Borowy Mieczysław

Borowy Mieczysław
Data urodzenia:
1905-02-09 Lublin
Data śmierci:
1953-08-07 Jastarnia

aktor;

Właściwie Mieczysław Dąbrowski. Po studiach aktorskich występował w 1927-30 w T. Miejskim w Lublinie, w 1932 w Warszawie w T. Popularnym i T. Artystów, w 1933 w t. Morskie Oko, w sez. 1933/34 w t. Ateneum, 1934-37 na scenach TKKT, głównie w T. Letnim, w sez. 1937/38 w T. Miejskich we Lwowie, 1938/39 znów w warsz. T. Letnim. W 1943-44 należał do zespołu T. Maska w Warszawie. Po II wojnie świat. występował nadal w Warszawie 1945-49 w Miejskich T. Dramatycznych, 1949-53 w T. Nowym. Wg J. Macierakowskiego: „talent i żywiołowy temperament Bo­rowego” kazały mu „najczęściej tworzyć figury scenicz­ne malowane silnymi barwami i z wielkim rozmachem”. Ważniejsze role: Spodek (Sen nocy letniej), Mrozik (Wesele Fonsia), Franio (Szczęście Frania), Kusy (Zaczarowane koło), Kazio (Żołnierz królowej Mada­gaskaru), Fabian (Wieczór Trzech Króli), Blunschli (Żoł­nierz i bohater), Caramanchel (Zielony gil).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Mieczysław Dąbrowski. Po studiach aktorskich występował w 1927-30 w T. Miejskim w Lublinie, w 1932 w Warszawie w T. Popularnym i T. Artystów, w 1933 w t. Morskie Oko, w sez. 1933/34 w t. Ateneum, 1934-37 na scenach TKKT, głównie w T. Letnim, w sez. 1937/38 w T. Miejskich we Lwowie, 1938/39 znów w warsz. T. Letnim. W 1943-44 należał do zespołu T. Maska w Warszawie. Po II wojnie świat. występował nadal w Warszawie 1945-49 w Miejskich T. Dramatycznych, 1949-53 w T. Nowym. Wg J. Macierakowskiego: „talent i żywiołowy temperament Bo­rowego” kazały mu „najczęściej tworzyć figury scenicz­ne malowane silnymi barwami i z wielkim rozmachem”. Ważniejsze role: Spodek (Sen nocy letniej), Mrozik (Wesele Fonsia), Franio (Szczęście Frania), Kusy (Zaczarowane koło), Kazio (Żołnierz królowej Mada­gaskaru), Fabian (Wieczór Trzech Króli), Blunschli (Żoł­nierz i bohater), Caramanchel (Zielony gil).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *