Julicz Wacław

Wacław Julicz (Stare Melodie)
Julicz Wacław
Data urodzenia:
1889-09-28 Warszawa
Data śmierci:
1945-02-02 Stutthof

aktor, śpiewak, reżyser;

Właściwie Wacław Juliusz Gajdzieński,. Był synem Edwarda Gajdzieńskiego i Kazimiery z Zapałkiewiczów. Po ukończeniu akademii handlowej w Wiedniu występował w 1912 w t. polskim F. Rychłowskiego w Kijowie, w sez. 1912/13 studiował w warsz. Szkole Aplikacyjnej. Na sez. 1914/15 został zaangażowany do T. Małego w Warszawie, w sez. letnim 1915 śpiewał w zespole operowym w T. Baga­tela, w sez. 1915/16 występował początkowo w T. Let­nim, następnie w T. Nowości, w lecie 1916 w Dolinie Szwajcarskiej, potem w Palais de Glace, w sez. 1916/17 w T. Nowoczesnym, 1917/18 w T. Nowości. Od marca 1918 do września 1921 reżyserował w T. Sfinks, w 1922-23 był kierownikiem lit. T. Nowego, w sez. 1923/24 i w 1924 występował i reżyserował w warsz. operetce, w 1925-27 w T. Niewiarowskiej (od 1926 był kier. artyst.-lit. tego t., który w tym roku wystę­pował pod nazwą T. Messal-Niewiarowskiej), w sez. 1927/28 w T. Czerwony As (był jednym z organizato­rów tego t.), w sez. 1928/29 w operetce warsz., od sez. 1931/32 został reżyserem i kier. artyst. T. Nowości. W czasie II wojny świat. (1943) reżyserował w jawnym T. Miasta Warszawy. Jako aktor występował w re­pertuarze dram. i operetkowym (grał gł. role amantów); reżyserował wyłącznie operetki. Role: Pan Młody (We­sele), Mars (Orfeusz w piekle). Zajmował się również pracą kompozytorską.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)
2)

aktor, śpiewak, reżyser;

Właściwie Wacław Juliusz Gajdzieński,. Był synem Edwarda Gajdzieńskiego i Kazimiery z Zapałkiewiczów. Po ukończeniu akademii handlowej w Wiedniu występował w 1912 w t. polskim F. Rychłowskiego w Kijowie, w sez. 1912/13 studiował w warsz. Szkole Aplikacyjnej. Na sez. 1914/15 został zaangażowany do T. Małego w Warszawie, w sez. letnim 1915 śpiewał w zespole operowym w T. Baga­tela, w sez. 1915/16 występował początkowo w T. Let­nim, następnie w T. Nowości, w lecie 1916 w Dolinie Szwajcarskiej, potem w Palais de Glace, w sez. 1916/17 w T. Nowoczesnym, 1917/18 w T. Nowości. Od marca 1918 do września 1921 reżyserował w T. Sfinks, w 1922-23 był kierownikiem lit. T. Nowego, w sez. 1923/24 i w 1924 występował i reżyserował w warsz. operetce, w 1925-27 w T. Niewiarowskiej (od 1926 był kier. artyst.-lit. tego t., który w tym roku wystę­pował pod nazwą T. Messal-Niewiarowskiej), w sez. 1927/28 w T. Czerwony As (był jednym z organizato­rów tego t.), w sez. 1928/29 w operetce warsz., od sez. 1931/32 został reżyserem i kier. artyst. T. Nowości. W czasie II wojny świat. (1943) reżyserował w jawnym T. Miasta Warszawy. Jako aktor występował w re­pertuarze dram. i operetkowym (grał gł. role amantów); reżyserował wyłącznie operetki. Role: Pan Młody (We­sele), Mars (Orfeusz w piekle). Zajmował się również pracą kompozytorską.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *