występowała w T. Żoł­nierskim w Warszawie, nast. w zespole E. Czermańskiego w Kutnie i kilkakrotnie w Płocku, w sez. 1922/23 w T. Powszechnym i Wielkim na Pohulance w Wilnie, 1923/24 w T. Miejskim w Łodzi, 1924/25 w T. Miejskim w Bydgoszczy, gdzie szczególne uznanie przyniosła jej rola Racheli (Ju­dasz z Kariothu). Według A. Osińskiego w postać tę „tchnęła swój szczery a tragiczny patos, świadczący o niekłamanej zdolności aktorskiej”. Tę samą rolę oraz m.in. Rollisonową (Dziady), Marię (War­szawianka), Wierę (Wiera Mircewa) grała w nast. sez. (1925/26) w T. Polskim w Katowicach. Z zespołem katowickim w sez. letnim 1926 występo­wała w Ciechocinku, w 1927 u M. Denhoff-Gołogowskiego w Płocku. Następnie, w tym samym roku, w zespole aktorów warsz. pod kier. A. Ferskiego, wystawiającym Księdza Marka dla uczcze­nia powrotu prochów J. Słowackiego do kraju, grała Judytę w wielu miastach na prowincji (m.in. w Kaliszu), a także w warsz. Łazienkach. Później, wg własnej relacji, uczestniczyła w objazdach organi­zowanych przez K. Adwentowicza i A. Fertnera (1928). Występowała też w T. Miejskim w Lublinie (1929/30), T. Miejskim w Sosnowcu (1930/31), gdzie odniosła sukces grając Matkę w Niespodziance. Od 1931 kierowała Objazdowym T. Szkolnym, który z przedstawieniem wg W pustyni i w puszczy odwie­dził m.in. Kalisz, Płock (1932), Bydgoszcz i Gdańsk (1933). Od sierpnia 1933 występowała w t. Żagiew w Warszawie, a jesienią zespół tego teatru pod jej kier. odwiedził Płock. W styczniu 1935 wzięła udział w misterium Dobra nowina, przygotowanym przez zespół t. Żagiew w Domu Katolickim w Warszawie, nast. do końca sez. 1934/35, wg własnej relacji, grała w t. Comoedia w Warszawie. W 1936 znów odwiedziła Płock, potem do wybuchu II wojny świat. była aktorką T. im. Orzeszkowej w Grodnie. Grała tu m.in. Lady Lancaster (Jim i Jill), Elżbietę (Małżeństwo). Po wojnie występowała w T. Miej­skim w Częstochowie (sez. 1945/46) i w Warsza­wie: w T. Studio MO (1946/47) i T. Młodych (1949/50), nast. przeszła na rentę z powodu czę­ściowego paraliżu.

 

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *