Władysław Woźniak

Władysław Woźniak
Data urodzenia:
1901-04-04 Kraków
Data śmierci:
1959-12-17 Kraków

aktor, reżyser, dyretkor teatru;

Był synem Michała i Bronisławy W. Po ukończeniu gimn. zaczął występować w 1919 jako chórzysta w krak. T. Powsze­chnym i jednocześnie studiował na Uniw. Jagiellońskim matematykę i fizykę. Następnie uczęszczał do Miejskiej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, którą ukończył w 1925 (brał udział w popisie 24 VI). Potem występo­wał w krak. T. im. Słowackiego (1925-27), w T. Miej­skich We Lwowie (sez. 1927/28), w T. Polskim w Bydgo­szczy (sez. 1928/29), w T. Kameralnym i Popularnym w Łodzi (sez. 1929/30) i znów w T. im. Słowackiego w Krakowie (1932-39), gdzie także zaczął reżyserować. Współpracował wtedy również z awangardowym t. Cricot; w 1938 reżyserował tam Wyzwolenie. Podczas II wojny świat. pracował w Krakowie jako urzędnik. W 1945 podjął pracę w T. im. Słowackiego, w sez. 1945/46 był jego wicedyrektorem, w 1946-49 w Miej­skich T. Dramatycznych w Krakowie kierownikiem sceny T. Starego. W 1949-51 był dyr. T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, a w 1951-53 T. Polskiego w Poznaniu. Od 1953 do 1959 występował i reżyserował w T. im. Słowackiego w Krakowie, a dorywczo tak­że w T. Starym. 8 IX 1959 wraz z kilkoma innymi aktorami obchodził w T. im. Słowackiego jubileusz czterdziestolecia pracy. Zajmował się także pracą pe­dagogiczną. W 1947-49 był dyr. Państwowej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, a od 1953 wykładał w tam­tejszej PWST i przez pewien czas był dziekanem wy­działu aktorskiego. Był działaczem PPS, a następnie PZPR.
Był to „człowiek o pięknych, niebieskich oczach, krza­czastych, zrośniętych brwiach, jasnych włosach, urze­kającym uśmiechu” (J. Para), głos miał „potężny, choć niezupełnie czysty, jak gdyby trochę gardłowy, niski, jędrny i plastyczny” (M. Szczerski). W swej pracy „wierzył przede wszystkim w rzemiosło, w warsztat, w konstrukcję teatralną” (W. Natanson). Jego wielkie zasługi jako pedagoga podkreślał J. Para wspominając też, że W. „głosił zasady, iż poezja to w pierwszym rzędzie rytm i rym”. W. był też cenionym recytatorem, m.in. organizował objazdy z wieczorami norwido­wskimi, recytował też poezje Słowackiego, jak również poetów współczesnych m.in. T. Peipera. Ważniejsze role: Priamus (Odprawa posłów greckich), Jakub (Głupi Jakub), Ksiądz Piotr (Dziady), Prezydent (Intryga i mi­łość), Grabiec (Balladyna), Alcest (Mizantrop), Tietieriew (Mieszczanie), Grzegorz (Kordian), Gospodarz (Wesele), Horsztyński (Horsztyński). Reżyserował m.in. Wielkanoc, Balladynę, Mieszczan.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser, dyretkor teatru;

Był synem Michała i Bronisławy W. Po ukończeniu gimn. zaczął występować w 1919 jako chórzysta w krak. T. Powsze­chnym i jednocześnie studiował na Uniw. Jagiellońskim matematykę i fizykę. Następnie uczęszczał do Miejskiej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, którą ukończył w 1925 (brał udział w popisie 24 VI). Potem występo­wał w krak. T. im. Słowackiego (1925-27), w T. Miej­skich We Lwowie (sez. 1927/28), w T. Polskim w Bydgo­szczy (sez. 1928/29), w T. Kameralnym i Popularnym w Łodzi (sez. 1929/30) i znów w T. im. Słowackiego w Krakowie (1932-39), gdzie także zaczął reżyserować. Współpracował wtedy również z awangardowym t. Cricot; w 1938 reżyserował tam Wyzwolenie. Podczas II wojny świat. pracował w Krakowie jako urzędnik. W 1945 podjął pracę w T. im. Słowackiego, w sez. 1945/46 był jego wicedyrektorem, w 1946-49 w Miej­skich T. Dramatycznych w Krakowie kierownikiem sceny T. Starego. W 1949-51 był dyr. T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, a w 1951-53 T. Polskiego w Poznaniu. Od 1953 do 1959 występował i reżyserował w T. im. Słowackiego w Krakowie, a dorywczo tak­że w T. Starym. 8 IX 1959 wraz z kilkoma innymi aktorami obchodził w T. im. Słowackiego jubileusz czterdziestolecia pracy. Zajmował się także pracą pe­dagogiczną. W 1947-49 był dyr. Państwowej Szkoły Dramatycznej w Krakowie, a od 1953 wykładał w tam­tejszej PWST i przez pewien czas był dziekanem wy­działu aktorskiego. Był działaczem PPS, a następnie PZPR.
Był to „człowiek o pięknych, niebieskich oczach, krza­czastych, zrośniętych brwiach, jasnych włosach, urze­kającym uśmiechu” (J. Para), głos miał „potężny, choć niezupełnie czysty, jak gdyby trochę gardłowy, niski, jędrny i plastyczny” (M. Szczerski). W swej pracy „wierzył przede wszystkim w rzemiosło, w warsztat, w konstrukcję teatralną” (W. Natanson). Jego wielkie zasługi jako pedagoga podkreślał J. Para wspominając też, że W. „głosił zasady, iż poezja to w pierwszym rzędzie rytm i rym”. W. był też cenionym recytatorem, m.in. organizował objazdy z wieczorami norwido­wskimi, recytował też poezje Słowackiego, jak również poetów współczesnych m.in. T. Peipera. Ważniejsze role: Priamus (Odprawa posłów greckich), Jakub (Głupi Jakub), Ksiądz Piotr (Dziady), Prezydent (Intryga i mi­łość), Grabiec (Balladyna), Alcest (Mizantrop), Tietieriew (Mieszczanie), Grzegorz (Kordian), Gospodarz (Wesele), Horsztyński (Horsztyński). Reżyserował m.in. Wielkanoc, Balladynę, Mieszczan.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *