Kosiński Włodzimierz

Kosiński Włodzimierz
Data urodzenia:
1871-06-13 Drzewica p. Opoczno
Data śmierci:
1951-03-07 Kraków

aktor, dyr. teatru;

Właściwie Włodzimierz Bogdan Kosiński. Datę ur. 13 VI 1871 podano w pozn. aktach meldunkowych. Był prawdopodobnie mężem aktorki Anastazji Rau. Po ukończeniu gimnazjum realnego uczył się w szkole dram. A. Trapszy. Wg W. Koryzny w 1889-93 należał do zespołu t. pozn., a w 1890-91 uczestniczył w występach zespołu pozn. w warsz. t. ogr. Wodewil. S. Dąbrowski jednak podaje jako datę debiu­tu w t. pozn. 1 VIII 1891. W 1893 po nieudanych pró­bach zaangażowania się w Warszawie i w Krakowie wstąpił zapewne do zespołu B. Mareckiego i pozostał u niego do wiosny 1894; w październiku tego roku występował prawdopodobnie u F. Ratajewicza w Czę­stochowie, potem u K. Kremskiego (od lipca do wrześ­nia 1895), B. Mareckiego (do maja 1896), Cz. Janow­skiego (1896 i prawdopodobnie 1897), w lecie 1896 w Ciechocinku u F. Felińskiego, w 1898-1900 w Pozna­niu, w sez. letnim 1900 w warsz. t. Fantazja. Niektóre podane tu informacje mogą dotyczyć występującego w tym samym czasie Feliksa Kosińskiego. W 1900-05 występował w t. w Łodzi, 1905-14 w Krakowie. Podczas I wojny świat. był w Legionach, następnie wrócił na scenę i w sez. 1921/22, 1922/23 grał w T. Ba­gatela w Krakowie. 9 I 1923 obchodził tam jubileusz trzydziestolecia pracy scen. w roli Wilhelma (Koniec Sodomy). W sez. 1924/25 grał w T. Polskim w War­szawie, a 1925/26 w Bydgoszczy. W maju 1926 został dyr. t. bydgoskiego, ale po kilku tygodniach zrezygno­wał z tej funkcji. W sez. 1927/28 występował jeszcze w Grodnie, potem opuścił scenę i pracował w Grodnie ja­ko bibliotekarz. Okres II wojny świat. spędził w niem. obozie jenieckim uczestnicząc tam w pracach t. amator­skiego (w Kalwarii na Litwie). Na scenę wrócił dopiero w 1946 i występował do końca życia w T. im. Słowackie­go w Krakowie. Obdarzony dobrymi warunkami scen., w młodości grywał amantów, m.in. Wacława (Zemsta), Zbigniewa (Mazepa); z czasem wyspecjalizował się w rolach dram., kreował przeważnie ludzi nieszczęśli­wych, zawiedzionych przez los, skrzywdzonych, jak np. Łoński (Aszantka), Don Mateo Diaz (Kobieta i pajac), Karol Renard (Tajfun). „Choć rzemiosło swoje dostatecznie znał – pisał o nim A. Grzymała-Siedlecki – to jednak nie w jego charakterze leżały role, gdzie technika załatwia znaczną część zadania. Najwyrazistszego przykładu dostarczał bodaj jego Oswald z Upiorów, gdzie ze swej gry usunął wszystkie szczegóły naturalistyczne, a tak technicznie pomocne. Rolę całą oparł na uczuciu niemal poetycznym. Pociągały go role emocją napełnione po brzegi”. Po 1920 występo­wał w rolach coraz mniej znaczących, jak np. Arcy­biskup (Święta Joanna), Ksiądz (Wesele). W 1913 wystąpił w roli Juliusza w pol, filmie Dramat Wieży Mariackiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)
2)

aktor, dyr. teatru;

Właściwie Włodzimierz Bogdan Kosiński. Datę ur. 13 VI 1871 podano w pozn. aktach meldunkowych. Był prawdopodobnie mężem aktorki Anastazji Rau. Po ukończeniu gimnazjum realnego uczył się w szkole dram. A. Trapszy. Wg W. Koryzny w 1889-93 należał do zespołu t. pozn., a w 1890-91 uczestniczył w występach zespołu pozn. w warsz. t. ogr. Wodewil. S. Dąbrowski jednak podaje jako datę debiu­tu w t. pozn. 1 VIII 1891. W 1893 po nieudanych pró­bach zaangażowania się w Warszawie i w Krakowie wstąpił zapewne do zespołu B. Mareckiego i pozostał u niego do wiosny 1894; w październiku tego roku występował prawdopodobnie u F. Ratajewicza w Czę­stochowie, potem u K. Kremskiego (od lipca do wrześ­nia 1895), B. Mareckiego (do maja 1896), Cz. Janow­skiego (1896 i prawdopodobnie 1897), w lecie 1896 w Ciechocinku u F. Felińskiego, w 1898-1900 w Pozna­niu, w sez. letnim 1900 w warsz. t. Fantazja. Niektóre podane tu informacje mogą dotyczyć występującego w tym samym czasie Feliksa Kosińskiego. W 1900-05 występował w t. w Łodzi, 1905-14 w Krakowie. Podczas I wojny świat. był w Legionach, następnie wrócił na scenę i w sez. 1921/22, 1922/23 grał w T. Ba­gatela w Krakowie. 9 I 1923 obchodził tam jubileusz trzydziestolecia pracy scen. w roli Wilhelma (Koniec Sodomy). W sez. 1924/25 grał w T. Polskim w War­szawie, a 1925/26 w Bydgoszczy. W maju 1926 został dyr. t. bydgoskiego, ale po kilku tygodniach zrezygno­wał z tej funkcji. W sez. 1927/28 występował jeszcze w Grodnie, potem opuścił scenę i pracował w Grodnie ja­ko bibliotekarz. Okres II wojny świat. spędził w niem. obozie jenieckim uczestnicząc tam w pracach t. amator­skiego (w Kalwarii na Litwie). Na scenę wrócił dopiero w 1946 i występował do końca życia w T. im. Słowackie­go w Krakowie. Obdarzony dobrymi warunkami scen., w młodości grywał amantów, m.in. Wacława (Zemsta), Zbigniewa (Mazepa); z czasem wyspecjalizował się w rolach dram., kreował przeważnie ludzi nieszczęśli­wych, zawiedzionych przez los, skrzywdzonych, jak np. Łoński (Aszantka), Don Mateo Diaz (Kobieta i pajac), Karol Renard (Tajfun). „Choć rzemiosło swoje dostatecznie znał – pisał o nim A. Grzymała-Siedlecki – to jednak nie w jego charakterze leżały role, gdzie technika załatwia znaczną część zadania. Najwyrazistszego przykładu dostarczał bodaj jego Oswald z Upiorów, gdzie ze swej gry usunął wszystkie szczegóły naturalistyczne, a tak technicznie pomocne. Rolę całą oparł na uczuciu niemal poetycznym. Pociągały go role emocją napełnione po brzegi”. Po 1920 występo­wał w rolach coraz mniej znaczących, jak np. Arcy­biskup (Święta Joanna), Ksiądz (Wesele). W 1913 wystąpił w roli Juliusza w pol, filmie Dramat Wieży Mariackiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *