Łomska Aniela

Łomska Aniela
Data urodzenia:
1886-06-23 Warszawa
Data śmierci:
1978-01-01 Warszawa

aktorka;

Właściwie Aniela Helena Erlich, za­mężna Małkowska. Była córką Jakuba Erlicha, powstańca z 1863 r., i Marii Zofii z Rozenów, żoną Henryka Małkowskiego. Po ukoń­czeniu pensji kształciła się w Klasie Dram. przy Warsz. Tow. Muzycznym. Od sez. 1908/09 wystę­powała w T. Miejskim w Krakowie: 11 X 1908 zagrała Zosię (Tamten) i do końca listopada grała jeszcze parę ról; oficjalnie debiutowała jako Flora (Pan Geldhab, 10 X 1909) i 1909-12 należała do zespołu krak. teatru. W sez. 1912/13 występowała w Warszawie w T. Polskim, a od sez. 1913/14 do 1920 należała do zespołu dramatu WTR (po odzy­skaniu niepodległości T. Miejskie). Na scenie używała zawsze pseudonimu; 30 X 1920 poślubiła H. Mał­kowskiego i w zasadzie ustąpiła ze sceny, poświę­cając się pracy społecznej. W 1922 występowała wraz z mężem w zespole K. Horbowskiej w Płocku. Grała m.in. takie role, jak; Nike Trojańska, Nike spod Termopil, Małgorzatka (Noc listopadowa), Agnieszka (Człowiek z budki suflera), Elianta (Mizan-trop), Haneczka (Wesele), Marianna (Skąpiec), Lili (Pomysł panny Franciszki); za najbardziej udaną uważano Lizbetę Rakuską w Królewskim jedynaku. Od 1920 Małkowscy reżyserowali przedstawienia szkolne w warsz. gimnazjach, od 1925 organizowali co roku w dniu imienin J. Piłsudskiego 19 marca przedstawienia dla dzieci w T. Małym, Letnim i Polskim. W 1936 zorganizowali w Warszawie T. dla Dzieci (z udziałem zaw. aktorów i dzieci) grający w T. Wielkim, a nast. do 1939 w sali na Karowej. W 1924-39 wyjeżdżali do ośrodków polonijnych we Francji, a po kilku l. także do Niemiec, łącząc występy z instruktażem dla zespołów amatorskich. Ł. była w 1. trzydziestych wiceprzewodniczącą Związku T. Ludowych; wygłaszała też odczyty z dziedziny teatru. Po II wojnie świat, nie wróciła na scenę, ale w 1949 należała jeszcze do ZASP-u.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Aniela Helena Erlich, za­mężna Małkowska. Była córką Jakuba Erlicha, powstańca z 1863 r., i Marii Zofii z Rozenów, żoną Henryka Małkowskiego. Po ukoń­czeniu pensji kształciła się w Klasie Dram. przy Warsz. Tow. Muzycznym. Od sez. 1908/09 wystę­powała w T. Miejskim w Krakowie: 11 X 1908 zagrała Zosię (Tamten) i do końca listopada grała jeszcze parę ról; oficjalnie debiutowała jako Flora (Pan Geldhab, 10 X 1909) i 1909-12 należała do zespołu krak. teatru. W sez. 1912/13 występowała w Warszawie w T. Polskim, a od sez. 1913/14 do 1920 należała do zespołu dramatu WTR (po odzy­skaniu niepodległości T. Miejskie). Na scenie używała zawsze pseudonimu; 30 X 1920 poślubiła H. Mał­kowskiego i w zasadzie ustąpiła ze sceny, poświę­cając się pracy społecznej. W 1922 występowała wraz z mężem w zespole K. Horbowskiej w Płocku. Grała m.in. takie role, jak; Nike Trojańska, Nike spod Termopil, Małgorzatka (Noc listopadowa), Agnieszka (Człowiek z budki suflera), Elianta (Mizan-trop), Haneczka (Wesele), Marianna (Skąpiec), Lili (Pomysł panny Franciszki); za najbardziej udaną uważano Lizbetę Rakuską w Królewskim jedynaku. Od 1920 Małkowscy reżyserowali przedstawienia szkolne w warsz. gimnazjach, od 1925 organizowali co roku w dniu imienin J. Piłsudskiego 19 marca przedstawienia dla dzieci w T. Małym, Letnim i Polskim. W 1936 zorganizowali w Warszawie T. dla Dzieci (z udziałem zaw. aktorów i dzieci) grający w T. Wielkim, a nast. do 1939 w sali na Karowej. W 1924-39 wyjeżdżali do ośrodków polonijnych we Francji, a po kilku l. także do Niemiec, łącząc występy z instruktażem dla zespołów amatorskich. Ł. była w 1. trzydziestych wiceprzewodniczącą Związku T. Ludowych; wygłaszała też odczyty z dziedziny teatru. Po II wojnie świat, nie wróciła na scenę, ale w 1949 należała jeszcze do ZASP-u.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *