Bożena Jarońska

Bożena Jarońska
Data urodzenia:
1909-02-24 Będzin-Niwki
Data śmierci:
1987-07-15 Kielce

śpiewaczka;Córka Franciszka i Marii Lucyny z Himnerów.W 1917 wraz z matką zamieszkała w Kielcach, gdzie pobierała nauki śpiewu.Następnie szkoliła głos najpierw u prof. Heleny Zboińskiej -Ruszkowskiej, następnie  u Stefana Belliny-Skupniewskiego .Debiutowała na scenie Opery Poznańskiej 23.02.1928 jako Barbara Radziwiłłówna w operze Zygmunt August Tadeuza Joteyki. Na scenie Opery Poznańskiej zaśpiewała jeszcze partię Micaeli w operze
Carmen Verdiego.

śpiewaczka;Córka Franciszka i Marii Lucyny z Himnerów.W 1917 wraz z matką zamieszkała w Kielcach, gdzie pobierała nauki śpiewu.Następnie szkoliła głos najpierw u prof. Heleny Zboińskiej -Ruszkowskiej, następnie  u Stefana Belliny-Skupniewskiego .Debiutowała na scenie Opery Poznańskiej 23.02.1928 jako Barbara Radziwiłłówna w operze Zygmunt August Tadeuza Joteyki. Na scenie Opery Poznańskiej zaśpiewała jeszcze partię Micaeli w operze
Carmen Verdiego.