Kuncewicz Witold

Kuncewicz Witold
Data urodzenia:
1879-02-05 Warszawa
Data śmierci:
1936-03-13 Warszawa

aktor, reżyser;

Właściwie Witold Roman Kuncewicz. Był synem Jan i Marii z Niemieryczów. Debiutował w zespole L. Dobrzań­skiego w warsz. t. ogr. Wodewil w roli Azji (Pani Wołodyjowska). W sez. 1896/97 należał do zespołu F. Fe­lińskiego w Lublinie (grał tam m.in. Władka – „Spra­wa kobiet”). W sez. 1897/98 występował w zespole J. Puchniewskiego, w lecie 1898 u R. Romanowicza w Bu­sku, w sez. 1898/99 w zespole Cz. Janowskiego, 1899/ 1900 w t. łódz., 1900/01 u H. Morozowicza w Lublinie, w lecie 1901 w warsz. t. ogr. Wodewil, 1901-03 w t. lwowskim. W 1903-06 był reżyserem lwow. T. Ludowe­go oraz kierownikiem artyst. t. prywatnego Lira, w 1906 reżyserem t. w Wilnie. W 1906-15 występował w T. Małym w Warszawie (z wyjątkiem 1908, kiedy grał w Wilnie), w 1915 w T. Powszechnym na Dynasach, 1915-17 w T. Polskim, 1917 w T. Małym, w 1921 grał do­rywczo w warsz. t. Qui Pro Quo, w 1921 w t. Nieto­perz, 1922/23 w T. im. Bogusławskiego, w 1923-26 w T. Polskim i Małym, w sez. 1926/27 T. Miejskim w Lubli­nie, 1927/28 w T. Polskim w Katowicach, w 1928-33 w T. Letnim i Narodowym w Warszawie, w 1934 brał udział w objeździe Reduty. Występował również w fil­mach.
Obdarzony dobrymi warunkami scen. i pięknym gło­sem, grał głównie role „amantów i pierwszych bohate­rów”, m.in. Gustawa (Śluby panieńskie), Rodryga (Cyd), Cara (Kordian), Gustawa-Konrada (Dziady), Kossa­kowskiego (Ksiądz Marek).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)
2)
3)

aktor, reżyser;

Właściwie Witold Roman Kuncewicz. Był synem Jan i Marii z Niemieryczów. Debiutował w zespole L. Dobrzań­skiego w warsz. t. ogr. Wodewil w roli Azji (Pani Wołodyjowska). W sez. 1896/97 należał do zespołu F. Fe­lińskiego w Lublinie (grał tam m.in. Władka – „Spra­wa kobiet”). W sez. 1897/98 występował w zespole J. Puchniewskiego, w lecie 1898 u R. Romanowicza w Bu­sku, w sez. 1898/99 w zespole Cz. Janowskiego, 1899/ 1900 w t. łódz., 1900/01 u H. Morozowicza w Lublinie, w lecie 1901 w warsz. t. ogr. Wodewil, 1901-03 w t. lwowskim. W 1903-06 był reżyserem lwow. T. Ludowe­go oraz kierownikiem artyst. t. prywatnego Lira, w 1906 reżyserem t. w Wilnie. W 1906-15 występował w T. Małym w Warszawie (z wyjątkiem 1908, kiedy grał w Wilnie), w 1915 w T. Powszechnym na Dynasach, 1915-17 w T. Polskim, 1917 w T. Małym, w 1921 grał do­rywczo w warsz. t. Qui Pro Quo, w 1921 w t. Nieto­perz, 1922/23 w T. im. Bogusławskiego, w 1923-26 w T. Polskim i Małym, w sez. 1926/27 T. Miejskim w Lubli­nie, 1927/28 w T. Polskim w Katowicach, w 1928-33 w T. Letnim i Narodowym w Warszawie, w 1934 brał udział w objeździe Reduty. Występował również w fil­mach.
Obdarzony dobrymi warunkami scen. i pięknym gło­sem, grał głównie role „amantów i pierwszych bohate­rów”, m.in. Gustawa (Śluby panieńskie), Rodryga (Cyd), Cara (Kordian), Gustawa-Konrada (Dziady), Kossa­kowskiego (Ksiądz Marek).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *