Sarnecka Klara

Klara Sarnecka (Ilustracja Polska nr 21, 1931)
Sarnecka Klara
Data urodzenia:
1897-04-04 Warszawa
Data śmierci:
1974-10-30 Skolimów

aktorka;

Właściwie Klara Ziółkowska, zamężna Kula-Borecka. Była córką Franciszka Ziółkowskiego i Zofii z Bystrzanowskich, żoną aktora Rudolfa Jana Boreckiego (ślub 8 VII I 1946 w Krakowie), siostrą aktorki Heleny Zahorskiej – Pauly. Według własnych informacji rozpoczęła działalność aktorską w sez. 1919/20 w T. Dramatycznym w Warszawie, a w sez. 1920/211 grała w warsz. T. Polskim i Małym. Latem 1922 występowała z warsz. T. Komedia m.in. w Kaliszu i Płocku. Następnie grała w T. Polskim (1922-25) i Nowym (1925-26) w Poznaniu, w T. Miejskim w Bydgoszczy (1926-28), T. Polskim w Warsza­wie (sez. 1928/29), ponownie w t. bydgoskim (sez. 1929/30; z zespołem tym wyjeżdżała w 1929 i 1930 na występy do Gdańska) i w T. Polskim w Poznaniu (1931). W sez. 1932/33 należała do zespołu T. Ka­meralnego w Warszawie, w grudniu 1933 z T. Narodowym z Poznania występowała w Gdańsku. W 1933-35 była w zespole T. Wołyńskiego w Łucku, w 1935-37 brała udział w objazdach Reduty, w sez. 1937/38 znów grała w T. Wołyńskim. W paź­dzierniku 1938 występowała w Płocku w T. Ziem Centralno-Wschodnich pod dyr. E. Bąbolskiego, w sez. 1938/39 ponownie w objazdowych przedsta­wieniach Reduty. W 1945-47 występowała w Krakowie w operetkach, od grudnia 1946 w T. Komedia Muzyczna. W sez. 1947/48 była w T. im. Bogu­sławskiego w Kaliszu, w 1949 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w sez. 1949/50 w T. im. Węgierki w Białymstoku, od sez. 1950/51 w T. Ziemi Rze­szowskiej. W 1956 przeszła na emeryturę, grała jednak nadal. W 1967 zamieszkała wraz z mężem w Schronisku Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie. Grała gł. role amantek, takie jak: Klara (Śluby pa­nieńskie), Eliza (Pigmalion), Luiza (Intryga i mi­łość), Smugoniowa (Uciekła mi przepióreczka), Mły­narka (Zaczarowane koło), role tyt. w Żabusi i Pannie Maliczewskiej, po wojnie zagrała m.in. Juliasiewiczową (Moralność pani Dulskiej).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)
2)
3)

aktorka;

Właściwie Klara Ziółkowska, zamężna Kula-Borecka. Była córką Franciszka Ziółkowskiego i Zofii z Bystrzanowskich, żoną aktora Rudolfa Jana Boreckiego (ślub 8 VII I 1946 w Krakowie), siostrą aktorki Heleny Zahorskiej – Pauly. Według własnych informacji rozpoczęła działalność aktorską w sez. 1919/20 w T. Dramatycznym w Warszawie, a w sez. 1920/211 grała w warsz. T. Polskim i Małym. Latem 1922 występowała z warsz. T. Komedia m.in. w Kaliszu i Płocku. Następnie grała w T. Polskim (1922-25) i Nowym (1925-26) w Poznaniu, w T. Miejskim w Bydgoszczy (1926-28), T. Polskim w Warsza­wie (sez. 1928/29), ponownie w t. bydgoskim (sez. 1929/30; z zespołem tym wyjeżdżała w 1929 i 1930 na występy do Gdańska) i w T. Polskim w Poznaniu (1931). W sez. 1932/33 należała do zespołu T. Ka­meralnego w Warszawie, w grudniu 1933 z T. Narodowym z Poznania występowała w Gdańsku. W 1933-35 była w zespole T. Wołyńskiego w Łucku, w 1935-37 brała udział w objazdach Reduty, w sez. 1937/38 znów grała w T. Wołyńskim. W paź­dzierniku 1938 występowała w Płocku w T. Ziem Centralno-Wschodnich pod dyr. E. Bąbolskiego, w sez. 1938/39 ponownie w objazdowych przedsta­wieniach Reduty. W 1945-47 występowała w Krakowie w operetkach, od grudnia 1946 w T. Komedia Muzyczna. W sez. 1947/48 była w T. im. Bogu­sławskiego w Kaliszu, w 1949 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w sez. 1949/50 w T. im. Węgierki w Białymstoku, od sez. 1950/51 w T. Ziemi Rze­szowskiej. W 1956 przeszła na emeryturę, grała jednak nadal. W 1967 zamieszkała wraz z mężem w Schronisku Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie. Grała gł. role amantek, takie jak: Klara (Śluby pa­nieńskie), Eliza (Pigmalion), Luiza (Intryga i mi­łość), Smugoniowa (Uciekła mi przepióreczka), Mły­narka (Zaczarowane koło), role tyt. w Żabusi i Pannie Maliczewskiej, po wojnie zagrała m.in. Juliasiewiczową (Moralność pani Dulskiej).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *