Marecka Teresa

Marecka Teresa
Data urodzenia:
1914-07-03 Wilno
Data śmierci:
2001-10-09 Warszawa

aktorka;

Właściwie Teresa M a r e c k a, zamężna Suchońska.  Szkołę średnią ukończyła w Łodzi. W 1930 uczęszczała na Kursy Wokalno-Dramatyczne H. J. Hryniewieckiej w Warszawie. 30 XI t. r. wystąpiła we fragm. Nocy listopadowej i Warszawianki na scenie T. Miejskiego w Łodzi. W l. 1931-32 grała w T. Miejskich w Wilnie (T. na Pohulance, Lutni, Letnim) takie role jak: Żona (Święty płomień´), Flora (Pan Geldhab), Margareta (Dzień październikowy), Nowacka (Pan poseł i Julia ), Córka (Ta, której szukamy ), Zona (Nieuchwytny ), Oliwia (Dwunasta noc albo Co chcecie ) oraz w spektaklach: Słomkowy kapelusz i Pod zarządem przymusowym. Egzamin ZASP-u zdała w 1932. W l. 1932-37 była w zespole T. Polskiego w Katowicach, gdzie zagrała szereg ról, m.in.: Elle Dellahay (Ciotka Karola ), Lude˛ (U mety), Jadwige˛ (Ułani księcia Józefa), Nike spod Cheronei (Noc Listopadowa), Panią˛ George (Nowa umowa małżeńska), Gobette˛(Pani prezesowa), Marynę˛ (Horsztyński), Ochotnicka˛ (Klub kawalerów), Rozę˛(Lilla Weneda), Muzę˛(Wyzwolenie), Oliwię (Wieczór Trzech Króli). W l. 1937-39 występowała w T. Miejskich w Łodzi m.in. znów jako Oliwia. Po wojnie w maju 1945 znalazła się˛ w zespole łódz. T. Miejskiego, który nie uzyskał koncesji. Przeszła wiec w sez. 1945/46 do zespołu T. Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi, gdzie zagrała Halinę˛(Produkcja pana Brandt). W l. 1947-49 była zaangażowana w T. Polskim w Bielsku-Białej. Tam zagrała: Agnieszkę Gonzage (Sułkowski), Mary Wight (Trasa), Kwiaciarkę˛ i Elizę˛Doolittle (Pigmalion), Zofie˛(Przyjaciele ), Elwirę (Niewidzialna), Wiolę˛(Wieczór Trzech Króli). Następnie wyjechała na Pomorze, gdzie w l. 1949-52 grała w T. Wybrzeże w Gdańsku m.in.: Ruth (Niemcy), Blankę˛Sartorius (Szczygli zaułek), Hrabinę˛ Idalię˛ (Fantazy), Kirę˛ (Zwykły człowiek). W l. 1952-59 (z przerwą˛ na sez. 1953/54) grała w T. im. Jaracza w Łodzi: Angelice˛ (Bonaparte i Sułkowski), Arkadine˛(Mewa), Rachel (Wesele), Annę˛Stuart (Malborough wyrusza na wojnę), Helenę˛(Lekkomyślna˛siostra). Potem wyjechała do Warszawy, gdzie w l. 1959-61 grała w T. Ludowym Hannie Herodsen (Wielki bluff) oraz Marie Jo (W słońcu), a w l. 1961-63 w T. Syrena Dyrektorkę teatru (Piramidalny bohater). W l. 1963-70 należała do zespołu T. Dramatycznego. Tu wystąpiła jako Pani Doyle (Kto uratuje wieśniaka), Księżna (Mądremu biada), a w sez. 1970/71 w T. Klasycznym w roli Aliny (Budowniczy Solness). Od 1971 do emerytury, na która˛ przeszła 30 VI 76, była w zespole T. Rozmaitości. W tym samym roku otrzymała nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy na scenie. W ostatnim okresie życia, w sez. 1996/97 wystąpiła jako Izolda (Powieść dla Hollywoodu) w t. WideoteatrPOZA P. Lachmanna i J. Lothe. Rolę˛te grała w następnych latach w wielu miastach w Polsce, a także m.in. w Paryżu, Frankfurcie i Berlinie. W Teatrze TV brała m.in. udział w spektaklach: Kraszewski w Warszawie oraz Dziewczęta z Nowolipek. Od 1978 uczyła dykcji i recytacji w Szkole Muz. im. Elsnera w Warszawie.

Źródło: Almanach sceny polskiej 2001/2002


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwie Teresa M a r e c k a, zamężna Suchońska.  Szkołę średnią ukończyła w Łodzi. W 1930 uczęszczała na Kursy Wokalno-Dramatyczne H. J. Hryniewieckiej w Warszawie. 30 XI t. r. wystąpiła we fragm. Nocy listopadowej i Warszawianki na scenie T. Miejskiego w Łodzi. W l. 1931-32 grała w T. Miejskich w Wilnie (T. na Pohulance, Lutni, Letnim) takie role jak: Żona (Święty płomień´), Flora (Pan Geldhab), Margareta (Dzień październikowy), Nowacka (Pan poseł i Julia ), Córka (Ta, której szukamy ), Zona (Nieuchwytny ), Oliwia (Dwunasta noc albo Co chcecie ) oraz w spektaklach: Słomkowy kapelusz i Pod zarządem przymusowym. Egzamin ZASP-u zdała w 1932. W l. 1932-37 była w zespole T. Polskiego w Katowicach, gdzie zagrała szereg ról, m.in.: Elle Dellahay (Ciotka Karola ), Lude˛ (U mety), Jadwige˛ (Ułani księcia Józefa), Nike spod Cheronei (Noc Listopadowa), Panią˛ George (Nowa umowa małżeńska), Gobette˛(Pani prezesowa), Marynę˛ (Horsztyński), Ochotnicka˛ (Klub kawalerów), Rozę˛(Lilla Weneda), Muzę˛(Wyzwolenie), Oliwię (Wieczór Trzech Króli). W l. 1937-39 występowała w T. Miejskich w Łodzi m.in. znów jako Oliwia. Po wojnie w maju 1945 znalazła się˛ w zespole łódz. T. Miejskiego, który nie uzyskał koncesji. Przeszła wiec w sez. 1945/46 do zespołu T. Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi, gdzie zagrała Halinę˛(Produkcja pana Brandt). W l. 1947-49 była zaangażowana w T. Polskim w Bielsku-Białej. Tam zagrała: Agnieszkę Gonzage (Sułkowski), Mary Wight (Trasa), Kwiaciarkę˛ i Elizę˛Doolittle (Pigmalion), Zofie˛(Przyjaciele ), Elwirę (Niewidzialna), Wiolę˛(Wieczór Trzech Króli). Następnie wyjechała na Pomorze, gdzie w l. 1949-52 grała w T. Wybrzeże w Gdańsku m.in.: Ruth (Niemcy), Blankę˛Sartorius (Szczygli zaułek), Hrabinę˛ Idalię˛ (Fantazy), Kirę˛ (Zwykły człowiek). W l. 1952-59 (z przerwą˛ na sez. 1953/54) grała w T. im. Jaracza w Łodzi: Angelice˛ (Bonaparte i Sułkowski), Arkadine˛(Mewa), Rachel (Wesele), Annę˛Stuart (Malborough wyrusza na wojnę), Helenę˛(Lekkomyślna˛siostra). Potem wyjechała do Warszawy, gdzie w l. 1959-61 grała w T. Ludowym Hannie Herodsen (Wielki bluff) oraz Marie Jo (W słońcu), a w l. 1961-63 w T. Syrena Dyrektorkę teatru (Piramidalny bohater). W l. 1963-70 należała do zespołu T. Dramatycznego. Tu wystąpiła jako Pani Doyle (Kto uratuje wieśniaka), Księżna (Mądremu biada), a w sez. 1970/71 w T. Klasycznym w roli Aliny (Budowniczy Solness). Od 1971 do emerytury, na która˛ przeszła 30 VI 76, była w zespole T. Rozmaitości. W tym samym roku otrzymała nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy na scenie. W ostatnim okresie życia, w sez. 1996/97 wystąpiła jako Izolda (Powieść dla Hollywoodu) w t. WideoteatrPOZA P. Lachmanna i J. Lothe. Rolę˛te grała w następnych latach w wielu miastach w Polsce, a także m.in. w Paryżu, Frankfurcie i Berlinie. W Teatrze TV brała m.in. udział w spektaklach: Kraszewski w Warszawie oraz Dziewczęta z Nowolipek. Od 1978 uczyła dykcji i recytacji w Szkole Muz. im. Elsnera w Warszawie.

Źródło: Almanach sceny polskiej 2001/2002

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *