Hendrich Wanda

Wanda Hendrich (Przegląd Artystyczny 1937 nr 10,11)
Hendrich Wanda
Data urodzenia:
1885-05-03 Lwów
Data śmierci:
1961-03-18 Gdańsk

śpiewaczka;

Właściwie Wanda Heindrich, zamężna Ludwig. Była córką Mariana H. i Domiceli z Hendrichów, żoną  Adama Ludwiga. W 1905 ukończyła konserwatorium we Lwowie i w listopadzie tego roku koncertowała w Krakowie. Debiutowała w t. lwow. 8 XII 1905 w partii Micaeli (Carmen) i 24 III 1906 w partii Ortlindy (Walkiria); do zespołu opery t. lwow. została zaanga­żowana dopiero od sez. 1907/08. W marcu i wrześniu 1908 koncertowała w Krakowie. Od sez. 1909/10 na­leżała do zespołu t. poznańskiego. W styczniu 1911 przeniosła się do Krakowa i pracowała w miejscowym konserwatorium jako asystentka A. Ludwiga (do 1920). W tym okresie występowała gościnnie, m.in. w War­szawie (17 IV 1910, Nedda – Pajace) i we Lwowie oraz za granicą, w Budapeszcie i Salzburgu. W sez. 1919/20 należała do zespołu T. Powszechnego w Kra­kowie, a 1920-22 występowała w Poznaniu. Od 1922 do wybuchu II wojny świat. występowała w t. wileńskim oraz w t. Polskiego Radia w Wilnie. W 1945 zamiesz­kała w Gdańsku i pracowała w Szkole Muzycznej. Śpiewała m.in. partie: Małgorzaty (Faust), Mimi (Cyganeria), Gildy (Rigoletto), Leonory (Trubadur), Halki (Halka), Antoniny (Opowieści Hoffmanna), Frasquity (Carmen).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

śpiewaczka;

Właściwie Wanda Heindrich, zamężna Ludwig. Była córką Mariana H. i Domiceli z Hendrichów, żoną  Adama Ludwiga. W 1905 ukończyła konserwatorium we Lwowie i w listopadzie tego roku koncertowała w Krakowie. Debiutowała w t. lwow. 8 XII 1905 w partii Micaeli (Carmen) i 24 III 1906 w partii Ortlindy (Walkiria); do zespołu opery t. lwow. została zaanga­żowana dopiero od sez. 1907/08. W marcu i wrześniu 1908 koncertowała w Krakowie. Od sez. 1909/10 na­leżała do zespołu t. poznańskiego. W styczniu 1911 przeniosła się do Krakowa i pracowała w miejscowym konserwatorium jako asystentka A. Ludwiga (do 1920). W tym okresie występowała gościnnie, m.in. w War­szawie (17 IV 1910, Nedda – Pajace) i we Lwowie oraz za granicą, w Budapeszcie i Salzburgu. W sez. 1919/20 należała do zespołu T. Powszechnego w Kra­kowie, a 1920-22 występowała w Poznaniu. Od 1922 do wybuchu II wojny świat. występowała w t. wileńskim oraz w t. Polskiego Radia w Wilnie. W 1945 zamiesz­kała w Gdańsku i pracowała w Szkole Muzycznej. Śpiewała m.in. partie: Małgorzaty (Faust), Mimi (Cyganeria), Gildy (Rigoletto), Leonory (Trubadur), Halki (Halka), Antoniny (Opowieści Hoffmanna), Frasquity (Carmen).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *