Moyseowicz Helena

Moyseowicz Helena
Data urodzenia:
data urodzenia:
Data śmierci:
data śmierci :

śpiewaczka:Właściwie Helena Fischler-Moysowicz.

śpiewaczka:Właściwie Helena Fischler-Moysowicz.