Mirska – Zarembina Maria

Mirska – Zarembina Maria
Data urodzenia:
1879-03-24 Kraków
Data śmierci:
1959-07-13 Skolimów

aktorka;

Właściwie Maria Juszczakiewicz zamężna Szuster. Była córką Stanisława i Marii Juszczakiewiczów, siostrą aktorki Julii Niwińskiej, żoną -aktora i rezysera Józefa Zaremby (właściwe nazwisko Szuster). Uczyła się w szkole dram. S. Knake-Zawadzkiego w Krakowie i 21 VI 1899 wystąpiła pod nazwiskiem panieńskim na popisie szkolnym w roli Żanetty (Prze­chodzień). W krak. T. Miejskim debiutowała 16 IX 1899 pod pseud. Mirska w roli Marceliny (Anonimy) i została zaangażowana. W sez. 1900/01 występowała w T. Polskim w Poznaniu, w 1902 w zespole F. Feliń­skiego w Sosnowcu, w 1904 wT. Ludowym we Lwowie, a od stycznia 1905 u J. Puchniewskiego w Sosnowcu. 5 V 1905 wyszła tam za aktora Józefa Zarembę (właśc. Szustra). Odtąd używała nazwiska Mirska-Zarembina lub Mirska, a niekiedy Zarembina. W lecie 1905 wystę­powała u F. Felińskiego w Lublinie, w lecie 1906 z tym samym zespołem w Ciechocinku, w sez. 1906/07 w T. Ludowym w Krakowie, w sez. 1907/08 u J. Zielińskiego w Kaliszu, w lecie 1908 u F. Felińskiego w Ciecho­cinku, w sez. 1908/09 u H. Czarneckiego w Płocku i Łomży, w sez. 1910/11 zapewne w T. Miejskim we Lwowie, w 1911 tamże w T. Nowym. Potem prawdopo­dobnie na dłuższy czas opuściła scenę. W 1920 wystę­powała zapewne w T. Powszechnym w Poznaniu pod nazwiskiem Zarembina. W styczniu 1923 zarejestrowana była na liście ZASP jako bezrobotna. W 1924-27 występowała w T. Miejskim w Grudziądzu, w 1930-34 w T. Miejskim w Toruniu, w sez. 1936/37 w T. Wo­łyńskim w Łucku. Po II wojnie świat. przebywała w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Grała m.in. takie role jak: Ada (Lekko­myślna siostra), Żelazna (Panna Maliczewska), Dulska (Moralność pani Dulskiej), Dorota (Grube ryby), Wodziejewska (Spadkobierca). Niektóre z podanych tu wiadomości (z 1908-11) nie są pewne i mogą dotyczyć aktorki Marii Mirskiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Maria Juszczakiewicz zamężna Szuster. Była córką Stanisława i Marii Juszczakiewiczów, siostrą aktorki Julii Niwińskiej, żoną -aktora i rezysera Józefa Zaremby (właściwe nazwisko Szuster). Uczyła się w szkole dram. S. Knake-Zawadzkiego w Krakowie i 21 VI 1899 wystąpiła pod nazwiskiem panieńskim na popisie szkolnym w roli Żanetty (Prze­chodzień). W krak. T. Miejskim debiutowała 16 IX 1899 pod pseud. Mirska w roli Marceliny (Anonimy) i została zaangażowana. W sez. 1900/01 występowała w T. Polskim w Poznaniu, w 1902 w zespole F. Feliń­skiego w Sosnowcu, w 1904 wT. Ludowym we Lwowie, a od stycznia 1905 u J. Puchniewskiego w Sosnowcu. 5 V 1905 wyszła tam za aktora Józefa Zarembę (właśc. Szustra). Odtąd używała nazwiska Mirska-Zarembina lub Mirska, a niekiedy Zarembina. W lecie 1905 wystę­powała u F. Felińskiego w Lublinie, w lecie 1906 z tym samym zespołem w Ciechocinku, w sez. 1906/07 w T. Ludowym w Krakowie, w sez. 1907/08 u J. Zielińskiego w Kaliszu, w lecie 1908 u F. Felińskiego w Ciecho­cinku, w sez. 1908/09 u H. Czarneckiego w Płocku i Łomży, w sez. 1910/11 zapewne w T. Miejskim we Lwowie, w 1911 tamże w T. Nowym. Potem prawdopo­dobnie na dłuższy czas opuściła scenę. W 1920 wystę­powała zapewne w T. Powszechnym w Poznaniu pod nazwiskiem Zarembina. W styczniu 1923 zarejestrowana była na liście ZASP jako bezrobotna. W 1924-27 występowała w T. Miejskim w Grudziądzu, w 1930-34 w T. Miejskim w Toruniu, w sez. 1936/37 w T. Wo­łyńskim w Łucku. Po II wojnie świat. przebywała w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Grała m.in. takie role jak: Ada (Lekko­myślna siostra), Żelazna (Panna Maliczewska), Dulska (Moralność pani Dulskiej), Dorota (Grube ryby), Wodziejewska (Spadkobierca). Niektóre z podanych tu wiadomości (z 1908-11) nie są pewne i mogą dotyczyć aktorki Marii Mirskiej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *