Chodecki Jerzy

Chodecki Jerzy
Data urodzenia:
data urodzenia :
Data śmierci:
data śmierci :  podczas II wojnyy światowej

aktor, reżyser ;

Właściwie Jozef Chodowiecki. Po powrocie z Rosji, gdzie był w 1919 w Studio MChAT, w 1921-23 występował w T. Reduta w War­szawie, a w 1923-27 w T. im. Słowackiego w Krakowie; grał tu m.in. Haukego (Hanusia), Kudeliusa (Człowiek z budki suflera). W 1927-30 występował i reżyserował w T. Miejskim w Łodzi (w 1930 był z zespołem łódz. na występach we Lwowie), od października 1931 do stycz­nia 1932 występował w warsz. T. Melodram, następnie w T. Miejskim we Lwowie i nadal w Warszawie: od czerwca 1933 w T. Ateneum, w T. Nowa Komedia pod dyr. S. Jaracza (sez. 1933/34), w 1934 w Łodzi i znowu w Warszawie: od stycznia 1935 do końca sez. w T. Aktora (od 27 VII do 6 VIII 1935 z tym zespołem w Krakowie), w sez. 1935/36 w T. Ateneum, w 1936-38 w T. Polskim, w sez. 1938/39 w T. Narodowym i T. Nowym. 2 IX 1939 wziął jeszcze udział w przedstawie­niu Baby-dziwo w warsz. T. Nowym. Aktor inteligentny, roztaczał wokół siebie na scenie atmosferę dziwności i niesamowitości. Zagrał interesu­jąco wiele ról amantów, a przede wszystkim charakte­rystycznych we współczesnym i klasycznym repertuarze komediowym i dramatycznym. Role: Inż. Fabry (R.U.R.), Włodarz (Święta Joanna), Kowal (Ulica dziwna), Szymon Stimson (Nasze miasto), Mr Jingle (Klub Pickwicka), Borys Pietrowicz Wołgin (Dziwak A. Afinogenowa), Kiereński i Lloyd George (Borys Sawinkow), Hans von Stuck (Rodzina), Paolo Adam (Krzyk), Jaszczołt (Ewa J. Szaniawskiego), Senator (Dziady), Pagatowicz (Grube ryby), Bukański i Ciekocki (Uciekła mi przepióreczka), Almaviva (Wesele Figara), Heliodor (Marcowy kawaler), Książę Radosław (Pan Geldhab). Występował w kilku pol. filmach. Przetłu­maczył Czarne getto E. O’Neilla.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser ;

Właściwie Jozef Chodowiecki. Po powrocie z Rosji, gdzie był w 1919 w Studio MChAT, w 1921-23 występował w T. Reduta w War­szawie, a w 1923-27 w T. im. Słowackiego w Krakowie; grał tu m.in. Haukego (Hanusia), Kudeliusa (Człowiek z budki suflera). W 1927-30 występował i reżyserował w T. Miejskim w Łodzi (w 1930 był z zespołem łódz. na występach we Lwowie), od października 1931 do stycz­nia 1932 występował w warsz. T. Melodram, następnie w T. Miejskim we Lwowie i nadal w Warszawie: od czerwca 1933 w T. Ateneum, w T. Nowa Komedia pod dyr. S. Jaracza (sez. 1933/34), w 1934 w Łodzi i znowu w Warszawie: od stycznia 1935 do końca sez. w T. Aktora (od 27 VII do 6 VIII 1935 z tym zespołem w Krakowie), w sez. 1935/36 w T. Ateneum, w 1936-38 w T. Polskim, w sez. 1938/39 w T. Narodowym i T. Nowym. 2 IX 1939 wziął jeszcze udział w przedstawie­niu Baby-dziwo w warsz. T. Nowym. Aktor inteligentny, roztaczał wokół siebie na scenie atmosferę dziwności i niesamowitości. Zagrał interesu­jąco wiele ról amantów, a przede wszystkim charakte­rystycznych we współczesnym i klasycznym repertuarze komediowym i dramatycznym. Role: Inż. Fabry (R.U.R.), Włodarz (Święta Joanna), Kowal (Ulica dziwna), Szymon Stimson (Nasze miasto), Mr Jingle (Klub Pickwicka), Borys Pietrowicz Wołgin (Dziwak A. Afinogenowa), Kiereński i Lloyd George (Borys Sawinkow), Hans von Stuck (Rodzina), Paolo Adam (Krzyk), Jaszczołt (Ewa J. Szaniawskiego), Senator (Dziady), Pagatowicz (Grube ryby), Bukański i Ciekocki (Uciekła mi przepióreczka), Almaviva (Wesele Figara), Heliodor (Marcowy kawaler), Książę Radosław (Pan Geldhab). Występował w kilku pol. filmach. Przetłu­maczył Czarne getto E. O’Neilla.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *