Sulima Jaszczołt Jerzy

Sulima Jaszczołt Jerzy
Data urodzenia:
1903-08-17 Piaseczno
Data śmierci:
1944-08-18 Warszawa ( poległ na ulicy Widok 16 )

aktor, śpiewak, dyr. teatru;

Właściwie Jerzy Franciszek Jaszczołt. Był synem lekarza Antoniego Jaszczołta i Reginy z Dobrskich, mężem aktorki Heleny Jaworskiej Jaszczołt. Ukoń­czył gimn. W. Górskiego w Warszawie. Debiutował prawdopodobnie w 1922 pod pseud. Sulima w T. im. Bogusławskiego w Warszawie. W 1922-23 należał do Instytutu Reduty. W sez. 1923/24 występował zapewne w T. Polskim w Wilnie, w 1925 w T. Miejskim w Grod­nie, jesienią tego roku w T. Semafor we Lwowie, na­stępnie prawdopodobnie w Lublinie. 5 VI 1926 ożenił się z aktorką Heleną Jaworską. W 1927 śpiewał w ope­retkach w T. Popularnym w Bydgoszczy i w tym czasie zaczął używać nazwiska Sulima-Jaszczołt. W 1928 wy­stępował w t. Czerwony As w Warszawie, w 1929 w Operetce L. Messal. W 1929 współpracował też praw­dopodobnie z teatrzykami Bagatela i Chochlik pod kier. W. Zdanowicza, a od grudnia tego roku przez krótki czas był kierownikiem artyst. t. Orfeum. W mar­cu 1930 występował w t. Hollywood, a jesienią tego ro­ku w t. Komedia Muzyczna, w 1932 w t. Morskie Oko, w 1932-33 w t. Hollywood, a 1933 także w t. Savoy i Casanovą oraz w Wilnie w T. Letnim. W sez. 1935/36 występował w T. Nowym w Poznaniu, w 1936 w t. Cy­rulik Warszawski, z którego zespołem był też w Kra­kowie, a pod koniec 1936 z Mieczysławem Winklerem zorganizował w Warszawie T. Rozmaitości, który dzia­łał także w 1937. Początkowo grywał w dramatach ta­kie role, jak np. Pan Młody (Wesele), potem śpiewał w rewiach i operetkach, m.in. partie Żupana (Hrabina Marica), Bumerlego (Bohaterowie). W 1933-38 grał w kilku filmach, (m.in. Jadzia, Papa się żeni, 1936), (Profesor Wilczur, 1938) często też występował w Polskim Radio. Podczas II wojny świat. pracował jako urzędnik Zarzą­du Miejskiego i brał udział w konspiracji. Zginął na barykadzie podczas powstania warszawskiego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, śpiewak, dyr. teatru;

Właściwie Jerzy Franciszek Jaszczołt. Był synem lekarza Antoniego Jaszczołta i Reginy z Dobrskich, mężem aktorki Heleny Jaworskiej Jaszczołt. Ukoń­czył gimn. W. Górskiego w Warszawie. Debiutował prawdopodobnie w 1922 pod pseud. Sulima w T. im. Bogusławskiego w Warszawie. W 1922-23 należał do Instytutu Reduty. W sez. 1923/24 występował zapewne w T. Polskim w Wilnie, w 1925 w T. Miejskim w Grod­nie, jesienią tego roku w T. Semafor we Lwowie, na­stępnie prawdopodobnie w Lublinie. 5 VI 1926 ożenił się z aktorką Heleną Jaworską. W 1927 śpiewał w ope­retkach w T. Popularnym w Bydgoszczy i w tym czasie zaczął używać nazwiska Sulima-Jaszczołt. W 1928 wy­stępował w t. Czerwony As w Warszawie, w 1929 w Operetce L. Messal. W 1929 współpracował też praw­dopodobnie z teatrzykami Bagatela i Chochlik pod kier. W. Zdanowicza, a od grudnia tego roku przez krótki czas był kierownikiem artyst. t. Orfeum. W mar­cu 1930 występował w t. Hollywood, a jesienią tego ro­ku w t. Komedia Muzyczna, w 1932 w t. Morskie Oko, w 1932-33 w t. Hollywood, a 1933 także w t. Savoy i Casanovą oraz w Wilnie w T. Letnim. W sez. 1935/36 występował w T. Nowym w Poznaniu, w 1936 w t. Cy­rulik Warszawski, z którego zespołem był też w Kra­kowie, a pod koniec 1936 z Mieczysławem Winklerem zorganizował w Warszawie T. Rozmaitości, który dzia­łał także w 1937. Początkowo grywał w dramatach ta­kie role, jak np. Pan Młody (Wesele), potem śpiewał w rewiach i operetkach, m.in. partie Żupana (Hrabina Marica), Bumerlego (Bohaterowie). W 1933-38 grał w kilku filmach, (m.in. Jadzia, Papa się żeni, 1936), (Profesor Wilczur, 1938) często też występował w Polskim Radio. Podczas II wojny świat. pracował jako urzędnik Zarzą­du Miejskiego i brał udział w konspiracji. Zginął na barykadzie podczas powstania warszawskiego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *