Darski Bronisław

Bronisław Darski (Wzywa was Tajmyr) 1949 (e teatr)
Darski Bronisław
Data urodzenia:
1905-03-12 Strzemieszyce pow. Będzin
Data śmierci:
1964-03-10 Warszawa

aktor;

Właściwie  Bronisław Lipa. Był synem Marcela Lipy i Anieli z Fiszerów. Na scenie używał od pocz. działalności pseud. Darski. Oficjalnie zmienił nazwisko na Darski 30 IV 1948 w Łodzi. Po ukończeniu gimn. matematyczno-przyrodniczego w Łodzi był w 1922-29 praktykantem w Polskim Banku Przemysło­wym w Łodzi. Jako urzędnik uczęszczał do Instytutu Dramatycznego przy łódz. T. Miejskim. Pobierał lekcje gry scen. u K. Tatarkiewicza i G. Trzywdar-Rakowskiego. W 1924-26 statystował w T. Popularnym i T. Miejskim w Łodzi. W 1926-29 grał w T. Objazdowym (występy na terenie woj. łódzkiego),w 1929-31 w t. Cho­chlik w Łodzi, w sez. 1931 /32 w t. Gong w Łodzi, w sez. 1932/33 w pozn. t. rewiowym Dobry Wieczór, w 1933-1939 w zespołach rewiowych w różnych miastach, m.in. we Lwowie, Bydgoszczy, Łodzi. W 1935 ożenił się z Ireną Wentel, nauczycielką. Podczas okupacji niem. w czasie II wojny świat. był pośrednikiem handlowym w Łodzi (1939-40), występował w t. jawnym Miraż w Warszawie (1940-41), pracował w Warszawie jako kelner w Barze Kujawskim (1941-44). Brał czynny udział w walkach z okupantem na terenie stolicy. W 1944 podjął pracę aktorską w T. Objazdowym w Lublinie. W 1945-47 występował w Łodzi w t. Gong, w 1947-52 w łódz. t. satyrycznym Osa, od 1952 w warsz. T. Satyryków, od 1955 do końca życia w T. Syrena w Warszawie. Był dobrym estradowym aktorem cha­rakterystycznym. Powodzeniem cieszyły się głównie jego role chłopskie. Występował także w rolach epizo­dycznych w filmie, w radio i telewizji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie  Bronisław Lipa. Był synem Marcela Lipy i Anieli z Fiszerów. Na scenie używał od pocz. działalności pseud. Darski. Oficjalnie zmienił nazwisko na Darski 30 IV 1948 w Łodzi. Po ukończeniu gimn. matematyczno-przyrodniczego w Łodzi był w 1922-29 praktykantem w Polskim Banku Przemysło­wym w Łodzi. Jako urzędnik uczęszczał do Instytutu Dramatycznego przy łódz. T. Miejskim. Pobierał lekcje gry scen. u K. Tatarkiewicza i G. Trzywdar-Rakowskiego. W 1924-26 statystował w T. Popularnym i T. Miejskim w Łodzi. W 1926-29 grał w T. Objazdowym (występy na terenie woj. łódzkiego),w 1929-31 w t. Cho­chlik w Łodzi, w sez. 1931 /32 w t. Gong w Łodzi, w sez. 1932/33 w pozn. t. rewiowym Dobry Wieczór, w 1933-1939 w zespołach rewiowych w różnych miastach, m.in. we Lwowie, Bydgoszczy, Łodzi. W 1935 ożenił się z Ireną Wentel, nauczycielką. Podczas okupacji niem. w czasie II wojny świat. był pośrednikiem handlowym w Łodzi (1939-40), występował w t. jawnym Miraż w Warszawie (1940-41), pracował w Warszawie jako kelner w Barze Kujawskim (1941-44). Brał czynny udział w walkach z okupantem na terenie stolicy. W 1944 podjął pracę aktorską w T. Objazdowym w Lublinie. W 1945-47 występował w Łodzi w t. Gong, w 1947-52 w łódz. t. satyrycznym Osa, od 1952 w warsz. T. Satyryków, od 1955 do końca życia w T. Syrena w Warszawie. Był dobrym estradowym aktorem cha­rakterystycznym. Powodzeniem cieszyły się głównie jego role chłopskie. Występował także w rolach epizo­dycznych w filmie, w radio i telewizji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *