Braunowa Matylda

Matylda Braunowa (Kurier czerwony nr 18, 1926)
Braunowa Matylda
Data urodzenia:
1862-03-02 Warszawa
Data śmierci:
1932-05-30 Warszawa

aktorka;

Właściwie Matylda Rumowska zamężna Braun, pseud. Mirska. Była mat­ką Janiny JaneckiejZofii Mysłakowskiej. Kształ­ciła się w szkole dram. E. Derynga. Pracę na scenie rozpoczęła prawdopodobnie pod pseud. Mirska w ma­ju 1881 w zespole A. Trapszy w Lublinie. Od 17 VII 1881 do 29 XI 1882 należała do zespołu t. krak. pod nazwiskiem Rumowska. W 1883 występowała w Płoc­ku w zespole J. Grabińskiego, a następnie w zespole J. Otrembowej; brała też udział w objazdach tego ze­społu w 1884. W 1885 występowała u J. Grabińskiego w Lublinie, potem w zespole J. Puchniewskiego, w 1886 u J. Teksla w warsz. t. ogr. Belle Vue oraz w Lublinie, w 1888 z tym samym zespołem w Łodzi oraz w warsz. t. ogr. Wodewil, w 1889-90 w zespole Ł. Kościeleckiego w Łodzi i w warsz. t. ogr. Belle Vue. W 1890 była już żoną muzyka Jana Brauna i używała na scenie jego nazwiska. Po 1890 prawdopodobnie opuściła na jakiś czas t. i powróciła do niego dopiero w końcu 1898, zaangażowana na stanowisko suflerkj WTR, na któ­rym pozostała także po przejęciu zespołu przez miasto. 18 II 1923 i 23 I 1926 obchodziła dwa kolejne jubileu­sze. W 1923 otrzymała emeryturę. Jako aktorka grała początkowo role amantek i subretek, jak np. Basia (Przeor Paulinów, czyli Obrona Częstochowy), Francisz­ka (Mateczka), Flora (Pan Geldhab), potem charakte­rystyczne, jak np. Dorota (Grube ryby).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Matylda Rumowska zamężna Braun, pseud. Mirska. Była mat­ką Janiny JaneckiejZofii Mysłakowskiej. Kształ­ciła się w szkole dram. E. Derynga. Pracę na scenie rozpoczęła prawdopodobnie pod pseud. Mirska w ma­ju 1881 w zespole A. Trapszy w Lublinie. Od 17 VII 1881 do 29 XI 1882 należała do zespołu t. krak. pod nazwiskiem Rumowska. W 1883 występowała w Płoc­ku w zespole J. Grabińskiego, a następnie w zespole J. Otrembowej; brała też udział w objazdach tego ze­społu w 1884. W 1885 występowała u J. Grabińskiego w Lublinie, potem w zespole J. Puchniewskiego, w 1886 u J. Teksla w warsz. t. ogr. Belle Vue oraz w Lublinie, w 1888 z tym samym zespołem w Łodzi oraz w warsz. t. ogr. Wodewil, w 1889-90 w zespole Ł. Kościeleckiego w Łodzi i w warsz. t. ogr. Belle Vue. W 1890 była już żoną muzyka Jana Brauna i używała na scenie jego nazwiska. Po 1890 prawdopodobnie opuściła na jakiś czas t. i powróciła do niego dopiero w końcu 1898, zaangażowana na stanowisko suflerkj WTR, na któ­rym pozostała także po przejęciu zespołu przez miasto. 18 II 1923 i 23 I 1926 obchodziła dwa kolejne jubileu­sze. W 1923 otrzymała emeryturę. Jako aktorka grała początkowo role amantek i subretek, jak np. Basia (Przeor Paulinów, czyli Obrona Częstochowy), Francisz­ka (Mateczka), Flora (Pan Geldhab), potem charakte­rystyczne, jak np. Dorota (Grube ryby).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *