Berson Kozłowska Izabela

Berson Kozłowska Izabela
Data urodzenia:
1879-05-20 Ujście Zielone
Data śmierci:
1962-01-01 Skolimów

aktorka;

Właściwe  Izabela Józefa Kozłowska – Berson, z Buczyńskich. Była córką Ignacego i Marii Buczyńskich, matką pisarza Jerzego Rytarda. Debiutowała 23 XI 1904 w T. Miej­skim w Krakowie w roli Heleny (Tęcza). W 1905-07 występowała w T. Miejskim we Lwowie (debiuto­wała 26 I 1905 w roli Rusałki – Legenda), w sez. 1907/08 w T. Polskim w Poznaniu, 1908/09 w t. łódz­kim. W 1909-13 należała do zespołu dramatu WTR, a 1913-19 do zespołu warsz. T. Polskiego. W 1919-24 występowała w T. Bagatela w Krakowie, 1925-27 w Łodzi, 1927/28 w T. Polskim w Warszawie, 1928/29 w T. Miejskim w Bydgoszczy, 1929/30 ponownie w Ło­dzi. W następnych 1. występowała na scenie b. rzadko (m.in. w sez. 1935/36 w T. im. Słowackiego w Krako­wie i w T. Polskim w Warszawie), natomiast często grała w t. Polskiego Radia oraz występowała w filmach polskich. W czasie II wojny świat. w sez. 1940/41 nale­żała do zespołu t. pol. w Grodnie, potem grała w jaw­nych t. warsz. Komedia, Kometa, Niebieski Motyl. Po wyzwoleniu w 1946-61 występowała w T. Polskim w Bielsku-Białej (w 1949 obchodziła jubileusz czterdziestolecia pracy aktorskiej, a w 1957 – pięćdziesię­ciolecia). Od 4 X 1961 zamieszkała w Schronisku dla Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Po­siadała dobre warunki zewnętrzne. Występowała po­czątkowo w rolach amantek, po wojnie już tylko w rolach charakterystycznych. Grala m.in. Mirandę (Bu­rza W. Szekspira), Tytanię (Sen nocy letniej), Hero (Wiele hałasu o nic), Księżniczkę (Sen srebrny Salomei), Iwonę Labland (Złota ciocia), Hr. Czarnoskalską (Rozbitki), Hr. Matyldę (Żywa maska), Wdowę (Balladyna), Orgonową (Damy i huzary), Szambelanową (Pan Jowialski), Dulską (Moralność pani Dulskiej). Mężem jej był Mieczysław Kozłowski.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 197


Źródła:
1)

aktorka;

Właściwe  Izabela Józefa Kozłowska – Berson, z Buczyńskich. Była córką Ignacego i Marii Buczyńskich, matką pisarza Jerzego Rytarda. Debiutowała 23 XI 1904 w T. Miej­skim w Krakowie w roli Heleny (Tęcza). W 1905-07 występowała w T. Miejskim we Lwowie (debiuto­wała 26 I 1905 w roli Rusałki – Legenda), w sez. 1907/08 w T. Polskim w Poznaniu, 1908/09 w t. łódz­kim. W 1909-13 należała do zespołu dramatu WTR, a 1913-19 do zespołu warsz. T. Polskiego. W 1919-24 występowała w T. Bagatela w Krakowie, 1925-27 w Łodzi, 1927/28 w T. Polskim w Warszawie, 1928/29 w T. Miejskim w Bydgoszczy, 1929/30 ponownie w Ło­dzi. W następnych 1. występowała na scenie b. rzadko (m.in. w sez. 1935/36 w T. im. Słowackiego w Krako­wie i w T. Polskim w Warszawie), natomiast często grała w t. Polskiego Radia oraz występowała w filmach polskich. W czasie II wojny świat. w sez. 1940/41 nale­żała do zespołu t. pol. w Grodnie, potem grała w jaw­nych t. warsz. Komedia, Kometa, Niebieski Motyl. Po wyzwoleniu w 1946-61 występowała w T. Polskim w Bielsku-Białej (w 1949 obchodziła jubileusz czterdziestolecia pracy aktorskiej, a w 1957 – pięćdziesię­ciolecia). Od 4 X 1961 zamieszkała w Schronisku dla Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Po­siadała dobre warunki zewnętrzne. Występowała po­czątkowo w rolach amantek, po wojnie już tylko w rolach charakterystycznych. Grala m.in. Mirandę (Bu­rza W. Szekspira), Tytanię (Sen nocy letniej), Hero (Wiele hałasu o nic), Księżniczkę (Sen srebrny Salomei), Iwonę Labland (Złota ciocia), Hr. Czarnoskalską (Rozbitki), Hr. Matyldę (Żywa maska), Wdowę (Balladyna), Orgonową (Damy i huzary), Szambelanową (Pan Jowialski), Dulską (Moralność pani Dulskiej). Mężem jej był Mieczysław Kozłowski.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 197

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *