Gajdecki Aleksander

Aleksander Gajdecki
Gajdecki Aleksander
Data urodzenia:
1909-03-10 Kraków
Data śmierci:
1964-09-04 Wrocław

aktor;

Właściwie Aleksander Kazimierz Gajdecki. Był synem Sta­nisława Gajdeckiego i Józefy z domu Vanićek. Mąż aktorki Lidii Kownackiej. W 1928 ukończył gimn. humanistyczne w Krakowie. W 1929-33 pracował jako urzędnik w Poznaniu. W sez. 1933/34 zaczął występować w T. Nowym w Poznaniu. Równo­cześnie przygotowywał się do egzaminu aktorskiego, który zdał w 1936. W 1934-39 występował w T. Miej­skim w Bydgoszczy. Okres II wojny świat. spędził w Krakowie; pracował jako kierowca, w 1941-43 jako portier w T. im. Słowackiego, w 1943^45 jako agent w Pośrednictwie Artystycznym. Od marca do paździer­nika 1945 występował w Bydgoszczy, następnie w 1945-47 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, w 1947-51 w T. Polskim w Poznaniu, w sez. 1951/52 w T. Polskim w Bielsku, w 1952-59 w T. Polskim w Poznaniu i w Go­rzowie (w sez. 1958/59 także w pozn. Państw. Przed­siębiorstwie Imprez Estradowych), w sez. 1959/60 w Państw. Operetce w Poznaniu, w sez. 1960/61 w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, od 1961 do końca życia w T. Rozmaitości we Wrocławiu. Był aktorem charakterystycznym. Grał role drugo­planowe, m.in. Dulskiego (Moralność pani Dulskiej), Kaspra (Nikt mnie nie zna), Pigwę (Sen nocy letniej), Dziada (Wesele), Świętosza (Horsztyński).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Aleksander Kazimierz Gajdecki. Był synem Sta­nisława Gajdeckiego i Józefy z domu Vanićek. Mąż aktorki Lidii Kownackiej. W 1928 ukończył gimn. humanistyczne w Krakowie. W 1929-33 pracował jako urzędnik w Poznaniu. W sez. 1933/34 zaczął występować w T. Nowym w Poznaniu. Równo­cześnie przygotowywał się do egzaminu aktorskiego, który zdał w 1936. W 1934-39 występował w T. Miej­skim w Bydgoszczy. Okres II wojny świat. spędził w Krakowie; pracował jako kierowca, w 1941-43 jako portier w T. im. Słowackiego, w 1943^45 jako agent w Pośrednictwie Artystycznym. Od marca do paździer­nika 1945 występował w Bydgoszczy, następnie w 1945-47 w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu, w 1947-51 w T. Polskim w Poznaniu, w sez. 1951/52 w T. Polskim w Bielsku, w 1952-59 w T. Polskim w Poznaniu i w Go­rzowie (w sez. 1958/59 także w pozn. Państw. Przed­siębiorstwie Imprez Estradowych), w sez. 1959/60 w Państw. Operetce w Poznaniu, w sez. 1960/61 w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, od 1961 do końca życia w T. Rozmaitości we Wrocławiu. Był aktorem charakterystycznym. Grał role drugo­planowe, m.in. Dulskiego (Moralność pani Dulskiej), Kaspra (Nikt mnie nie zna), Pigwę (Sen nocy letniej), Dziada (Wesele), Świętosza (Horsztyński).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *