Fotygo – Folański Bolesław

Fotygo – Folański Bolesław
Data urodzenia:
1883-05-15 Warszawa
Data śmierci:
1954-12-29 Katowice

aktor, śpiewak i reżyser operowy, pedagog;

Właściwie Bolesław Folański , pseudonim Fotygo. W 1892-95 był uczniem warsz. szkoły baletowej, potem (do 1901) chórzystą zespołu opery WTR. Śpiewu uczył się m.in. u J. Chodakowskiego. W 1908-13 występował pod nazwiskiem Fotygo w t. pozn., grając m.in. Jana Kazimierza (Mazepa), Miączyńskiego (Obrona Częstochowy), Stolnika (Halka); w 1914 w warsz. T. Nowości, w 1915 w lwow. T. Kasyno; 1918-20 był reżyserem operetki i. opery w lwow. T. Miejskim, w 1920 występował na Śląsku w zespole ple­biscytowym, a od 3 VII do 1 VIII tego roku w Kra­kowie; w sez. 1921/22 w T. Nowości w Warszawie, w 1922 w warsz. T. Stańczyk, w sez. 1922/23 w T. Wiel­kim w Wilnie, a w 1923-30 pełnił funkcję reżysera opery i operetki w T. Wielkim w Poznaniu. W sez. 1930/31 był reżyserem w T. Wielkim we Lwowie, w 1933/34 reżyse­rem w t. toruńskim, 1934/35 w T. Miejskim w Bydgosz­czy, w 1935 występował w operetce na ul. Chłodnej w Warszawie, w 1938 w T. Kameralnym w Częstocho­wie. Po wojnie był reżyserem, początkowo w Krakowie (1945), potem w T. Lutnia w Łodzi (1946-47), a od 1948 pracował na stanowisku reżysera w Operze Śląs­kiej w Bytomiu.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, śpiewak i reżyser operowy, pedagog;

Właściwie Bolesław Folański , pseudonim Fotygo. W 1892-95 był uczniem warsz. szkoły baletowej, potem (do 1901) chórzystą zespołu opery WTR. Śpiewu uczył się m.in. u J. Chodakowskiego. W 1908-13 występował pod nazwiskiem Fotygo w t. pozn., grając m.in. Jana Kazimierza (Mazepa), Miączyńskiego (Obrona Częstochowy), Stolnika (Halka); w 1914 w warsz. T. Nowości, w 1915 w lwow. T. Kasyno; 1918-20 był reżyserem operetki i. opery w lwow. T. Miejskim, w 1920 występował na Śląsku w zespole ple­biscytowym, a od 3 VII do 1 VIII tego roku w Kra­kowie; w sez. 1921/22 w T. Nowości w Warszawie, w 1922 w warsz. T. Stańczyk, w sez. 1922/23 w T. Wiel­kim w Wilnie, a w 1923-30 pełnił funkcję reżysera opery i operetki w T. Wielkim w Poznaniu. W sez. 1930/31 był reżyserem w T. Wielkim we Lwowie, w 1933/34 reżyse­rem w t. toruńskim, 1934/35 w T. Miejskim w Bydgosz­czy, w 1935 występował w operetce na ul. Chłodnej w Warszawie, w 1938 w T. Kameralnym w Częstocho­wie. Po wojnie był reżyserem, początkowo w Krakowie (1945), potem w T. Lutnia w Łodzi (1946-47), a od 1948 pracował na stanowisku reżysera w Operze Śląs­kiej w Bytomiu.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *