Gołkowska Janina

Gołkowska Janina
Data urodzenia:
1888-06-16 Kraków
Data śmierci:
1974-12-26 Mabledon pod Londynem

śpiewaczka;

Właściwie Janina Gołkowska zamężna Kotiużyńska, także Delos-Gołkowska. Była córką Ignacego Strzemieńczyka-Gołkowskiego i Aleksji z Ziemkiewiczów. Dzieciństwo spędziła w Kra­kowie, gdzie ojciec, podupadły ziemianin, pracował w Tow. Kredytowym Ziemskim „Florianka”. Ukoń­czyła pensję sióstr urszulanek. Śpiewu uczyła się u A. Bandrowskiego i B. Wallek-Walewskiego, a nast. studiowała w szkole śpiewu i operowej gry scen. G. Bellincioni w Berlinie. Debiutowała 3 IV 1914 w T. Polskim w Poznaniu w tyt. partii w Carmen. Śpiewała wtedy jako Delos-Gołkowska, ale pseud. Delos niebawem zarzuciła. Wyjechała do Mediolanu; po audycji przed anterprenerami, miała być zaangażowana do Teatro San Carlo w Neapolu, powróciła więc do Krakowa, by opracować z B. Wallek-Walewskim proponowane jej partie operowe. Wy­buch wojny przeszkodził jej w wyjeździe do Włoch. W sez. 1915/16-1916/17 była solistką T. Wielkiego w Warszawie. Od wiosny 1917 przez dwa lata występowała za granicą, m.in. w operze cesarskiej w Berlinie (z S. Gruszczyńskim), na scenie opero­wej Hamburga, w Pradze i Brnie. Od maja 1919 znowu występowała w T. Wielkim w Warszawie, pocz. gościnnie, a od sez. 1919/20 do końca sez. 1923/24 na etacie solistki. Latem 1916 i w 1922 śpiewała w przedstawieniach Krak. Tow. Operowe­go. W lutym 1921 prawdopodobnie występowała gościnnie w operze w Lizbonie. Do jej popisowych partii, obok Carmen, należały Amneris (Aida) i Laura (Gioconda). Na scenie warsz. wykonywała wiele partii mezzosopranowych, takich jak: Wiszowa (Stara baśń), Ulryka (Bal maskowy), Magdalena (Rigoletto), Niklas (Opowieści Hoffmanna), Olga (Eugeniusz Oniegin), Azucena (Trubadur), Matka (Goplana), Marta (Faust), Czarownica (Jaś i Mał­gosia). Postawna i urodziwa, miała też zdolności aktorskie. W rec. podkreślano perfekcję jej gry scen., wyrazistość śpiewu i dykcji. W dniu 19 X 1929 w Liteń (Czechosłowacja) poślubiła Antoniego Kotiużyńskiego i do 1932 z mężem, który był radcą rolniczym przy ambasadzie pol. w Berlinie, miesz­kała w tym mieście. W 1932-39 przebywała w Poznaniu, gdzie mąż był dyr. banku rolnego. W 1944 oboje znaleźli się w Anglii; mąż jej był mi­nistrem rolnictwa w Rządzie Rzeczypospolitej Pol­skiej na emigracji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewaczka;

Właściwie Janina Gołkowska zamężna Kotiużyńska, także Delos-Gołkowska. Była córką Ignacego Strzemieńczyka-Gołkowskiego i Aleksji z Ziemkiewiczów. Dzieciństwo spędziła w Kra­kowie, gdzie ojciec, podupadły ziemianin, pracował w Tow. Kredytowym Ziemskim „Florianka”. Ukoń­czyła pensję sióstr urszulanek. Śpiewu uczyła się u A. Bandrowskiego i B. Wallek-Walewskiego, a nast. studiowała w szkole śpiewu i operowej gry scen. G. Bellincioni w Berlinie. Debiutowała 3 IV 1914 w T. Polskim w Poznaniu w tyt. partii w Carmen. Śpiewała wtedy jako Delos-Gołkowska, ale pseud. Delos niebawem zarzuciła. Wyjechała do Mediolanu; po audycji przed anterprenerami, miała być zaangażowana do Teatro San Carlo w Neapolu, powróciła więc do Krakowa, by opracować z B. Wallek-Walewskim proponowane jej partie operowe. Wy­buch wojny przeszkodził jej w wyjeździe do Włoch. W sez. 1915/16-1916/17 była solistką T. Wielkiego w Warszawie. Od wiosny 1917 przez dwa lata występowała za granicą, m.in. w operze cesarskiej w Berlinie (z S. Gruszczyńskim), na scenie opero­wej Hamburga, w Pradze i Brnie. Od maja 1919 znowu występowała w T. Wielkim w Warszawie, pocz. gościnnie, a od sez. 1919/20 do końca sez. 1923/24 na etacie solistki. Latem 1916 i w 1922 śpiewała w przedstawieniach Krak. Tow. Operowe­go. W lutym 1921 prawdopodobnie występowała gościnnie w operze w Lizbonie. Do jej popisowych partii, obok Carmen, należały Amneris (Aida) i Laura (Gioconda). Na scenie warsz. wykonywała wiele partii mezzosopranowych, takich jak: Wiszowa (Stara baśń), Ulryka (Bal maskowy), Magdalena (Rigoletto), Niklas (Opowieści Hoffmanna), Olga (Eugeniusz Oniegin), Azucena (Trubadur), Matka (Goplana), Marta (Faust), Czarownica (Jaś i Mał­gosia). Postawna i urodziwa, miała też zdolności aktorskie. W rec. podkreślano perfekcję jej gry scen., wyrazistość śpiewu i dykcji. W dniu 19 X 1929 w Liteń (Czechosłowacja) poślubiła Antoniego Kotiużyńskiego i do 1932 z mężem, który był radcą rolniczym przy ambasadzie pol. w Berlinie, miesz­kała w tym mieście. W 1932-39 przebywała w Poznaniu, gdzie mąż był dyr. banku rolnego. W 1944 oboje znaleźli się w Anglii; mąż jej był mi­nistrem rolnictwa w Rządzie Rzeczypospolitej Pol­skiej na emigracji.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *