Polakówna Nina

Polakówna Nina
Data urodzenia:
1910-10-30 Moskwa
Data śmierci:
2003-12-24 Warszawa

aktorka, suflerka;Właściwie Janina Łaganowska,zamężna Garbacka.Debiutowała w 1927r. w Teatrze Miejskim w Łodzi, następnie kształciła się w Szkole Baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie i przez kilka lat występowała w programach rewiowych t. warsz., np. w letnim t. w Dolinie Szwajcarskiej,
Momusie, Mignon (1927-29), kino-rewii Hollywood (1929-30), w „Komecie” (1931) i zespołach objazdowych, głównie w duecie charakterystycznym z S. Wolińskim (1931-36), potem sama w programach, gdzie
recytowała i grała skecze (1936-39). W czasie okupacji niem. występowała w jawnych t. warsz.: „Niebieski Motyl”, „Bohema”, Ko­media, a po wojnie, w sez. 1945/46, dorywczo w t. rewiowym we
Włochach pod Warszawą. W sez. 1946/47 uczestniczyła w objeździe po Polsce zespołu pn. T. Aktualności i Satyry, a po powrocie do Warszawy, występowała w Praskim T. Rewii, w 1.1947-49 pn „Wróbelek
Warszawski”, min. w programie „Gdybym miał milion”. Ponadto w 1948, ukończyła dwu­letni kurs dla instruktorów t. niezawodowych w warsz. PWST z siedzibą w Łodzi. Od 1949 związana była z Domem WP,
Estradą Warsz., w 1. 1957-65 z T. Objazdowym PPIE, gdzie m.in. grała Reginkę („Zabobonnik” Zabłockiego) Helenę Piotrowską („Jutro wyrok” Patkowskiego) i Lisową („Kanada” Kurczaba). W 1. 1965-70
była aktorką T. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, gdzie zagrała m.in.: Dorymenę („Balik gospo­darski” Zabłockiego), Anczidę („Trzy białe strzały” Makariusa), Panią Dobrójską („Śluby panieńskie”
Fredry), a w 1. 1970-75 była tam suflerką.Źródło: Almanach Sceny Polskiej 2003/04 tom XLV, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2009

aktorka, suflerka;Właściwie Janina Łaganowska,zamężna Garbacka.Debiutowała w 1927r. w Teatrze Miejskim w Łodzi, następnie kształciła się w Szkole Baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie i przez kilka lat występowała w programach rewiowych t. warsz., np. w letnim t. w Dolinie Szwajcarskiej,
Momusie, Mignon (1927-29), kino-rewii Hollywood (1929-30), w „Komecie” (1931) i zespołach objazdowych, głównie w duecie charakterystycznym z S. Wolińskim (1931-36), potem sama w programach, gdzie
recytowała i grała skecze (1936-39). W czasie okupacji niem. występowała w jawnych t. warsz.: „Niebieski Motyl”, „Bohema”, Ko­media, a po wojnie, w sez. 1945/46, dorywczo w t. rewiowym we
Włochach pod Warszawą. W sez. 1946/47 uczestniczyła w objeździe po Polsce zespołu pn. T. Aktualności i Satyry, a po powrocie do Warszawy, występowała w Praskim T. Rewii, w 1.1947-49 pn „Wróbelek
Warszawski”, min. w programie „Gdybym miał milion”. Ponadto w 1948, ukończyła dwu­letni kurs dla instruktorów t. niezawodowych w warsz. PWST z siedzibą w Łodzi. Od 1949 związana była z Domem WP,
Estradą Warsz., w 1. 1957-65 z T. Objazdowym PPIE, gdzie m.in. grała Reginkę („Zabobonnik” Zabłockiego) Helenę Piotrowską („Jutro wyrok” Patkowskiego) i Lisową („Kanada” Kurczaba). W 1. 1965-70
była aktorką T. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, gdzie zagrała m.in.: Dorymenę („Balik gospo­darski” Zabłockiego), Anczidę („Trzy białe strzały” Makariusa), Panią Dobrójską („Śluby panieńskie”
Fredry), a w 1. 1970-75 była tam suflerką.Źródło: Almanach Sceny Polskiej 2003/04 tom XLV, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2009