Lenczewski Władysław

Lenczewski Władysław
Data urodzenia:
data urodzenia: 1882
Data śmierci:
1945-01-24 Kraków

aktor, reżyser, dyr. teatru.

Właściwie Władysław Kazimierz Lenczewski  Był synem Leopolda i Katarzyny L., mężem aktorki Heleny Bożewskiej. Uczył się w Klasie Dramatycznej przy Warsz. Tow. Muz., ale jej nie ukończył. W 1902 był statystą w T. Letnim w Warszawie, w 1903 występował w t. łódz., w sez. 1903/04 w zespole J. Myszkowskiego w Lublinie. 9 XII 1904 debiutował w T. Miejskim we Lwowie w roli Młodego Pana (Daisy). W zespole lwow. pozostał do końca sez. 1906/07. W marcu i kwiet­niu 1907 należał do zespołu Teatru G. Zapolskiej, w lecie tego roku wystąpił kilkakrotnie w T. Letnim oraz w T. Małym w Warszawie, a od 18 X 1907 został zaangażowany do zespołu dramatu WTR. 14 IX 1908 zwolniono go wskutek zajścia z reżyserem K. Kamińskim. W sez. 1908/09 L. występował w warsz. T. Ma­łym, a od kwietnia 1909 ponownie został zaangażo­wany do zespołu WTR i pozostał tu do końca 1912. Jesienią 1909 występował w objazdowym zespole z K. Adwentowiczem. Od stycznia 1913 do końca sez. 1914/ 15 należał do zespołu T. Polskiego w Warszawie. W 1915 został ewakuowany do Rosji i w 1916-17 grał w T. Polskim w Moskwie. Od października 1919 wy­stępował w warsz. T. Stołecznym, w kwietniu 1920 w zespole objazdowym m.in. we Włocławku i Płocku, w maju w T. Bagatela, w sez. 1920/21 w T. Reduta, w 1921 w t. Miraż, w 1922 w t. Qui Pro Quo, w t. w Grodnie i dorywczo w T. Rozmaitości w Warszawie. Na sez. 1922/23 został zaangażowany jako aktor i re­żyser do T. Miejskiego w Lublinie. Wiosną 1923 kie­rował zespołem objazdowym dającym przedstawienia m.in. w Radomiu, Kielcach, Sosnowcu, w sez. 1923/24 występował w warsz. T. Polskim, w lecie 1924 był na występach gościnnych w Wilnie, jesienią tego roku kie­rował Warsz. T. Objazdowym, z którym odwiedził m.in. Kraków. W marcu 1925 występował w t. Szkarłat­na Maska w Warszawie. Od lipca 1925 do 1931 należał do zespołu T. Miejskich w Warszawie i występował głównie w T. Letnim, a niekiedy w T. Narodowym i Nowym. W 1932 brał udział w objazdach Reduty. W 1933 występował w T. Narodowym i T. Rozma­itości, a następnie opuścił scenę i przebywał w Schro­nisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skoli­mowie.
Zapowiadał się początkowo na dobrego aktora. Wł. Bogusławski pisał w 1908: „Gra jego tryska i iskrzy się fantazją, kojarzącą młodzieńczą wesołość z dojrza­łą prawie ironią, odnowione w modernizmie cygaństwo z pozą wczesnej mądrości życiowej”. Później jednak powierzano mu raczej drugorzędne zadania. Ważniejsze role: Zbyszko (Zbyszko i Danusia), Zbyszko (Moral­ność pani Dulskiej), Filip (Nigdy nie można przewi­dzieć), Filo (Panna Maliczewska), Scypio (Irydion), Banasikoński (Nowe Ateny), Antyfolus z Syrakuz (Komedia omyłek), Olszewski (Lekkomyślna siostra), Wicek (Wicek i Wacek), Fikalski (Dom otwarty). Występował też w filmach, a w 1919-28 także reżyse­rował filmy, m.in. Tamten, Panna po wojnie.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser, dyr. teatru.

Właściwie Władysław Kazimierz Lenczewski  Był synem Leopolda i Katarzyny L., mężem aktorki Heleny Bożewskiej. Uczył się w Klasie Dramatycznej przy Warsz. Tow. Muz., ale jej nie ukończył. W 1902 był statystą w T. Letnim w Warszawie, w 1903 występował w t. łódz., w sez. 1903/04 w zespole J. Myszkowskiego w Lublinie. 9 XII 1904 debiutował w T. Miejskim we Lwowie w roli Młodego Pana (Daisy). W zespole lwow. pozostał do końca sez. 1906/07. W marcu i kwiet­niu 1907 należał do zespołu Teatru G. Zapolskiej, w lecie tego roku wystąpił kilkakrotnie w T. Letnim oraz w T. Małym w Warszawie, a od 18 X 1907 został zaangażowany do zespołu dramatu WTR. 14 IX 1908 zwolniono go wskutek zajścia z reżyserem K. Kamińskim. W sez. 1908/09 L. występował w warsz. T. Ma­łym, a od kwietnia 1909 ponownie został zaangażo­wany do zespołu WTR i pozostał tu do końca 1912. Jesienią 1909 występował w objazdowym zespole z K. Adwentowiczem. Od stycznia 1913 do końca sez. 1914/ 15 należał do zespołu T. Polskiego w Warszawie. W 1915 został ewakuowany do Rosji i w 1916-17 grał w T. Polskim w Moskwie. Od października 1919 wy­stępował w warsz. T. Stołecznym, w kwietniu 1920 w zespole objazdowym m.in. we Włocławku i Płocku, w maju w T. Bagatela, w sez. 1920/21 w T. Reduta, w 1921 w t. Miraż, w 1922 w t. Qui Pro Quo, w t. w Grodnie i dorywczo w T. Rozmaitości w Warszawie. Na sez. 1922/23 został zaangażowany jako aktor i re­żyser do T. Miejskiego w Lublinie. Wiosną 1923 kie­rował zespołem objazdowym dającym przedstawienia m.in. w Radomiu, Kielcach, Sosnowcu, w sez. 1923/24 występował w warsz. T. Polskim, w lecie 1924 był na występach gościnnych w Wilnie, jesienią tego roku kie­rował Warsz. T. Objazdowym, z którym odwiedził m.in. Kraków. W marcu 1925 występował w t. Szkarłat­na Maska w Warszawie. Od lipca 1925 do 1931 należał do zespołu T. Miejskich w Warszawie i występował głównie w T. Letnim, a niekiedy w T. Narodowym i Nowym. W 1932 brał udział w objazdach Reduty. W 1933 występował w T. Narodowym i T. Rozma­itości, a następnie opuścił scenę i przebywał w Schro­nisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skoli­mowie.
Zapowiadał się początkowo na dobrego aktora. Wł. Bogusławski pisał w 1908: „Gra jego tryska i iskrzy się fantazją, kojarzącą młodzieńczą wesołość z dojrza­łą prawie ironią, odnowione w modernizmie cygaństwo z pozą wczesnej mądrości życiowej”. Później jednak powierzano mu raczej drugorzędne zadania. Ważniejsze role: Zbyszko (Zbyszko i Danusia), Zbyszko (Moral­ność pani Dulskiej), Filip (Nigdy nie można przewi­dzieć), Filo (Panna Maliczewska), Scypio (Irydion), Banasikoński (Nowe Ateny), Antyfolus z Syrakuz (Komedia omyłek), Olszewski (Lekkomyślna siostra), Wicek (Wicek i Wacek), Fikalski (Dom otwarty). Występował też w filmach, a w 1919-28 także reżyse­rował filmy, m.in. Tamten, Panna po wojnie.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *