Zofia Doret

Zofia Doret
Data urodzenia:
data urodzenia:
Data śmierci:
data śmierci:

śpiewaczka ( sopran koloraturowy );

śpiewaczka ( sopran koloraturowy );