Kalitowicz Izabela

Izabela Kalitowicz (Świat, nr 51, 1918)
Kalitowicz Izabela
Data urodzenia:
1882-08-20 Mińsk Litewski
Data śmierci:
1969-05-02 Lailly en Val we Francji

aktorka;

Właściwie Izabela Malwina Kalitowicz, zamężna de Laurans. Była córką inżyniera kolejowego Franciszka i Malwiny Kalitowiczów,  matką artysty malarza Michała K., używającego pseud. Michel Kali. Gimnazjum ukończyła w Moskwie i tam rozpoczęła studia w szkole aktorskiej przy T. Artystycznym, nast. została zaangażowana do pro­wadzonego przez W. Meyerholda Studia. W 1905 przyjechała do Polski i w 1906 rozpoczęła występy w T. Polskim w Łodzi. W lecie 1906 przeniosła się z zespołem M. Gawalewicza do Warszawy i do 1908 grała w T. Małym w Filharmonii, m.in. takie role, jak: Hanka (Chłopi), Nina (Czajka), Anna (Samotni), Oliwia (Wieczór Trzech Króli), Magda (Gniazdo rodzinne). Na sez. 1908/09 została zaan­gażowana do WTR, grała m.in. Ewę (Śnieg), Jewdochę (Sędziowie). Następnie na kilka lat porzuciła scenę. W 1913 występowała w Płocku. Lata I woj­ny świat. spędziła w Rosji, angażując się tam do pol. zespołów w Moskwie i Piotrogrodzie, a w 1919 do Młodego T. Polskiego w Kijowie. W 1920 występowała na koncertach w Warszawie, w 1921 z zespołem pn. Artyści Warszawscy w Ka­liszu, w sez. 1921/22 w T. Polskim i T. Powszech­nym w Wilnie i grała tu np. Jeanne (Alzacja), Idalię (Wierna kochanka), Podstolinę (Zemsta), Panią Rollison (Dziady). W 1922-24 należała do zespołu T. Polskiego w Katowicach, w lecie i grudniu 1924 do zespołu objazdowego K. Adwentowicza, w sez. 1924/25 występowała w T. Po­pularnym w Łodzi, latem 1925 w zespole objazdowym K. Junoszy- Stępowskiego, w 1926 grała Matkę (Balladyna) w T. Rybałt pod kier. S. Wysockiej, w sez. 1926/27 była w warsz. T. Odro­dzonym, w 1928 brała udział w przedstawieniu Golema przygotowanym w Warszawie przez A. Marka oraz A. Pronaszkę i S. Syrkusa, występo­wała w zespole objazdowym M. Kamińskiej, m.in. w Kaliszu, w 1929-32 w warsz. T. Domu Żoł­nierza, w 1930 w objeździe pod kier. I. Solskiej (sierpień, Sopot), w 1932 prawdopodobnie w T. na Kredytowej, w 1932-33 w T. Studio im. Żeromskiego, w 1933 w objeździe pod kier. I. Sol­skiej grała m.in. Marię Łanową (Dom kobiet), w 1934-35 w T. Comoedia, w sez. 1936/37 w Sto­łecznym T. Powszechnym. Okres II wojny świat. spędziła w Warszawie. Na sez. 1945/46 zaangażo­wała się do T. Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie. Następnie wyjechała na stałe do Francji. Obdarzona była b. dobrymi warunkami zewnętrz­nymi, postawna, o regularnych rysach; jak pisał T. Byrski: „Kobieta bardzo kulturalna, inteligentna i dobra aktorka. Imponowała odwagą społeczną”. W pierwszym okresie kariery artyst. należała do wyróżniających się aktorek i często grała role pier­wszoplanowe, najczęściej w repertuarze współcz., później (od poł. l. dwudziestych) nie była związana dłużej z żadnym stałym zespołem, występowała naj­częściej na scenach drugorzędnych i prowincjonal­nych oraz w zespołach objazdowych.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Izabela Malwina Kalitowicz, zamężna de Laurans. Była córką inżyniera kolejowego Franciszka i Malwiny Kalitowiczów,  matką artysty malarza Michała K., używającego pseud. Michel Kali. Gimnazjum ukończyła w Moskwie i tam rozpoczęła studia w szkole aktorskiej przy T. Artystycznym, nast. została zaangażowana do pro­wadzonego przez W. Meyerholda Studia. W 1905 przyjechała do Polski i w 1906 rozpoczęła występy w T. Polskim w Łodzi. W lecie 1906 przeniosła się z zespołem M. Gawalewicza do Warszawy i do 1908 grała w T. Małym w Filharmonii, m.in. takie role, jak: Hanka (Chłopi), Nina (Czajka), Anna (Samotni), Oliwia (Wieczór Trzech Króli), Magda (Gniazdo rodzinne). Na sez. 1908/09 została zaan­gażowana do WTR, grała m.in. Ewę (Śnieg), Jewdochę (Sędziowie). Następnie na kilka lat porzuciła scenę. W 1913 występowała w Płocku. Lata I woj­ny świat. spędziła w Rosji, angażując się tam do pol. zespołów w Moskwie i Piotrogrodzie, a w 1919 do Młodego T. Polskiego w Kijowie. W 1920 występowała na koncertach w Warszawie, w 1921 z zespołem pn. Artyści Warszawscy w Ka­liszu, w sez. 1921/22 w T. Polskim i T. Powszech­nym w Wilnie i grała tu np. Jeanne (Alzacja), Idalię (Wierna kochanka), Podstolinę (Zemsta), Panią Rollison (Dziady). W 1922-24 należała do zespołu T. Polskiego w Katowicach, w lecie i grudniu 1924 do zespołu objazdowego K. Adwentowicza, w sez. 1924/25 występowała w T. Po­pularnym w Łodzi, latem 1925 w zespole objazdowym K. Junoszy- Stępowskiego, w 1926 grała Matkę (Balladyna) w T. Rybałt pod kier. S. Wysockiej, w sez. 1926/27 była w warsz. T. Odro­dzonym, w 1928 brała udział w przedstawieniu Golema przygotowanym w Warszawie przez A. Marka oraz A. Pronaszkę i S. Syrkusa, występo­wała w zespole objazdowym M. Kamińskiej, m.in. w Kaliszu, w 1929-32 w warsz. T. Domu Żoł­nierza, w 1930 w objeździe pod kier. I. Solskiej (sierpień, Sopot), w 1932 prawdopodobnie w T. na Kredytowej, w 1932-33 w T. Studio im. Żeromskiego, w 1933 w objeździe pod kier. I. Sol­skiej grała m.in. Marię Łanową (Dom kobiet), w 1934-35 w T. Comoedia, w sez. 1936/37 w Sto­łecznym T. Powszechnym. Okres II wojny świat. spędziła w Warszawie. Na sez. 1945/46 zaangażo­wała się do T. Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie. Następnie wyjechała na stałe do Francji. Obdarzona była b. dobrymi warunkami zewnętrz­nymi, postawna, o regularnych rysach; jak pisał T. Byrski: „Kobieta bardzo kulturalna, inteligentna i dobra aktorka. Imponowała odwagą społeczną”. W pierwszym okresie kariery artyst. należała do wyróżniających się aktorek i często grała role pier­wszoplanowe, najczęściej w repertuarze współcz., później (od poł. l. dwudziestych) nie była związana dłużej z żadnym stałym zespołem, występowała naj­częściej na scenach drugorzędnych i prowincjonal­nych oraz w zespołach objazdowych.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *