Rychter Witold

Rychter Witold
Data urodzenia:
1898-04-14 Warszawa
Data śmierci:
1956-10-05 Warszawa

aktor, reżyser;

Pseud. Ryszard Jasień. Był synem Witolda R. i Ma­rii z Protasewiczów. Ukończył sześć klas gimn. w Kijo­wie, następnie w 1923 zdał maturę w Bydgoszczy. Od 1923 zaczął statystować w miejscowym t., następnie za­angażował się do operetki krak., kierowanej przez T. Pilarskiego (1923/24). W 1927 zdał eksternistyczny eg­zamin reżyserski ZASP i zaczął pracować w t. bydgo­skim. W 1929-31 występował w t. Qui Pro Quo w War­szawie, 1931 w T. Morskie Oko, 1932 w T. Hollywood, 1933 debiutował w Poznaniu jako reżyser wystawieniem operetki Carewicz. W następnych latach pracował w t. pozn., bydg., T. Malickiej w Warszawie (1938) i T. Lut­nia w Wilnie (1938-41). W czasie II wojny świat. prze­bywał w Wilnie i pracował jako robotnik. W 1944 wy­stępował w T. Lutnia, 1946-47 w T. im. Jaracza w Ol­sztynie, 1947/48 w Miejskich T. Dramatycznych w War­szawie, 1948/49 grał i reżyserował w T. Muzycznym Lutnia w Łodzi, 1949 zaangażował się jako reżyser do Ludowego T. Muzycznego w Warszawie. Grał m.in. płk. Pickeringa (Pigmalion), Chłopickiego (Warsza­wianka), Czepca (Wesele). Reżyserował m.in. operetki: Bajadera, Rozkoszna dziewczyna, Lizystrata, Król włóczęgów.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser;

Pseud. Ryszard Jasień. Był synem Witolda R. i Ma­rii z Protasewiczów. Ukończył sześć klas gimn. w Kijo­wie, następnie w 1923 zdał maturę w Bydgoszczy. Od 1923 zaczął statystować w miejscowym t., następnie za­angażował się do operetki krak., kierowanej przez T. Pilarskiego (1923/24). W 1927 zdał eksternistyczny eg­zamin reżyserski ZASP i zaczął pracować w t. bydgo­skim. W 1929-31 występował w t. Qui Pro Quo w War­szawie, 1931 w T. Morskie Oko, 1932 w T. Hollywood, 1933 debiutował w Poznaniu jako reżyser wystawieniem operetki Carewicz. W następnych latach pracował w t. pozn., bydg., T. Malickiej w Warszawie (1938) i T. Lut­nia w Wilnie (1938-41). W czasie II wojny świat. prze­bywał w Wilnie i pracował jako robotnik. W 1944 wy­stępował w T. Lutnia, 1946-47 w T. im. Jaracza w Ol­sztynie, 1947/48 w Miejskich T. Dramatycznych w War­szawie, 1948/49 grał i reżyserował w T. Muzycznym Lutnia w Łodzi, 1949 zaangażował się jako reżyser do Ludowego T. Muzycznego w Warszawie. Grał m.in. płk. Pickeringa (Pigmalion), Chłopickiego (Warsza­wianka), Czepca (Wesele). Reżyserował m.in. operetki: Bajadera, Rozkoszna dziewczyna, Lizystrata, Król włóczęgów.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *