Pawłowski Władysław

Władysaław Pawłowski
Pawłowski Władysław
Data urodzenia:
1901-06-06 Wielkie Drogi k. Skawiny
Data śmierci:
1977-11-27 Kraków

aktor;

Właściwie Władysław Franciszek Pawłowski. Był synem Wojciecha P. i Marii z Brożków, mężem aktorki Marii (Marianny) P. z d. Światłoń. Być może ukończył kurs operowy przy krak. Tow. Muz. w 1920 i w sez. 1919/20 był aspirantem w T. Bagatela w Krakowie, ale wiadomości te mogą dotyczyć innego Władysława P. W sez. 1920/21-1924/25 należał do zespołu aktorskiego T. Narodo­wego (nast. pn. T. Miejski) w Toruniu. Debiutował prawdopodobnie 15 I 1921 jako Marcin (Zaczaro­wane koło); w sez. 1920/21 był także sekretarzem tego teatru, w sez. 1922/23 pełnił funkcję pomocnika reżysera. Redagował broszurę „Trzechlecie Teatru Narodowego w Toruniu 1920-1923”. Z zespo­łem toruńskim grał też w Bydgoszczy, Grudziądzu i Gdańsku. W sez. 1925/26-1930/31 występował w T. Polskim w Katowicach, z przerwą w sez. 1926/27 kiedy należał do Zrzeszenia ZASP pn. T. Polski w Kaliszu. W 1932-35 występował w T. na Pohulance w Wilnie, współpracował także z wil. studiem dram. prowadzonym przez M. Szpakiewicza. Grał wiele w Toruniu i Katowicach, mało w Wilnie; m.in. takie role, jak: Jukli i Natan (Sędziowie), Sekretarz (Ptak), którego ujął „subtelnie i ciekawie” („Przegląd Teatralny i Filmowy”), Jan (Judasz z Kariothu), choć wg J. Procnera „wadą postaci był młody wiek tego zdolnego aktora”, Albin (Śluby panieńskie),Pan Brun (Mariusz), Ksiądz Lwowicz, Starosta i Kamerjunkier (Dziady). Podawane w nekro­logach informacje o występach P. do 1937 dotyczą najprawdopodobniej Wacława Pawłowskiego. Wiadomo, że Władysław P. w l. trzydziestych zrezygnował ze sceny i działał w ruchu t. lud. i oświaty pozaszkolnej na Śląsku. W czasie II wojny świat. mieszkał w Wadowicach, brał udział w ruchu oporu. Po wojnie pracował w spółdzielczości w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, był dzia­łaczem Zjednoczonego Stronnictwa Lud. i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, pisywał ar­tykuły na temat t. Ludowego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Władysław Franciszek Pawłowski. Był synem Wojciecha P. i Marii z Brożków, mężem aktorki Marii (Marianny) P. z d. Światłoń. Być może ukończył kurs operowy przy krak. Tow. Muz. w 1920 i w sez. 1919/20 był aspirantem w T. Bagatela w Krakowie, ale wiadomości te mogą dotyczyć innego Władysława P. W sez. 1920/21-1924/25 należał do zespołu aktorskiego T. Narodo­wego (nast. pn. T. Miejski) w Toruniu. Debiutował prawdopodobnie 15 I 1921 jako Marcin (Zaczaro­wane koło); w sez. 1920/21 był także sekretarzem tego teatru, w sez. 1922/23 pełnił funkcję pomocnika reżysera. Redagował broszurę „Trzechlecie Teatru Narodowego w Toruniu 1920-1923”. Z zespo­łem toruńskim grał też w Bydgoszczy, Grudziądzu i Gdańsku. W sez. 1925/26-1930/31 występował w T. Polskim w Katowicach, z przerwą w sez. 1926/27 kiedy należał do Zrzeszenia ZASP pn. T. Polski w Kaliszu. W 1932-35 występował w T. na Pohulance w Wilnie, współpracował także z wil. studiem dram. prowadzonym przez M. Szpakiewicza. Grał wiele w Toruniu i Katowicach, mało w Wilnie; m.in. takie role, jak: Jukli i Natan (Sędziowie), Sekretarz (Ptak), którego ujął „subtelnie i ciekawie” („Przegląd Teatralny i Filmowy”), Jan (Judasz z Kariothu), choć wg J. Procnera „wadą postaci był młody wiek tego zdolnego aktora”, Albin (Śluby panieńskie),Pan Brun (Mariusz), Ksiądz Lwowicz, Starosta i Kamerjunkier (Dziady). Podawane w nekro­logach informacje o występach P. do 1937 dotyczą najprawdopodobniej Wacława Pawłowskiego. Wiadomo, że Władysław P. w l. trzydziestych zrezygnował ze sceny i działał w ruchu t. lud. i oświaty pozaszkolnej na Śląsku. W czasie II wojny świat. mieszkał w Wadowicach, brał udział w ruchu oporu. Po wojnie pracował w spółdzielczości w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej, był dzia­łaczem Zjednoczonego Stronnictwa Lud. i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, pisywał ar­tykuły na temat t. Ludowego.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *