Bobrowski Juliusz

Bobrowski Juliusz
Data urodzenia:
1909-09-25 Kraków
Data śmierci:
1942-03-14 Oświęcim

aktor;

Był synem działacza socja­listycznego Emila B. i Bronisławy z Szreiberów. Ukoń­czył gimn. im. Sobieskiego w Krakowie, następnie studiował polonistykę i historię sztuki na Uniw. Ja­giellońskim. Jeszcze jako uczeń występował w przed­stawieniach amatorskich, później należał do Akademic­kiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego. Lekcji gry aktorskiej udzielała mu M. Dulębianka. W 1934 zdał egzamin ZASP. Debiutował w sez. 1934/35 w T. Miejskich we Lwowie. W sez. 1935/36 występował w Stołecznym T. Powszechnym w Warszawie, w 1936 – 1939 w T. im. Słowackiego w Krakowie. Grał takie role jak np. Cesario (Beatryks Cenci), Natan (Sędziowie), Sylwiusz (Jak wam się podoba), Chrystus (Golgota). Wydał tomik wierszy pt. „Szczęście”. Podczas wojny pracował jako urzędnik w Krakowie. W lecie 1941 został aresztowany i wywieziony do obozu koncentra­cyjnego w Oświęcimiu.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Był synem działacza socja­listycznego Emila B. i Bronisławy z Szreiberów. Ukoń­czył gimn. im. Sobieskiego w Krakowie, następnie studiował polonistykę i historię sztuki na Uniw. Ja­giellońskim. Jeszcze jako uczeń występował w przed­stawieniach amatorskich, później należał do Akademic­kiego Koła Miłośników Dramatu Klasycznego. Lekcji gry aktorskiej udzielała mu M. Dulębianka. W 1934 zdał egzamin ZASP. Debiutował w sez. 1934/35 w T. Miejskich we Lwowie. W sez. 1935/36 występował w Stołecznym T. Powszechnym w Warszawie, w 1936 – 1939 w T. im. Słowackiego w Krakowie. Grał takie role jak np. Cesario (Beatryks Cenci), Natan (Sędziowie), Sylwiusz (Jak wam się podoba), Chrystus (Golgota). Wydał tomik wierszy pt. „Szczęście”. Podczas wojny pracował jako urzędnik w Krakowie. W lecie 1941 został aresztowany i wywieziony do obozu koncentra­cyjnego w Oświęcimiu.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *