Carlo Monika

Carlo Monika
Data urodzenia:
data urodzenia:
Data śmierci:
data śmierci:

aktorka,dziennikarka;

aktorka,dziennikarka;