Leśniewska Maria

Leśniewska Maria
Data urodzenia:
1902-02-02 Ostrów Mazowiecka
Data śmierci:
1989-05-17 Skolimów

aktorka;

Była córką Antoniego i Rozalii Leśniewskich. Jak sama podawała, kształciła się w Warsz. Szkole Dram. pod dyr. J. Lorentowicza. W sez. 1930/31 była w zespole warsz. T. Ateneum, gdzie zagrała Miecię (Dom otwarty). W sez. 1931/32 występowała w zespole objazdowym T. Wołyńskiego im. Słowackiego z siedzibą w Łucku, np. w roli Oli Frey (Biedna mysz kościelna), a od końca lutego 1933 z objazdowym Zespołem Reduty w roli Młynarki (Zaczarowane koło) w woj. białostockim, nowogródzkim, wołyńskim i lubelskim. W 1935, być może dłużej, grała w Warszawie; od stycznia t.r. w T. Aktora w Chicago, a od grudnia ponownie w T. Ateneum w Trójce hultajskiej. W sez. 1936/37 z zespołem T. Podolsko-Pokuckiego z siedzibą w Stanisławowie występowała w roli Mańki (Pan Damazy) w woj. stanisławowskim,lwow. i trarnopolskim. W sez. 1937/38 grała w Miejskim T. Kameralnym w Częstochowie, np. Lokatorkę w Moralności pani Dulskiej, a w sez. 1938/39 w T. Narodowym w Warszawie, m.in. Panią Fauchel w Świętym gaju. Lata II wojny światowej i okupacji niem. przeżyła w Ostrowi Mazowieckiej; pracowała jako ekspedientka. Po wojnie, od 17 X 1946 do 18 VI 1947 należała do zespołu Warsz. T. Objazdowego ,,Problemy” pod kier. M. Morozowicz-Szczepkowskiej; występowała w roli Ireny w Powrotach. Skonfliktowana z zespołem, spowodowała jego rozwiązanie. Później współpracowała z zespołami estradowymi. W 1977 zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie.

Źródło : Słownik Biograficzny Teatru Polskiego t.III 1910-2000 A-Ł Warszawa 2017


Źródła:
1)

aktorka;

Była córką Antoniego i Rozalii Leśniewskich. Jak sama podawała, kształciła się w Warsz. Szkole Dram. pod dyr. J. Lorentowicza. W sez. 1930/31 była w zespole warsz. T. Ateneum, gdzie zagrała Miecię (Dom otwarty). W sez. 1931/32 występowała w zespole objazdowym T. Wołyńskiego im. Słowackiego z siedzibą w Łucku, np. w roli Oli Frey (Biedna mysz kościelna), a od końca lutego 1933 z objazdowym Zespołem Reduty w roli Młynarki (Zaczarowane koło) w woj. białostockim, nowogródzkim, wołyńskim i lubelskim. W 1935, być może dłużej, grała w Warszawie; od stycznia t.r. w T. Aktora w Chicago, a od grudnia ponownie w T. Ateneum w Trójce hultajskiej. W sez. 1936/37 z zespołem T. Podolsko-Pokuckiego z siedzibą w Stanisławowie występowała w roli Mańki (Pan Damazy) w woj. stanisławowskim,lwow. i trarnopolskim. W sez. 1937/38 grała w Miejskim T. Kameralnym w Częstochowie, np. Lokatorkę w Moralności pani Dulskiej, a w sez. 1938/39 w T. Narodowym w Warszawie, m.in. Panią Fauchel w Świętym gaju. Lata II wojny światowej i okupacji niem. przeżyła w Ostrowi Mazowieckiej; pracowała jako ekspedientka. Po wojnie, od 17 X 1946 do 18 VI 1947 należała do zespołu Warsz. T. Objazdowego ,,Problemy” pod kier. M. Morozowicz-Szczepkowskiej; występowała w roli Ireny w Powrotach. Skonfliktowana z zespołem, spowodowała jego rozwiązanie. Później współpracowała z zespołami estradowymi. W 1977 zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Pol. w Skolimowie.

Źródło : Słownik Biograficzny Teatru Polskiego t.III 1910-2000 A-Ł Warszawa 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *