Jaroń Janusz

Jaroń Janusz
Data urodzenia:
1907-07-03 Krzeszowice
Data śmierci:
1960-07-31 Warszawa

aktor;

Właściwie Janusz Machowski. Podana w „Almanachu Sceny Polskiej” data śmierci 3 II 1960 mylna. Był synem Jana i Marii Machowskich. Po ukończeniu gimn. uczył się w jednej z prywatnych szkół dramatycznych. W 1928 zdał egzamin aktorski przed Komisją ZASP. W 1928-32 występował w T. Miejskim w Toruniu, w 1932-34 w T. Wołyńskim w Łucku, w 1934-35 w T. Polskim w Poznaniu, w sez. 1937/38 w T. Letnim w Warszawie, a w sez. 1938/39 w T. im. Sło­wackiego w Krakowie. Grał m. in. Edka (Panna Maliczewska), Czesława (Przyjaciele), Filona (Balladyna), Maciusia (Zaczarowane koło). Podczas II wojny świat. pracował jako ekspedient i magazynier. W 1946-49 występował w T. Kameralnym w Łodzi, potem wraz z zespołem przeniósł się do Warszawy do T. Współ­czesnego, w którym pozostał do 1958 (występował też okresowo w T. Narodowym). Od 1958 należał do zespo­łu T. Polskiego. Ważniejsze jego role z okresu powo­jennego: Delfin (Joanna z Lotaryngii), Peters (Niemcy), Błazen (Wieczór Trzech Króli), Doktor (Kordian), Erzi (Trąd w pałacu sprawiedliwości), Teofil (Głupi Jakub). Grał także w filmach.

Źrodło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Janusz Machowski. Podana w „Almanachu Sceny Polskiej” data śmierci 3 II 1960 mylna. Był synem Jana i Marii Machowskich. Po ukończeniu gimn. uczył się w jednej z prywatnych szkół dramatycznych. W 1928 zdał egzamin aktorski przed Komisją ZASP. W 1928-32 występował w T. Miejskim w Toruniu, w 1932-34 w T. Wołyńskim w Łucku, w 1934-35 w T. Polskim w Poznaniu, w sez. 1937/38 w T. Letnim w Warszawie, a w sez. 1938/39 w T. im. Sło­wackiego w Krakowie. Grał m. in. Edka (Panna Maliczewska), Czesława (Przyjaciele), Filona (Balladyna), Maciusia (Zaczarowane koło). Podczas II wojny świat. pracował jako ekspedient i magazynier. W 1946-49 występował w T. Kameralnym w Łodzi, potem wraz z zespołem przeniósł się do Warszawy do T. Współ­czesnego, w którym pozostał do 1958 (występował też okresowo w T. Narodowym). Od 1958 należał do zespo­łu T. Polskiego. Ważniejsze jego role z okresu powo­jennego: Delfin (Joanna z Lotaryngii), Peters (Niemcy), Błazen (Wieczór Trzech Króli), Doktor (Kordian), Erzi (Trąd w pałacu sprawiedliwości), Teofil (Głupi Jakub). Grał także w filmach.

Źrodło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *