Wiśniewski Lucjan

Lucjan Wiśniewski (Przegląd Teatralny i Filmowy nr 6, 1925)
Wiśniewski Lucjan
Data urodzenia:
1873-04-20 Korabiszcze na Woły­niu
Data śmierci:
1939-09-17 Warszawa

aktor, reżyser, dyr. tea­tru;

Właściwie Ludwik Lucjan Kozłowski. Data urodzenia dzienna niepewna. Możliwa daty dzienne: (20 IV lub 23 IV, lub 7 V). Był synem Józefa i Kamili Kozłowskich, mężem aktorki; Marii Fertner. Debiutował w 1891, prawdopodobnie w zespole S. Sarnowskiego, później występował w objazdowych zespołach prowincjonalnych (m.in. pod dyr. J. Cybulskiego, J. Puchniewskiego, T. Smotryckiego, L. Dobrzańskiego, B. Mareckiego), w 1898 grał w Częstochowie; wiadomości z okresu do 1899 nie są pewne, mogą częściowo dotyczyć  Czesława W., lub – aktora W. W 1899-1904 należał do zespołu t. w Sosnowcu (dyr. F. Feliński), a latem 1901 był z tym t. na występach w warsz. t. ogr. Fantazja. W Sosnow­cu cieszył się opinią dobrego aktora, grał tu m.in. Mazepę (Mazepa), Kostryna (Balladyna), Antoniego (Żydzi). Ok. 1904 (zapewne również w Sosnowcu) ożenił się z aktorką Marią Fertner. W maju 1904 występował w zespole B. Mareckiego w Dąbrowie Górniczej, w lecie 1905 w zespole działowym w Łodzi, później prawdopodobnie w zespole Cz. Janowskiego, a także przez pewien okres w warsz. T. Letnim. 28 XII 1913 otworzył w Warszawie t. Bi-Ba-Bo; pro­wadził go do maja 1914, oraz przez dwa miesiące w lecie tego roku już na Dynasach. W czasie I wojny świat. przebywał w Warszawie i działał na wielu sce­nach. W sierpniu i wrześniu 1914 występował w T. Zjednoczonych i Elizeum (był też w składzie komitetu kierującego tymi teatrami). Następnie zorganizował na zasadzie „działówki” T. Udziałowy i był jego kie­rownikiem i reżyserem od 25 X 1914 do 17 IV 1915; 25 IV 1915 t. ten zmienił nazwę na Współczesny, a W. nadal pozostał w jego zespole. Jesienią 1915 grał w zespole Tow. Dramatycznego (dyr. L. Brodziński), w sez. 1915/16 (do marca 1916) był kierownikiem Zrzeszenia i głównym reżyserem T. Współczesnego, od kwietnia 1916 występował w T. Nowoczesnym, a od 15 VII tego roku był dyr. i reżyserem tego teatru. 8 VI 1916 obchodził w Warszawie (na zorganizowanym z tej okazji koncercie) dwudziestopięciolecie pracy scenicz­nej. W sez. 1916/17 nadal grał i reżyserował w T. Nowoczesnym, a od 22 XII 1917 (przez dwa tygodnie) kierował wraz z L. Jaroszyńskim t. Sfinks. W 1918-22 występował w dalszym ciągu w Warszawie: w lecie 1918 w t. Bagatela, w sez. 1918/19 w T. Polskim, w 1920 w t. Sfinks, w 1921 w t. Nietoperz, w sez. 1921/22 (od grudnia 1921) w T. Praskim. W sez. 1922/23 grał w T. Miejskim w Łodzi. W sez. 1923/24 z J. Pilarskim prowadził t. działowy w woj. łódz. i w Łodzi. W sez. 1924/25 grał i reżyserował w T. Miejskim w Toruniu; na scenie tej obchodził 14 III 1925 jubileusz trzydziestopięciolecia pracy artyst. w roli Burmistrza (Ptak). Z kolei występował w Warszawie w T. Praskim (sez. 1925/26) i T. Odrodzonym (sez. 1926/27), w Katowicach w T. Polskim (sez. 1927/28) i znowu w Warszawie w T. Polskim (1929). Później wycofał się ze sceny i do końca życia przebywał w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
W pierwszych latach pracy scen. grał role amantów, później charakterystyczne. Role: Staszek (Protest strukczaszego), Baron (Na dnie), Strzyga-Strzycki (Porwanie Sabinek), Makar (Sybir), Szwindelman (Chleb ludzi bodzie). Występował też w pol. filmach: Potop (1912), Halka (1913), Za rządów carskich (1918), Wampiry Warszawy (1925), Uśmiech losu (1927).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser, dyr. tea­tru;

Właściwie Ludwik Lucjan Kozłowski. Data urodzenia dzienna niepewna. Możliwa daty dzienne: (20 IV lub 23 IV, lub 7 V). Był synem Józefa i Kamili Kozłowskich, mężem aktorki; Marii Fertner. Debiutował w 1891, prawdopodobnie w zespole S. Sarnowskiego, później występował w objazdowych zespołach prowincjonalnych (m.in. pod dyr. J. Cybulskiego, J. Puchniewskiego, T. Smotryckiego, L. Dobrzańskiego, B. Mareckiego), w 1898 grał w Częstochowie; wiadomości z okresu do 1899 nie są pewne, mogą częściowo dotyczyć  Czesława W., lub – aktora W. W 1899-1904 należał do zespołu t. w Sosnowcu (dyr. F. Feliński), a latem 1901 był z tym t. na występach w warsz. t. ogr. Fantazja. W Sosnow­cu cieszył się opinią dobrego aktora, grał tu m.in. Mazepę (Mazepa), Kostryna (Balladyna), Antoniego (Żydzi). Ok. 1904 (zapewne również w Sosnowcu) ożenił się z aktorką Marią Fertner. W maju 1904 występował w zespole B. Mareckiego w Dąbrowie Górniczej, w lecie 1905 w zespole działowym w Łodzi, później prawdopodobnie w zespole Cz. Janowskiego, a także przez pewien okres w warsz. T. Letnim. 28 XII 1913 otworzył w Warszawie t. Bi-Ba-Bo; pro­wadził go do maja 1914, oraz przez dwa miesiące w lecie tego roku już na Dynasach. W czasie I wojny świat. przebywał w Warszawie i działał na wielu sce­nach. W sierpniu i wrześniu 1914 występował w T. Zjednoczonych i Elizeum (był też w składzie komitetu kierującego tymi teatrami). Następnie zorganizował na zasadzie „działówki” T. Udziałowy i był jego kie­rownikiem i reżyserem od 25 X 1914 do 17 IV 1915; 25 IV 1915 t. ten zmienił nazwę na Współczesny, a W. nadal pozostał w jego zespole. Jesienią 1915 grał w zespole Tow. Dramatycznego (dyr. L. Brodziński), w sez. 1915/16 (do marca 1916) był kierownikiem Zrzeszenia i głównym reżyserem T. Współczesnego, od kwietnia 1916 występował w T. Nowoczesnym, a od 15 VII tego roku był dyr. i reżyserem tego teatru. 8 VI 1916 obchodził w Warszawie (na zorganizowanym z tej okazji koncercie) dwudziestopięciolecie pracy scenicz­nej. W sez. 1916/17 nadal grał i reżyserował w T. Nowoczesnym, a od 22 XII 1917 (przez dwa tygodnie) kierował wraz z L. Jaroszyńskim t. Sfinks. W 1918-22 występował w dalszym ciągu w Warszawie: w lecie 1918 w t. Bagatela, w sez. 1918/19 w T. Polskim, w 1920 w t. Sfinks, w 1921 w t. Nietoperz, w sez. 1921/22 (od grudnia 1921) w T. Praskim. W sez. 1922/23 grał w T. Miejskim w Łodzi. W sez. 1923/24 z J. Pilarskim prowadził t. działowy w woj. łódz. i w Łodzi. W sez. 1924/25 grał i reżyserował w T. Miejskim w Toruniu; na scenie tej obchodził 14 III 1925 jubileusz trzydziestopięciolecia pracy artyst. w roli Burmistrza (Ptak). Z kolei występował w Warszawie w T. Praskim (sez. 1925/26) i T. Odrodzonym (sez. 1926/27), w Katowicach w T. Polskim (sez. 1927/28) i znowu w Warszawie w T. Polskim (1929). Później wycofał się ze sceny i do końca życia przebywał w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
W pierwszych latach pracy scen. grał role amantów, później charakterystyczne. Role: Staszek (Protest strukczaszego), Baron (Na dnie), Strzyga-Strzycki (Porwanie Sabinek), Makar (Sybir), Szwindelman (Chleb ludzi bodzie). Występował też w pol. filmach: Potop (1912), Halka (1913), Za rządów carskich (1918), Wampiry Warszawy (1925), Uśmiech losu (1927).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *