Sobiszewski Edward

Sobiszewski Edward
Data urodzenia:
1908-10-01 Warszawa
Data śmierci:
1970-09-07 Warszawa

tancerz, choreograf,baletmistrz;

Był przyrodnim bratem tancerzy Aleksandra i Ryszarda Sobiszewskich .

Był synem Franciszka S., robotnika, i Zofii z Koprowiczów, przyrodnim bratem tancerzy Aleksandra Sobiszewskiego i Ryszarda Sobiszewskiego. Ukończył szkołę baletową w Warszawie. W 1928-33 występował na scenie T. Wielkiego. W 1933 wyjechał za granicę i był w zespołach: I. Rubinstein (1933-34), Ballets Russes de Monte Carlo (1934-37), a od 1937 Ballets Russes du Colonel de Basil, który pocz. występował w Lon­dynie, a potem jeździł po świecie. Wybuch wojny zastał go w Australii; założył tam Pol.-Australijski Balet i Studio Baletowe Tańca Klasycznego. Do Polski wrócił w 1957 i został baletmistrzem Ze­społu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od 1 I 1958 do 31 VIII 1969 był pedagogiem baletu w T. Wielkim w Warszawie, z przerwą w 1961-64, kie­dy współpracował z Operą Objazdową. W 1969 został pedagogiem baletu Centralnego Zespołu Artyst. Wojska Polskiego. Zmarł nagle w czasie pro­wadzenia lekcji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

tancerz, choreograf,baletmistrz;

Był przyrodnim bratem tancerzy Aleksandra i Ryszarda Sobiszewskich .

Był synem Franciszka S., robotnika, i Zofii z Koprowiczów, przyrodnim bratem tancerzy Aleksandra Sobiszewskiego i Ryszarda Sobiszewskiego. Ukończył szkołę baletową w Warszawie. W 1928-33 występował na scenie T. Wielkiego. W 1933 wyjechał za granicę i był w zespołach: I. Rubinstein (1933-34), Ballets Russes de Monte Carlo (1934-37), a od 1937 Ballets Russes du Colonel de Basil, który pocz. występował w Lon­dynie, a potem jeździł po świecie. Wybuch wojny zastał go w Australii; założył tam Pol.-Australijski Balet i Studio Baletowe Tańca Klasycznego. Do Polski wrócił w 1957 i został baletmistrzem Ze­społu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Od 1 I 1958 do 31 VIII 1969 był pedagogiem baletu w T. Wielkim w Warszawie, z przerwą w 1961-64, kie­dy współpracował z Operą Objazdową. W 1969 został pedagogiem baletu Centralnego Zespołu Artyst. Wojska Polskiego. Zmarł nagle w czasie pro­wadzenia lekcji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *