Targowski Franciszek

Targowski Franciszek
Data urodzenia:
1908-08-21 Chrzanów
Data śmierci:
1980-07-19 Warszawa

aktor, śpiewak;

Był synem Józefa T., ślusarza, i Anny z Bętko­wskich, szwaczki, mężem Wandy z Dąbrowskich (ślub 18 IV 1937). Po ukończeniu szkoły pow­szechnej odbywał w warsztacie ojca praktykę ślusarską, nast. przez dwa lata uczęszczał w Radomiu do średniej szkoły chemicznej. W 1928-30 uczył się w krak. Miejskiej Szkole Dram. pracując rów­nocześnie jako maszynista, inspicjent i dogrywający w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskie­go. W 1930-32 występował, jak podawał, w T. Ziemi Krakowskiej i w przedstawieniach dla dzieci T. Bagatela. Od 1932 do wybuchu II wojny świat. łączył pracę urzędnika składnicy mundurowej z wy­stępami w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskiego. Podczas okupacji niem. zajmował się handlem, brał udział w jawnych występach w Sta­rym T. w Krakowie i na prowincji; od 1943 był chórzystą Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. Od marca 1945 występował w t. krak.: w Polskim T. Objazdowym (do czerwca) i T. Wesoła Gro­madka, w sez. 1945/46 w T. im. Słowackiego. W 1946-48 współpracował z T. Kameralnym (od 1947 pn. T. Powszechny) TUR. Grał w T. Ziemi Rze­szowskiej (1946) i w krak. T. Siedem Kotów (1947); w 1947-49 w krak. Operetce (do 1947 pn. T. Komedii Muzycznej, a w 1949 T. Muzyczny Tow. Przyjaciół Żołnierza); równocześnie, od końca 1947 związał się z T. dla Dzieci Wesoła Gromadka (1948 pn. T. Młodego Widza, a od 1958 T. Rozmaitości), którego aktorem był do przejścia na emeryturę w czerwcu 1971. Grał m.in.: Rogera (Wariatka z Chaillot), Dyrektora (Bajadera”), Ma Czung Czinga (Kredowe koło), Kleanta (Świętoszek), Don Pedra (Zielony Gil), Don Basilia (Wesele Figara P. Beaumarchais’go), Profesora Willarda (Nasze miasto), Pustelnika i Lekarza (Balladyna).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

aktor, śpiewak;

Był synem Józefa T., ślusarza, i Anny z Bętko­wskich, szwaczki, mężem Wandy z Dąbrowskich (ślub 18 IV 1937). Po ukończeniu szkoły pow­szechnej odbywał w warsztacie ojca praktykę ślusarską, nast. przez dwa lata uczęszczał w Radomiu do średniej szkoły chemicznej. W 1928-30 uczył się w krak. Miejskiej Szkole Dram. pracując rów­nocześnie jako maszynista, inspicjent i dogrywający w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskie­go. W 1930-32 występował, jak podawał, w T. Ziemi Krakowskiej i w przedstawieniach dla dzieci T. Bagatela. Od 1932 do wybuchu II wojny świat. łączył pracę urzędnika składnicy mundurowej z wy­stępami w krak. T. Powszechnym Domu Żołnierza Polskiego. Podczas okupacji niem. zajmował się handlem, brał udział w jawnych występach w Sta­rym T. w Krakowie i na prowincji; od 1943 był chórzystą Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. Od marca 1945 występował w t. krak.: w Polskim T. Objazdowym (do czerwca) i T. Wesoła Gro­madka, w sez. 1945/46 w T. im. Słowackiego. W 1946-48 współpracował z T. Kameralnym (od 1947 pn. T. Powszechny) TUR. Grał w T. Ziemi Rze­szowskiej (1946) i w krak. T. Siedem Kotów (1947); w 1947-49 w krak. Operetce (do 1947 pn. T. Komedii Muzycznej, a w 1949 T. Muzyczny Tow. Przyjaciół Żołnierza); równocześnie, od końca 1947 związał się z T. dla Dzieci Wesoła Gromadka (1948 pn. T. Młodego Widza, a od 1958 T. Rozmaitości), którego aktorem był do przejścia na emeryturę w czerwcu 1971. Grał m.in.: Rogera (Wariatka z Chaillot), Dyrektora (Bajadera”), Ma Czung Czinga (Kredowe koło), Kleanta (Świętoszek), Don Pedra (Zielony Gil), Don Basilia (Wesele Figara P. Beaumarchais’go), Profesora Willarda (Nasze miasto), Pustelnika i Lekarza (Balladyna).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *