Kopciuszewski Adam

Kopciuszewski Adam
Data urodzenia:
1897-12-19 Stanisławów
Data śmierci:
1967-12-16 Kluczbork

śpiewak;Właściwie Adam Feliks Kopciuch.

śpiewak;

Właściwie. Adam Feliks Kopciuch. Występował wyłącznie pod pseud. scenicznym. Był synem Józefa Kopciucha, robotnika kolejowego, i Marii z Nawrockich, mężem Zofii Gnapp. Początkowo uczył się zawodu piekarza i w 1914-16 odbywał w Krakowie praktykę cze­ladniczą. Jednocześnie uczęszczał do konserwa­torium, gdzie uczył się śpiewu u A. Ludwiga i W. Hendrichówny, zaś kurs dram. przeszedł u K. Gabryelskiego. W 1915 został przyjęty jako adept do krak. T. Ludowego; debiutował w roli Sołtysa (Ptasznik z Tyrolu). W 1916-21 byl chó­rzystą w krak. T. Nowości, w 1920 współpracował z organizowanym przez E. Bujańskiego T. Opery i Operetki w Krakowie. Podawał, że w 1921 de­biutował w partii Walentego (Faust) na scenie T. Wielkiego w Poznaniu i że pozostał tam do 1922 jako chórzysta. W 1923 zdał egzamin kandydacki do ZASP-u. W 1922-24 występował w Wilnie, m.in. jako Janusz (Halka), Silvio (Pajace), Walenty (Faust), Leopold (Żydówka). M. Józefowicz tak cha­rakteryzował wtedy K.: „Głos barytonowy o przy­jemnym i dość czystym brzmieniu, w rejestrze środ­kowym i dolnym górne tony jeszcze nie dość pełne. Grał zupełnie udatnie wykazując uzdolnienie w tym kierunku”. W sez. letnich występował tam w ope­retkach wystawianych w Ogrodzie Bernardyńskim. W 1924 został zaangażowany do zespołu operowego w T. Polskim w Katowicach, gdzie pozostał do sez. 1931/32; był tu śpiewakiem przydatnym w partiach barytonowych i w rolach komiczno-charakterystycznych. W 1926 śpiewał gościnnie Janusza (Halka) w Wilnie. W 1935, wedle jego własnej relacji, przeniósł się do Warszawy, śpiewał w PR (m.in. w zespole Trójki Radiowej), sporadycznie występował na warsz. scenach muz. i w Operze Objazdowej. W czasie II wojny świat. w listopadzie 1939 został uwięziony przez gestapo i osadzony w Radogoszczy, skąd uciekł. Od końca 1939 do 1942 był kucharzem w warsz. kuchni koleżeńskiej ZASP-u. Następnie przedostał się do rodzinnego Stanisławo­wa i do Lwowa. Tam ożenił się i w sez. 1944/45 pracował jako inspektor wyżywienia i stołówek. W 1945 przyjechał do Krakowa, a potem do Katowic i razem z A. Didurem i A. Doboszem należał do organizatorów Opery Katowickiej, przeniesionej wkrótce do Bytomia. W pierwszej powojennej Halce śpiewał partię Janusza i od 1 VI 1945 do 31 VIII 1947 był solistą tej sceny. Jednocześnie w 1945-47 prowadził piekarnię; był oskarżony o spekulację, przez dwa lata nie występował. Od 1 IX 1949 do 31 VIII 1951 ponownie śpiewał w Operze Śląskiej. Od 3 XI 1952 zaangażował się do nowo utworzonej Operetki Śląskiej w Gliwicach. Miał w repertuarze ponad dwadzieścia partii operowych i kilkanaście operetkowych, przeważnie drugoplanowych. Brał udział w wielu imprezach estradowych na Śląsku, nie zawsze godziwej rangi. Do 31 VIII 1963 pra­cował w Operetce Śląskiej; był tam kolejno akto­rem, koordynatorem pracy artyst., inspicjentem i suflerem.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewak;Właściwie Adam Feliks Kopciuch.

śpiewak;

Właściwie. Adam Feliks Kopciuch. Występował wyłącznie pod pseud. scenicznym. Był synem Józefa Kopciucha, robotnika kolejowego, i Marii z Nawrockich, mężem Zofii Gnapp. Początkowo uczył się zawodu piekarza i w 1914-16 odbywał w Krakowie praktykę cze­ladniczą. Jednocześnie uczęszczał do konserwa­torium, gdzie uczył się śpiewu u A. Ludwiga i W. Hendrichówny, zaś kurs dram. przeszedł u K. Gabryelskiego. W 1915 został przyjęty jako adept do krak. T. Ludowego; debiutował w roli Sołtysa (Ptasznik z Tyrolu). W 1916-21 byl chó­rzystą w krak. T. Nowości, w 1920 współpracował z organizowanym przez E. Bujańskiego T. Opery i Operetki w Krakowie. Podawał, że w 1921 de­biutował w partii Walentego (Faust) na scenie T. Wielkiego w Poznaniu i że pozostał tam do 1922 jako chórzysta. W 1923 zdał egzamin kandydacki do ZASP-u. W 1922-24 występował w Wilnie, m.in. jako Janusz (Halka), Silvio (Pajace), Walenty (Faust), Leopold (Żydówka). M. Józefowicz tak cha­rakteryzował wtedy K.: „Głos barytonowy o przy­jemnym i dość czystym brzmieniu, w rejestrze środ­kowym i dolnym górne tony jeszcze nie dość pełne. Grał zupełnie udatnie wykazując uzdolnienie w tym kierunku”. W sez. letnich występował tam w ope­retkach wystawianych w Ogrodzie Bernardyńskim. W 1924 został zaangażowany do zespołu operowego w T. Polskim w Katowicach, gdzie pozostał do sez. 1931/32; był tu śpiewakiem przydatnym w partiach barytonowych i w rolach komiczno-charakterystycznych. W 1926 śpiewał gościnnie Janusza (Halka) w Wilnie. W 1935, wedle jego własnej relacji, przeniósł się do Warszawy, śpiewał w PR (m.in. w zespole Trójki Radiowej), sporadycznie występował na warsz. scenach muz. i w Operze Objazdowej. W czasie II wojny świat. w listopadzie 1939 został uwięziony przez gestapo i osadzony w Radogoszczy, skąd uciekł. Od końca 1939 do 1942 był kucharzem w warsz. kuchni koleżeńskiej ZASP-u. Następnie przedostał się do rodzinnego Stanisławo­wa i do Lwowa. Tam ożenił się i w sez. 1944/45 pracował jako inspektor wyżywienia i stołówek. W 1945 przyjechał do Krakowa, a potem do Katowic i razem z A. Didurem i A. Doboszem należał do organizatorów Opery Katowickiej, przeniesionej wkrótce do Bytomia. W pierwszej powojennej Halce śpiewał partię Janusza i od 1 VI 1945 do 31 VIII 1947 był solistą tej sceny. Jednocześnie w 1945-47 prowadził piekarnię; był oskarżony o spekulację, przez dwa lata nie występował. Od 1 IX 1949 do 31 VIII 1951 ponownie śpiewał w Operze Śląskiej. Od 3 XI 1952 zaangażował się do nowo utworzonej Operetki Śląskiej w Gliwicach. Miał w repertuarze ponad dwadzieścia partii operowych i kilkanaście operetkowych, przeważnie drugoplanowych. Brał udział w wielu imprezach estradowych na Śląsku, nie zawsze godziwej rangi. Do 31 VIII 1963 pra­cował w Operetce Śląskiej; był tam kolejno akto­rem, koordynatorem pracy artyst., inspicjentem i suflerem.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *