Bronowski Bronisław

Bronisław Bronowski (Teatr i Sztuka na Uchodźstwie nr 1 styczeń 1943) www.polona2.pl
Bronowski Bronisław
Data urodzenia:
Data śmierci:

aktor, dyrektor teatru;

W 1906 (lipiec-wrzesień) występował w Wilnie w sali koncertowej w Ogro­dzie Botanicznym, w 1907 (przez kilka tygodni) w T. Rozmaitości w Krakowie, w czerwcu 1909 w t. Renaissance w Warszawie. Od maja 1911 i nast. w sez. 1911/12 należał do zespołu T. Nowości w Krakowie pod dyr. S. Poleńskiego i T. Pilarskiego. W 1913 występował w Warszawie, najpierw w t. Miniatury (do 8 V), potem w t. Oaza (koniec roku), w 1914 nadal w Warszawie, a w czerwcu t.r. także w Płocku. W 1919 prowadził w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9 kabaret Oaza (otwarcie 11 III t.r.); od poł. sierpnia 1919 występował na scenie t. Corso w Kielcach, we wrześniu gościnnie w kabarecie Argus w Warszawie, a od października grał Styksa (Orfeusz w piekle) w T. Stołecznym. W 1920 organizował występy na terenie Śląska, m.in. 19 i 20 IX t.r. jego zespół wystąpił w Cie­szynie. W 1. późniejszych występował przede wszy­stkim we Lwowie, m.in. w 1922 i 1923 w t. Ul. Prawdopodobnie także on prowadził w 1922 w Prze­myślu kabaret pn. T. Rozmaitości w Ogrodzie Po­znańskim przy ul. Dworskiego. Od 1923 związał się na dłużej z lwow. T. Bagatela; w 1924-25 był jego dyr. (jak pisano w prasie była to „mała scenka humoru, śpiewu i tańca”); w Bagateli też 16 III 1925 obchodził jubileusz dwudziestolecia pracy ar­tystycznej. W 1926 (październik) występował w T. Nowości w Warszawie w rewii i farsie. Gościn­nie grał w Sosnowcu w rewii Ghandi w Sosnowcu (1 II 1933). W czasie II wojny świat. występował w Pol. T. Objazdowym na Środkowym i Bliskim Wschodzie, m.in. w Palestynie (1942 – 43). Podobno jeszcze w 1958 żył w Ameryce. Piosenkarz, recytator, monologista, określany naj­częściej jako „humorysta”, występował przede wszystkim na scenach niewielkich teatrzyków, ka­baretów i w tzw. cafes-chantanach, gdzie cieszył się opinią dobrego aktora komediowego, który „po­trafił swoimi występami wypełnić w nocnych ka­baretach całą godzinę” (L. Sempoliński). Był „mi­strzem monologu ze śpiewkami, a właściwie jed­noosobowej parodii operetkowej” (J. Ciechowicz). Największą popularność zyskał we Lwowie, lecz wg Sempolińskiego tam właśnie „zmienił styl grania z opanowanego, powściągliwego na ostry, z wybit­nym kokietowaniem publiczności, stosował nawet lwowski dialekt”. Był autorem licznych humoresek, anegdot, parodii operetek, monologów i kupletów (był to jego repertuar), które wydawał w zbiorkach w 1909-21 w Warszawie i Lwowie, oraz kilku drobnych utworów scen., m.in. jednoaktowych wo­dewilów i komedii.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktor, dyrektor teatru;

W 1906 (lipiec-wrzesień) występował w Wilnie w sali koncertowej w Ogro­dzie Botanicznym, w 1907 (przez kilka tygodni) w T. Rozmaitości w Krakowie, w czerwcu 1909 w t. Renaissance w Warszawie. Od maja 1911 i nast. w sez. 1911/12 należał do zespołu T. Nowości w Krakowie pod dyr. S. Poleńskiego i T. Pilarskiego. W 1913 występował w Warszawie, najpierw w t. Miniatury (do 8 V), potem w t. Oaza (koniec roku), w 1914 nadal w Warszawie, a w czerwcu t.r. także w Płocku. W 1919 prowadził w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9 kabaret Oaza (otwarcie 11 III t.r.); od poł. sierpnia 1919 występował na scenie t. Corso w Kielcach, we wrześniu gościnnie w kabarecie Argus w Warszawie, a od października grał Styksa (Orfeusz w piekle) w T. Stołecznym. W 1920 organizował występy na terenie Śląska, m.in. 19 i 20 IX t.r. jego zespół wystąpił w Cie­szynie. W 1. późniejszych występował przede wszy­stkim we Lwowie, m.in. w 1922 i 1923 w t. Ul. Prawdopodobnie także on prowadził w 1922 w Prze­myślu kabaret pn. T. Rozmaitości w Ogrodzie Po­znańskim przy ul. Dworskiego. Od 1923 związał się na dłużej z lwow. T. Bagatela; w 1924-25 był jego dyr. (jak pisano w prasie była to „mała scenka humoru, śpiewu i tańca”); w Bagateli też 16 III 1925 obchodził jubileusz dwudziestolecia pracy ar­tystycznej. W 1926 (październik) występował w T. Nowości w Warszawie w rewii i farsie. Gościn­nie grał w Sosnowcu w rewii Ghandi w Sosnowcu (1 II 1933). W czasie II wojny świat. występował w Pol. T. Objazdowym na Środkowym i Bliskim Wschodzie, m.in. w Palestynie (1942 – 43). Podobno jeszcze w 1958 żył w Ameryce. Piosenkarz, recytator, monologista, określany naj­częściej jako „humorysta”, występował przede wszystkim na scenach niewielkich teatrzyków, ka­baretów i w tzw. cafes-chantanach, gdzie cieszył się opinią dobrego aktora komediowego, który „po­trafił swoimi występami wypełnić w nocnych ka­baretach całą godzinę” (L. Sempoliński). Był „mi­strzem monologu ze śpiewkami, a właściwie jed­noosobowej parodii operetkowej” (J. Ciechowicz). Największą popularność zyskał we Lwowie, lecz wg Sempolińskiego tam właśnie „zmienił styl grania z opanowanego, powściągliwego na ostry, z wybit­nym kokietowaniem publiczności, stosował nawet lwowski dialekt”. Był autorem licznych humoresek, anegdot, parodii operetek, monologów i kupletów (był to jego repertuar), które wydawał w zbiorkach w 1909-21 w Warszawie i Lwowie, oraz kilku drobnych utworów scen., m.in. jednoaktowych wo­dewilów i komedii.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *