Ziembiński Zbigniew

Ziembiński Zbigniew
Data urodzenia:
1908-03-17 Wieliczka
Data śmierci:
1978-10-18 Rio de Janerio

aktor, reżyser, kierownik artystyczny;

Właściwe Zbigniew Marian Ferdynand Ziembiński. Był synem Mariana Ziembińskiego, le­karza, oficera armii austriackiej, i Leonii z Cyfrowiczów, mężem Marii z Próżyńskich, ojcem aktora Krzysztofa Ziembińskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Wie­liczce studiował literaturę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W sezonach 1927/28 i 1928/29 występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie (pierwsza rola Zakrystian Leuthier – Proboszcz wśród bogaczy 29 sierpnia 1927); w lipcu 1928 był z tym zespołem we Lwowie. W sezonie 1929/30 w Teatrach Miejskich w Wilnie pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza grał i debiutował jako reżyser (Maski Ferdynanda Crommelyncka 1 października 1929). Egzamin re­żyserski zdał 16 grudnia 1929 przed komisją ZASP-u, uzyskując prawa zawodowe jako najmłodszy reżyser w Polsce. Na sezon 1930/31 został zaangażowany przez Arnolda Szyfmana jako aktor i reżyser Teatrów Polskiego i Małego w Warszawie; w sezonie 1931/32 zaproszony przez Karola Borowskiego, grał i reżyserował w Teatrach Miejskich w Łodzi. W lecie 1931 brał udział w objeździe zorganizowanym przez aktorów Teatru Naro­dowego z Warszawy (m.in. Radom, Kielce, Częstochowa, Płock, Bydgoszcz). Od 1932 był aktorem i reżyserem warszawskich Teatrów Miejskich (sezony 1932/33–1933/34), następnie TKKT, a po podziale zespołów od sezonu 1936/37 do wybuchu II wojny światowej ponownie Teatrów Polskiego i Małego. Reżyserował i grał gościnnie także m.in. w Teatrze Nowym w Poznaniu (sezon 1935/36), Teatrze im. Słowackiego w Krakowie (1937) i w Re­ducie. Od 1928 grywał epizody w filmach, próbował też bez powodzenia reżyserii filmowej (1936). W 1933 lub na początku 1934 odbył wycieczkę do ZSRR. Od 1936 prowadził ćwiczenia z techniki aktorskiej na Wydziale Sztuki Reżyserskiej PIST-u. Współpracował też z Polskim Radiem, m.in. w Studio Radiowym Reduty. Na temat współpracy aktora z radiem wygłosił referat na zjeździe ZASP-u w 1936. Od 1933 był członkiem Zarządu Głównego ZASP-u. We wrześniu 1939 zna­lazł się w Rumunii, gdzie wraz z Irena Eichlerówną i innymi zorganizował w Bukareszcie Zespół Artystów Te­atrów Warszawskich. Zespół ten (pn. Teatr Polski) od 10 lutego 1940 występował w Paryżu, a następnie z programem składanym objeżdżał skupiska polonijne we Francji. Po kapitulacji Francji Ziembiński wyjechał do Brazylii, gdzie początkowo występował w przedstawieniach polskich, a od 1941 rozpoczął pracę jako reżyser i aktor teatrów brazylijskich. Od 1942 był w Rio de Janeiro reżyserem w Teatro dos Novos, a od 1943 kierował zespołami: Os Comediantes (1943–47), od 1948 Teatro Popular de Arte Maria Della Costa i zespołem Henriette Morineau, a od 1950 Teatro Brasileiro de Comédia w São Paulo. W 1957 opuścił Teatro de Comédia i kie­rował zespołem Calcidy Becker. Od 1959 był re­żyserem i aktorem w różnych zespołach, głównie w Rio de Janeiro. W sezonie 1963/64 odwiedził Polskę; re­żyserował w Starym Teatrze w Krakowie (Złoty pysk) i w Teatrze Współczesnym w Warszawie (Ścieżka zba­wienia). Po powrocie do Rio de Janeiro pracował głównie w telewizji. W Brazylii obchodził jubileusze (1951, 1967, 1975) „Z uniwersytetu przeskoczył od razu na scenę Teatru im. Słowackiego, nigdy nie był początkującym, od razu gotowym aktorem. Zadziwiała jego fenome­nalna dykcja, gdyż przy niezmiernej precyzji arty­kulacji mógł mówić w tempie karabinu maszyno­wego” wspominała Hanna Małkowska. W Krakowie zagrał ok. trzydziestu ról, m.in. Andrzeja (Simona), Hrabiego Jakuba (Król), Parysa (Achilleis). W teatrze wileńskim „wcześnie dojrzewający i dynamiczny”, „był jednym z filarów zespołu”, a rolą DolskiegoWielkim człowieku do małych interesów (wraz z grającą Matyldę Zofią Niwińską) „zdobyli szturmem pozycję czołowej pary amantów komediowych” pi­sał Jan Kreczmar. Do ważniejszych ról sezonu wileńskiego należały też: Chlestakow (Rewizor), Oberon (Sen nocy letniej) i Birbancki (Dożywocie). W Warszawie był już dojrzałym, cenionym, „rasowym” aktorem. Wysoki, przystojny, obdarzony dużym temperamen­tem i wdziękiem, grywał najczęściej role komedio­wych amantów. Wigor, „gładkość”, swoboda sceniczna i łatwość techniczna spowodowały (obok na ogół pochwalnych ocen) uwagę Bohdana Korzeniewskiego (1936), że w grze jego pojawiał się „ledwie do­strzegalny cień nonszalancji, który sprawiał, że kilka ostatnich jego kreacji przyjętych zostało chłodniej, niż na to zasługiwały”. Z ważniejszych ról wymie­nić można: Szywalskiego (U mety), Franciszka Dominique (Domino), Młodego Remberta (Powrót ma­my), Zbigniewa (Mazepa). Szczególnie chwalone były grane przez Ziembińskiego postacie artystów: Poeta (We­sele, wyróżnienie w konkursie teatralnym w rocznicę śmierci Wyspiańskiego, w 1932), Levis Dodd (Tessa, 1936) – „zjednuje grą bezpośrednią i szczerą – ma w sobie ciągły niepokój, nerwowość, roz­drażnienie, ponure zamyślenia artysty opętanego demonizmem swej sztuki” (Bohdan Korzeniewski), Henryk (Temperamenty, 1939) i najgłośniejsza z nich – Chopin (Lato w Nohant, Teatr Mały 1936; Teatr im. Słowackiego, Kraków 1937; Reduta 1938).

Po wy­jeździe z Polski grał m.in. PrzełęckiegoUciekła mi przepióreczka (prem. Bukareszt 17 listopada 1939). Często grał w sztukach przez siebie reżyserowanych. Uważał, że „prawdziwy reżyser odtwórczo-twórczy musi być przede wszystkim całkowicie obiektyw­nym lektorem”  (cyt. za Janem Lorentowiczem). „Podczas prób – wspominał Zbigniew Koczanowiczbył w stosunku do aktorów delikatny i prawie czuły jak Juliusz Osterwa, a jednocześnie drobiazgowy i pedantyczny jak Aleksander Węgierko”. Spe­cjalizował się w wystawianiu komedii, często inte­lektualnych; w recenzjach podkreślano inteligencję, spraw­ność, pomysłowość i precyzję reżysera, zarzucając mu czasem pewną powierzchowność rozwiązań i skłonność do sentymentalizmu. Do najgłośniejszych jego prac reżyserskich należały: Henryk IV Luigi Pirandella (1934)Stare wino (1935), Zwycięska płeć (1936), Jadzia wdowa (1937), Brat marno­trawny (1939), i ostatnia przed wybuchem wojny – Genewa. W latach czterdziestych zasłynął jako or­ganizator, reżyser i aktor teatrów brazylijskich. „W 43 roku swojego życia jest już postacią pół-legendarną, bardziej pewną swojego miejsca w historii te­atru brazylijskiego niż jakakolwiek inna postać w jakimkolwiek innym czasie” – pisał w 1951 kry­tyk brazylijski Décio de Almeida Prado. Był wy­chowawcą nowych pokoleń aktorów, reżyserów i scenografów brazylijskich. Uprawiał też malarstwo i rysunek. Prawie ćwierć wieku oddalenia, a być może nietrafny wybór sztuk sprawiły jednak, że rozminął się z gustami i wrażliwością polskiej pub­liczności i krytyki. Przedstawienia reżyserowane przez Ziembińskiego w sezonie 1963/64 przyjęte były w Polsce uprzejmie, ale chłodno. Chwalono malowniczość i siłę wyrazu scen zbiorowych, sprawność w pro­wadzeniu aktorów, ale zarzucano inscenizacji „przebrzmia­ły” styl ekspresjonistyczny z jednej i skłonność do naturalizmu z drugiej strony. W teatrze polskim zapisał się sukcesami lat trzydziestych, potem zyskał sławę jako „ojciec teatru brazylijskiego”.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, t. II, PWN, Warszawa 1994.


Źródła:
1)

aktor, reżyser, kierownik artystyczny;

Właściwe Zbigniew Marian Ferdynand Ziembiński. Był synem Mariana Ziembińskiego, le­karza, oficera armii austriackiej, i Leonii z Cyfrowiczów, mężem Marii z Próżyńskich, ojcem aktora Krzysztofa Ziembińskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Wie­liczce studiował literaturę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W sezonach 1927/28 i 1928/29 występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie (pierwsza rola Zakrystian Leuthier – Proboszcz wśród bogaczy 29 sierpnia 1927); w lipcu 1928 był z tym zespołem we Lwowie. W sezonie 1929/30 w Teatrach Miejskich w Wilnie pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza grał i debiutował jako reżyser (Maski Ferdynanda Crommelyncka 1 października 1929). Egzamin re­żyserski zdał 16 grudnia 1929 przed komisją ZASP-u, uzyskując prawa zawodowe jako najmłodszy reżyser w Polsce. Na sezon 1930/31 został zaangażowany przez Arnolda Szyfmana jako aktor i reżyser Teatrów Polskiego i Małego w Warszawie; w sezonie 1931/32 zaproszony przez Karola Borowskiego, grał i reżyserował w Teatrach Miejskich w Łodzi. W lecie 1931 brał udział w objeździe zorganizowanym przez aktorów Teatru Naro­dowego z Warszawy (m.in. Radom, Kielce, Częstochowa, Płock, Bydgoszcz). Od 1932 był aktorem i reżyserem warszawskich Teatrów Miejskich (sezony 1932/33–1933/34), następnie TKKT, a po podziale zespołów od sezonu 1936/37 do wybuchu II wojny światowej ponownie Teatrów Polskiego i Małego. Reżyserował i grał gościnnie także m.in. w Teatrze Nowym w Poznaniu (sezon 1935/36), Teatrze im. Słowackiego w Krakowie (1937) i w Re­ducie. Od 1928 grywał epizody w filmach, próbował też bez powodzenia reżyserii filmowej (1936). W 1933 lub na początku 1934 odbył wycieczkę do ZSRR. Od 1936 prowadził ćwiczenia z techniki aktorskiej na Wydziale Sztuki Reżyserskiej PIST-u. Współpracował też z Polskim Radiem, m.in. w Studio Radiowym Reduty. Na temat współpracy aktora z radiem wygłosił referat na zjeździe ZASP-u w 1936. Od 1933 był członkiem Zarządu Głównego ZASP-u. We wrześniu 1939 zna­lazł się w Rumunii, gdzie wraz z Irena Eichlerówną i innymi zorganizował w Bukareszcie Zespół Artystów Te­atrów Warszawskich. Zespół ten (pn. Teatr Polski) od 10 lutego 1940 występował w Paryżu, a następnie z programem składanym objeżdżał skupiska polonijne we Francji. Po kapitulacji Francji Ziembiński wyjechał do Brazylii, gdzie początkowo występował w przedstawieniach polskich, a od 1941 rozpoczął pracę jako reżyser i aktor teatrów brazylijskich. Od 1942 był w Rio de Janeiro reżyserem w Teatro dos Novos, a od 1943 kierował zespołami: Os Comediantes (1943–47), od 1948 Teatro Popular de Arte Maria Della Costa i zespołem Henriette Morineau, a od 1950 Teatro Brasileiro de Comédia w São Paulo. W 1957 opuścił Teatro de Comédia i kie­rował zespołem Calcidy Becker. Od 1959 był re­żyserem i aktorem w różnych zespołach, głównie w Rio de Janeiro. W sezonie 1963/64 odwiedził Polskę; re­żyserował w Starym Teatrze w Krakowie (Złoty pysk) i w Teatrze Współczesnym w Warszawie (Ścieżka zba­wienia). Po powrocie do Rio de Janeiro pracował głównie w telewizji. W Brazylii obchodził jubileusze (1951, 1967, 1975) „Z uniwersytetu przeskoczył od razu na scenę Teatru im. Słowackiego, nigdy nie był początkującym, od razu gotowym aktorem. Zadziwiała jego fenome­nalna dykcja, gdyż przy niezmiernej precyzji arty­kulacji mógł mówić w tempie karabinu maszyno­wego” wspominała Hanna Małkowska. W Krakowie zagrał ok. trzydziestu ról, m.in. Andrzeja (Simona), Hrabiego Jakuba (Król), Parysa (Achilleis). W teatrze wileńskim „wcześnie dojrzewający i dynamiczny”, „był jednym z filarów zespołu”, a rolą DolskiegoWielkim człowieku do małych interesów (wraz z grającą Matyldę Zofią Niwińską) „zdobyli szturmem pozycję czołowej pary amantów komediowych” pi­sał Jan Kreczmar. Do ważniejszych ról sezonu wileńskiego należały też: Chlestakow (Rewizor), Oberon (Sen nocy letniej) i Birbancki (Dożywocie). W Warszawie był już dojrzałym, cenionym, „rasowym” aktorem. Wysoki, przystojny, obdarzony dużym temperamen­tem i wdziękiem, grywał najczęściej role komedio­wych amantów. Wigor, „gładkość”, swoboda sceniczna i łatwość techniczna spowodowały (obok na ogół pochwalnych ocen) uwagę Bohdana Korzeniewskiego (1936), że w grze jego pojawiał się „ledwie do­strzegalny cień nonszalancji, który sprawiał, że kilka ostatnich jego kreacji przyjętych zostało chłodniej, niż na to zasługiwały”. Z ważniejszych ról wymie­nić można: Szywalskiego (U mety), Franciszka Dominique (Domino), Młodego Remberta (Powrót ma­my), Zbigniewa (Mazepa). Szczególnie chwalone były grane przez Ziembińskiego postacie artystów: Poeta (We­sele, wyróżnienie w konkursie teatralnym w rocznicę śmierci Wyspiańskiego, w 1932), Levis Dodd (Tessa, 1936) – „zjednuje grą bezpośrednią i szczerą – ma w sobie ciągły niepokój, nerwowość, roz­drażnienie, ponure zamyślenia artysty opętanego demonizmem swej sztuki” (Bohdan Korzeniewski), Henryk (Temperamenty, 1939) i najgłośniejsza z nich – Chopin (Lato w Nohant, Teatr Mały 1936; Teatr im. Słowackiego, Kraków 1937; Reduta 1938).

Po wy­jeździe z Polski grał m.in. PrzełęckiegoUciekła mi przepióreczka (prem. Bukareszt 17 listopada 1939). Często grał w sztukach przez siebie reżyserowanych. Uważał, że „prawdziwy reżyser odtwórczo-twórczy musi być przede wszystkim całkowicie obiektyw­nym lektorem”  (cyt. za Janem Lorentowiczem). „Podczas prób – wspominał Zbigniew Koczanowiczbył w stosunku do aktorów delikatny i prawie czuły jak Juliusz Osterwa, a jednocześnie drobiazgowy i pedantyczny jak Aleksander Węgierko”. Spe­cjalizował się w wystawianiu komedii, często inte­lektualnych; w recenzjach podkreślano inteligencję, spraw­ność, pomysłowość i precyzję reżysera, zarzucając mu czasem pewną powierzchowność rozwiązań i skłonność do sentymentalizmu. Do najgłośniejszych jego prac reżyserskich należały: Henryk IV Luigi Pirandella (1934)Stare wino (1935), Zwycięska płeć (1936), Jadzia wdowa (1937), Brat marno­trawny (1939), i ostatnia przed wybuchem wojny – Genewa. W latach czterdziestych zasłynął jako or­ganizator, reżyser i aktor teatrów brazylijskich. „W 43 roku swojego życia jest już postacią pół-legendarną, bardziej pewną swojego miejsca w historii te­atru brazylijskiego niż jakakolwiek inna postać w jakimkolwiek innym czasie” – pisał w 1951 kry­tyk brazylijski Décio de Almeida Prado. Był wy­chowawcą nowych pokoleń aktorów, reżyserów i scenografów brazylijskich. Uprawiał też malarstwo i rysunek. Prawie ćwierć wieku oddalenia, a być może nietrafny wybór sztuk sprawiły jednak, że rozminął się z gustami i wrażliwością polskiej pub­liczności i krytyki. Przedstawienia reżyserowane przez Ziembińskiego w sezonie 1963/64 przyjęte były w Polsce uprzejmie, ale chłodno. Chwalono malowniczość i siłę wyrazu scen zbiorowych, sprawność w pro­wadzeniu aktorów, ale zarzucano inscenizacji „przebrzmia­ły” styl ekspresjonistyczny z jednej i skłonność do naturalizmu z drugiej strony. W teatrze polskim zapisał się sukcesami lat trzydziestych, potem zyskał sławę jako „ojciec teatru brazylijskiego”.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, t. II, PWN, Warszawa 1994.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *