Prawdzic – Layman Michał

Michał Prawdzic-Layman
Prawdzic – Layman Michał
Data urodzenia:
1881-04-22 Jelizawietgrad
Data śmierci:
1959-04-29 Szczecin

śpiewak ;

Właściwie Michał Prawdzic – Layman, także Leyrean, Lajman. Był synem Zygmunta Prawdzica-Laymana i Stefanii z Stępkowskich. Mężem Zofii z domu Wolszleger, następnie śpiewaczki Tamary Prawdzic Layman. Studiował na uniw. w Kijowie. Śpiewu uczył się u W. Grąbczewskiego w Warszawie, A. Souvestre’a we Lwowie, a następnie w Paryżu u Jana Reszke. Początkowo występował pod nazwiskiem Layman, później pod nazwiskiem podwój­nym Prawdzic-Layman. 11 X 1905 wystąpił w T. Miej­skim we Lwowie w partii Parpignola (Cyganeria). W lipcu 1907 śpiewał partię Sambora (Stara baśń) z zespołem opery lwow. w Krakowie, a następnie na sez. 1907/08 i 1908/09 zaangażował się do zespołu t. lwow., wyjeżdżając również latem 1908 na występy do Krakowa. We Lwowie śpiewał zarówno w operach jak i w operetkach, m.in. Księcia Leopolda (Żydówka), Janka (Druciarz), Kamila (Wesoła wdówka). W sez. 1909/10 występował gościnnie w t. pozn., m.in. jako Canio (Pajace) i Turiddu (Rycerskość wieśniacza). W styczniu 1910 występował w kabarecie „Momus” w Warszawie, a latem tego roku w Dolinie Szwajcarskiej z zespołem t. Maska. Następnie wyjechał na studia wokalne do Mediolanu. 9 I 1912 debiutował w T. Wielkim w Warszawie w partii Turiddu (Rycer­skość wieśniacza) i po kilku występach wyjechał znowu do Włoch. Od jesieni 1912 został zaangażowany do zespołu opery WTR, w którym śpiewał w sez. 1912/13 i 1913/14 m.in. Sinodala (Demon), Janka (Sprzedana narzeczona), Stefana (Straszny dwór), Księcia (Rigoletto). W 1912 występował też w warsz. T. Nowości w operetce Czerwona dama. W 1914-17 oficer kawalerii ros., w 1917 dostał się do niewoli niemieckiej. 1 XII 1918 partią Jontka (Halka) wznowił występy na scenie opery warsz. i pozostał tu do końca sez. 1918/19. W kwietniu 1919 występował w T. Lutnia w Wilnie, w sez. 1919/20 w operze pozn., latem 1920 gościn­nie w Krakowie z Krak. Tow. Operowym, w 1920-23 w T. Wielkim we Lwowie, w sez. 1923/24 znowu w T. Wielkim w Warszawie, w marcu 1924 gościnnie w T. Wielkim w Wilnie, w sez. 1924/25 w T. Wielkim w Poznaniu, w grudniu 1925 gościnnie w Volksoper w Wiedniu: później jeszcze krótko we Lwowie i War­szawie. W sez. 1926/27 śpiewał w operze w Poznaniu, gdzie także rozpoczął pracę pedag. w konserwatorium. W 1927 wyjechał za granicę; występował m.in. w Pa­ryżu, Nicei, Monte Carlo, Genui, Rzymie, Mediolanie, Wenecji, Florencji, Neapolu, Palermo, Wiedniu i Pra­dze. W 1929-39 był prof. śpiewu w Instytucie Muzycz­nym w Nicei. Krótko przed wybuchem II wojny świat. wrócił do kraju. W czasie okupacji niem. podczas II wojny świat. pracował w cukrowni. W 1945 podjął pracę pedag. w Instytucie Muzycznym w Toruniu. W 1946 wyjechał do Szczecina, gdzie do 1955 uczył w Szkole Muzycznej im. Chopina. 24 I 1949 obchodził w Szczecinie spóźniony jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej. Wyróżniał się ładnym, dobrze wyszkolonym głosem tenorowym. Z jego bogatego repertuaru wymienić na­leży jeszcze takie partie jak: Radames (Aida), Lohengrin (Lohengrin), Faust (Faust), Eleazar (Żydówka), Rudolf (Cyganeria), Ryszard (Bal maskowy), Hoffmann (Opo­wieści Hoffmanna), Jontek (Pomsta Jontkowa), Pinkerton (Madame Butterfly).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

śpiewak ;

Właściwie Michał Prawdzic – Layman, także Leyrean, Lajman. Był synem Zygmunta Prawdzica-Laymana i Stefanii z Stępkowskich. Mężem Zofii z domu Wolszleger, następnie śpiewaczki Tamary Prawdzic Layman. Studiował na uniw. w Kijowie. Śpiewu uczył się u W. Grąbczewskiego w Warszawie, A. Souvestre’a we Lwowie, a następnie w Paryżu u Jana Reszke. Początkowo występował pod nazwiskiem Layman, później pod nazwiskiem podwój­nym Prawdzic-Layman. 11 X 1905 wystąpił w T. Miej­skim we Lwowie w partii Parpignola (Cyganeria). W lipcu 1907 śpiewał partię Sambora (Stara baśń) z zespołem opery lwow. w Krakowie, a następnie na sez. 1907/08 i 1908/09 zaangażował się do zespołu t. lwow., wyjeżdżając również latem 1908 na występy do Krakowa. We Lwowie śpiewał zarówno w operach jak i w operetkach, m.in. Księcia Leopolda (Żydówka), Janka (Druciarz), Kamila (Wesoła wdówka). W sez. 1909/10 występował gościnnie w t. pozn., m.in. jako Canio (Pajace) i Turiddu (Rycerskość wieśniacza). W styczniu 1910 występował w kabarecie „Momus” w Warszawie, a latem tego roku w Dolinie Szwajcarskiej z zespołem t. Maska. Następnie wyjechał na studia wokalne do Mediolanu. 9 I 1912 debiutował w T. Wielkim w Warszawie w partii Turiddu (Rycer­skość wieśniacza) i po kilku występach wyjechał znowu do Włoch. Od jesieni 1912 został zaangażowany do zespołu opery WTR, w którym śpiewał w sez. 1912/13 i 1913/14 m.in. Sinodala (Demon), Janka (Sprzedana narzeczona), Stefana (Straszny dwór), Księcia (Rigoletto). W 1912 występował też w warsz. T. Nowości w operetce Czerwona dama. W 1914-17 oficer kawalerii ros., w 1917 dostał się do niewoli niemieckiej. 1 XII 1918 partią Jontka (Halka) wznowił występy na scenie opery warsz. i pozostał tu do końca sez. 1918/19. W kwietniu 1919 występował w T. Lutnia w Wilnie, w sez. 1919/20 w operze pozn., latem 1920 gościn­nie w Krakowie z Krak. Tow. Operowym, w 1920-23 w T. Wielkim we Lwowie, w sez. 1923/24 znowu w T. Wielkim w Warszawie, w marcu 1924 gościnnie w T. Wielkim w Wilnie, w sez. 1924/25 w T. Wielkim w Poznaniu, w grudniu 1925 gościnnie w Volksoper w Wiedniu: później jeszcze krótko we Lwowie i War­szawie. W sez. 1926/27 śpiewał w operze w Poznaniu, gdzie także rozpoczął pracę pedag. w konserwatorium. W 1927 wyjechał za granicę; występował m.in. w Pa­ryżu, Nicei, Monte Carlo, Genui, Rzymie, Mediolanie, Wenecji, Florencji, Neapolu, Palermo, Wiedniu i Pra­dze. W 1929-39 był prof. śpiewu w Instytucie Muzycz­nym w Nicei. Krótko przed wybuchem II wojny świat. wrócił do kraju. W czasie okupacji niem. podczas II wojny świat. pracował w cukrowni. W 1945 podjął pracę pedag. w Instytucie Muzycznym w Toruniu. W 1946 wyjechał do Szczecina, gdzie do 1955 uczył w Szkole Muzycznej im. Chopina. 24 I 1949 obchodził w Szczecinie spóźniony jubileusz czterdziestolecia pracy artystycznej. Wyróżniał się ładnym, dobrze wyszkolonym głosem tenorowym. Z jego bogatego repertuaru wymienić na­leży jeszcze takie partie jak: Radames (Aida), Lohengrin (Lohengrin), Faust (Faust), Eleazar (Żydówka), Rudolf (Cyganeria), Ryszard (Bal maskowy), Hoffmann (Opo­wieści Hoffmanna), Jontek (Pomsta Jontkowa), Pinkerton (Madame Butterfly).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *